Prodea Investments: Με νέες αγορές επεκτείνεται στον οικιστικό τομέα, στόχος επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Prodea Investments: Με νέες αγορές επεκτείνεται στον οικιστικό τομέα, στόχος επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ
Το αποτύπωμά της στον οικιστικό τομέα επεκτείνει η Prodea Investments, η μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ της χώρας. Οι πρόσφατες εξαγορές, τα σχέδια για επέκταση στο οικιστικό real estate. Το χαρτοφυλάκιο, τα μεγέθη 6μήνου, οι προοπτικές της εγχώριας αγοράς.

Το αποτύπωμά της στον οικιστικό τομέα επεκτείνει η Prodea Investments, η μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ της χώρας. Όπως προκύπτει από την οικονομική έκθεση 6μήνου της εισηγμένης, στις 7 Σεπτεμβρίου 2023 η θυγατρική εταιρεία «Σύγχρονο Κατοικείν Μονοπρόσωπη ΑΕ» προχώρησε στην απόκτηση μιας οικοπεδικής έκτασης η οποία βρίσκεται επί της οδού Πόντου 41 στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας, συνολικής επιφάνειας 4,2 χιλ. τ.μ., στο οποίο θα αναπτυχθούν κατοικίες προς πώληση. Το τίμημα για το ακίνητο ανήλθε σε 5,7 εκατ. ενώ η εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία της απόκτησης σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι εκτιμητές ανερχόταν σε 5,778 εκατ. ευρώ. Επίσης, στις 22 Ιουνίου 2023 η θυγατρική εταιρεία «Σύγχρονο Κατοικείν Μονοπρόσωπη ΑΕ» προχώρησε στην απόκτηση μιας οικοπεδικής έκτασης η οποία βρίσκεται επί της οδού Κανάρη 7 στην περιοχή της Πεύκης, συνολικής επιφάνειας 2,1 χιλ. τ.μ., στο οποίο θα αναπτυχθούν κατοικίες προς πώληση. Το τίμημα για το ακίνητο ανήλθε σε 1,65 εκατ. ενώ η εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία της απόκτησης σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι εκτιμητές ανερχόταν σε 1,92 εκατ. ευρώ.

Όπως η ΑΕΕΑΠ έχει αναφέρει σε παρουσίαση της, επιθυμεί να επεκτείνει τη δράση της στον οικιστικό τομέα με την απόκτηση 10 οικοπέδων για την ανάπτυξη βιώσιμες κατοικίες σε επιλεγμένες περιοχές της Αττικής, Ελλάδα και πλήρως ενοικιαζόμενη κατοικία. Στόχος είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων έως και 200 εκατ. ευρώ τα επόμενα 2-3 χρόνια, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Τα ακίνητα θα αναπτυχθούν είτε προς πώληση είτε προς μίσθωση.

Η εταιρεία «Σύγχρονο Κατοικείν» και τα projects

Στις 14 Νοεμβρίου 2022 συστάθηκε η εταιρεία Σύγχρονο Κατοικείν Μονοπρόσωπη Α.Ε. στην Ελλάδα. Σκοπός της εταιρείας είναι η απόκτηση οικοπέδων για ανάπτυξη οικιστικών ακινήτων προς πώληση. Νωρίτερα, στις 22 Ιουνίου 2022, η ΑΕΕΑΠ είχε προχωρήσει στην απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων πέντε εταιρειών στην Ελλάδα, οι οποίες είναι ιδιοκτήτριες εννέα οικιστικών οικοπέδων και ενός υφιστάμενου κτηρίου κατοικιών, το οποίο είναι πλήρως μισθωμένο, με σκοπό την ανάπτυξη οικιστικών ακινήτων προς πώληση και ενοικίαση. Το τίμημα για την απόκτηση των εταιρειών ανήλθε σε 16,291 εκατ. ευρώ λαμβάνοντας υπόψη το τίμημα για τα ακίνητα (ακίνητα επένδυσης και αποθέματα ακινήτων) τα οποία ανήλθε σε 17,25 εκατ., ενώ η εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της απόκτηση, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι εκτιμητές, ανερχόταν σε 18,177 εκατ. ευρώ. Οι εταιρείες WISE LOUISA Μ.Α.Ε., ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 77 M.IKE και WISE ATHANASSIA M.IKE είναι ιδιοκτήτριες 4 οικοπέδων συνολικής επιφάνειας 7,2 χιλ. τ.μ. στα οποία θα αναπτυχθούν οικιστικά ακίνητα προς πώληση (αποθέματα ακινήτων). Οι εταιρείες BTR HELLAS M.IKE και BTR HELLAS II M.ΙΚΕ είναι ιδιοκτήτριες 5 οικοπέδων συνολικής επιφάνειας 1,7 χιλ. τ.μ. στα οποία θα αναπτυχθούν οικιστικά ακίνητα προς ενοικίαση (ακίνητα επένδυσης) και ενός πλήρως μισθωμένου κτηρίου κατοικιών συνολικής επιφάνειας 1,2 χιλ. τ.μ. το οποίο διαθέτει συνολικά 24 διαμερίσματα.

Οι προοπτικές της ΑΕΕΑΠ και της αγοράς ακινήτων

Σε σχέση με τις προοπτικές της ΑΕΕΑΠ και της αγοράς ακινήτων, στην χρηματοοικονομική έκθεση 6μήμήνου αναφέρεται ότι η Διοίκησή της «πάντα αξιολογεί τη βέλτιστη διαχείριση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων επιλεκτικών πωλήσεων αν οι συνθήκες της αγοράς είναι οι κατάλληλες. Η εταιρεία συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα με βασική στρατηγική της να είναι η αλλαγή τόσο της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (με έμφαση στα αειφόρα ακίνητα, τις εμπορικές αποθήκες, τον ξενοδοχειακό κλάδο και, επιλεκτικά, στον κλάδο της κατοικίας) όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ακινήτων.

Βασικός πυλώνας της στρατηγικής είναι η υιοθέτηση κανόνων και βέλτιστων πρακτικών σύμφωνα με τις αρχές της Αειφορίας (Environment - Society - Governance, «ESG») στη συνολική της λειτουργία. Στο πλαίσιο αυτό, στον κλάδο των γραφείων, που αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ποσοστό των επενδύσεών μας, λαμβάνεται υπ’ όψιν τόσο η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος όσο και τη διασφάλιση της υγείας και ευεξίας των χρηστών με σύγχρονο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που πληροί τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές στον τομέα της υγειονομικής ασφάλειας.

Ακίνητα με αντίστοιχες προδιαγραφές δεν υπάρχουν έτοιμα στην αγορά οπότε η εταιρεία είτε αναπτύσσει η ίδια τα ακίνητα (ενδεικτικά το βιοκλιματικό κτήριο γραφείων eLement επί της οδού Φραγκοκκλησιάς στο Μαρούσι το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά LEED Platinum), είτε συνεργάζεται με developers μέσω συμμετοχής σε κοινοπραξίες ή με την σύναψη προσυμφώνων για την απόκτηση ακινήτων αφού έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τους. Συγκεκριμένα το κτήριο γραφείων Kaizen Campus, το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά LEED Gold, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του τον Δεκέμβριο του 2022 αποκτήθηκε εξ’ ολοκλήρου από τον Όμιλο».

Από πλευράς σύνθεσης του χαρτοφυλακίου, η Prodea εστιάζει στην αύξηση των επενδύσεων στον κλάδο των εμπορικών αποθηκών (logistics), -ένα στρατηγικό κλάδο ανάπτυξης της χώρας μας λαμβανομένης υπόψιν της κομβικής γεωγραφικής θέσης της. Στρατηγική της Εταιρείας είναι η απόκτηση εμπορικών αποθηκών σύγχρονων προδιαγραφών, οι οποίες, όπως και στην περίπτωση των γραφείων, ανωτέρω, δεν είναι άμεσα διαθέσιμες και απαιτείται χρόνος για την ωρίμανσή τους, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ εννέα και δώδεκα μηνών.

Αναφορικά με τις επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο, η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο του πολυτελών resorts σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω της συμμετοχής της στην «MHV Mediterranean Hospitality Venture Limited» και με απευθείας επιλεκτικές επενδύσεις στις υπόλοιπες κατηγορίες ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό Δεδομένου ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος στη γεωγραφική περιοχή που δραστηριοποιείται ο Όμιλος θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστική επένδυση, η Εταιρεία αξιολογεί την ενίσχυση της παρουσίας της στον εν λόγω κλάδο.

«Η Διοίκηση επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεων της Εταιρείας και του Ομίλου μέσα από ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου και δημιουργία υπεραξίας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η προαναφερθείσα προσπάθεια βελτιστοποίησης της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου (συμπεριλαμβανομένων πωλήσεων ώριμων ή μη στρατηγικών ακινήτων ή χαρτοφυλακίων ακινήτων σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος), η απόκτηση και / ή ανάπτυξη σύγχρονων κτηρίων, η αλλαγή χρήσης και / ή ανακαίνιση ώριμων ακινήτων, η εκμίσθωση κενών χώρων κ.λπ. Αυτές οι ενέργειες απαιτούν ένα διάστημα ωρίμανσης, με τα συνεπαγόμενα έξοδα (σχετιζόμενα με ακίνητα και χρηματοοικονομικά), προκειμένου να αποδώσουν νέα έσοδα στον Όμιλο. Ήδη τα πρώτα έργα ανάπτυξης έχουν ολοκληρωθεί και σταδιακά ολοκληρώνονται και άλλα με αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων από μισθώματα και τη βελτίωση της κερδοφορίας στις επόμενες χρήσεις», αναφέρεται στην έκθεση.

Τα μεγέθη

Χτες η Prodea ανακοίνωσε ότι ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε €86,7 εκατ. έναντι €73,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2022 (αύξηση 18,0%). Η αύξηση αυτή έρχεται κυρίως ως αποτέλεσμα της ωρίμανσης των έργων ανάπτυξης, των νέων επενδύσεων σε ακίνητα εισοδήματος και των νέων εκμισθώσεων . Τα λειτουργικά κέρδη, μη λαμβάνοντας υπόψη την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων καθώς και μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια, ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο 2023 σε €58,9 εκατ. έναντι κερδών €45,9 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2022 (αύξηση 28,4%). Τα adjusted EBITDA ανήλθαν σε €59,7 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2023 έναντι €45,0 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2022 (αύξηση 32,7%). H εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση την 30 Ιουνίου 2023 ανήλθε σε 2,82 δις ευρώ. Η Εσωτερική Αξία (NAV) του ομίλου την 30 Ιουνίου 2023 ανήλθε σε 1,49 δις ευρώ. ή 5,84 ευρώ ανά μετοχή.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Revoil: Πτώση 14,55% στον κύκλο εργασιών εξαμήνου

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορές μετοχών αξίας 2,63 εκατ. ευρώ από τον Μιχαήλ Γουρζή

Trastor: Αύξηση 25,5% στα έσοδα από μισθώματα κατά το 1o εξάμηνο

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider