Στη Βουλή ο νέος Αναπτυξιακός – Τα νέα κίνητρα και τα καθεστώτα ενίσχυσης

Μαρίνα Φούντα
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Στη Βουλή ο νέος Αναπτυξιακός – Τα νέα κίνητρα και τα καθεστώτα ενίσχυσης
Βουλή
Σε επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών για τις εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων στοχεύει η κυβέρνηση. Ποια είναι τα 13 καθεστώτα ενισχύσεων και πότε θα ενεργοποιηθούν τα τέσσερα πρώτα. Τα είδη των ενισχύσεων.

Στη Βουλή κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη», με την κυβέρνηση να στοχεύει σε επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών για τις εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων, παρέχοντας στήριξη στους επιχειρηματίες και προωθώντας μεταρρυθμίσεις που καταπολεμούν την γραφειοκρατία.

Όπως έχει ήδη αναφέρει το insider.gr, βούληση του υπουργείου Ανάπτυξης είναι ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος να είναι το πρώτο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί από τη Βουλή το 2022.

Τα 13 καθεστώτα ενισχύσεων

Αντικείμενο του σχεδίου νόμου αποτελεί η θέσπιση καθεστώτων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία δύνανται να υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων,
 2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων,
 3. Νέο Επιχειρείν,
 4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης,
 5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία,
 6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια,
 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα,
 8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια,
 9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων,
 10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού,
 11. Μεγάλες επενδύσεις,
 12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας,
 13. Επιχειρηματικότητα 360ο.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Ανάπτυξης, τουλάχιστον τέσσερα θεματικά καθεστώτα ενισχύσεων, από τα 13 συνολικά που προβλέπει συνολικά ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος «Ελλάδα-Ισχυρή Ανάπτυξη», αναμένεται να ενεργοποιηθούν εντός του 2022.

Τα δύο πρώτα καθεστώτα αναμένεται να προκηρυχθούν στα τέλη Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ώστε στα τέλη Δεκεμβρίου να ακολουθήσουν τα επόμενα δύο και πριν την εκπνοή του χρόνου να πέσουν και οι υπογραφές για τις αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων.

Τα είδη των ενισχύσεων

Στα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

α. Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ο οποίος αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και συνιστά ισόποσο αποθεματικό, το οποίο τηρείται σε διακριτό λογαριασμό στις οικονομικές τους καταστάσεις.

β. Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησής τους και εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη, και η προθεσμία άρχεται από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

ε. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Μέρος Β’ που αφορά στο καθεστώς «Νέο Επιχειρείν», που συνίσταται στην επιδότηση επιτοκίου δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή των εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου που καταβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα που τα χορηγούν

Όπως αναφέρει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή:

1.α. Παρέχονται κίνητρα σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους και θεσπίζονται αντίστοιχα καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια που δύνανται να υπάγονται στις αναφερόμενες κατηγορίες (ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων, πράσινη μετάβαση, νέο επιχειρείν κ.λπ.). Καθορίζεται το κυρίως θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή των ανωτέρω καθεστώτων ενισχύσεων, τίθενται ορισμοί και προσδιορίζονται τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα εν λόγω καθεστώτα και οι επιλέξιμες δαπάνες που δύνανται να λαμβάνουν ενισχύσεις (περιφερειακές και άλλες πλην των περιφερειακών).

β. Εξειδικεύονται τα είδη, το περιεχόμενο και ο τρόπος καταβολής των προβλεπόμενων ενισχύσεων [φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου], οι εντάσεις και τα ύψη αυτών αναλόγως του χαρακτήρα τους ως περιφερειακού ή μη, καθώς και τα ανώτατα ποσά των ενισχύσεων. Επιπροσθέτως, προσδιορίζονται οι πηγές χρηματοδότησης για το σύνολο των ανωτέρω ειδών ενίσχυσης πλην της φορολογικής απαλλαγής [κάλυψη από ΠΔΕ από εθνικούς πόρους ή Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς]. Σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων όρων για τα ποσά ενίσχυσης, προβλέπεται επιστροφή ή και ανάκτηση καθώς και επιβολή κυρώσεων.

γ. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στα προβλεπόμενα καθεστώτα χορήγησης ενισχύσεων (δικαιούχοι, ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων, υποβολή αίτησης, αξιολόγηση κ.λπ.), ο έλεγχος των επιμέρους σταδίων τους (υλοποίηση, τυχόν τροποποίηση, ολοκλήρωση, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας), καθώς και οι υποχρεώσεις των ενισχυόμενων φορέων. Σε περίπτωση μη τήρησης των οριζομένων για την ολοκλήρωση της επένδυσης, προβλέπεται ανάκτηση των ποσών ενίσχυσης. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση παράβασης των οριζόμενων υποχρεώσεων από τους ενισχυόμενους φορείς, προβλέπονται, κατά περίπτωση οι μνημονευόμενες κυρώσεις αναφορικά με τις χορηγούμενες ενισχύσεις, αναλόγως και του είδους αυτών (ανάκτηση του συνόλου ή μέρους της ενίσχυσης νομιμοτόκως, ολική ή μερική απώλεια του φορολογικού οφέλους, προσαυξημένη επιστροφή ποσού ενίσχυσης, επιβολή προστίμου κ.λπ.).

δ. Προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για την υποβολή κ.λπ. των επενδυτικών σχεδίων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Τα εν λόγω παράβολα δύναται να μην επιστρέφονται ή να εκπίπτουν κατά αναφερόμενη περίπτωση.

2.α. Με υ.α. προκηρύσσονται ετησίως τα θεσπιζόμενα καθεστώτα χορήγησης ενισχύσεων και με κ.υ.α. καθορίζεται ετησίως το μέγιστο ποσό κατά είδος ενίσχυσης που δύναται να χορηγείται ανά καθεστώς. Η απόφαση προκήρυξης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον συνολικό προϋπολογισμό του καθεστώτος, το είδος και το ύψος των χορηγούμενων ενισχύσεων, καθώς και το ύψος του απαιτούμενου παραβόλου κατά περίπτωση.

β. Εξειδικεύονται τα επιμέρους καθεστώτα χορήγησης ενισχύσεων με καθορισμό του σκοπού, των υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων, των επιλέξιμων δαπανών, των ειδών και ποσών ενισχύσεων, των δικαιούχων, της διαδικασίας αξιολόγησης κ.λπ., όπως το καθεστώς ενισχύσεων που διέπει την αγροδιατροφή, την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και την αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, τις τουριστικές επενδύσεις, τις «Μεγάλες Επενδύσεις», τις «Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας», και την «Επιχειρηματικότητα 3600».

3. Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων:

- Αξιοποιούνται το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.), του άρθρου 7 του π.δ. 33/2011 καθώς και το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, που συστήνεται με υ.α.

- Παρέχεται εξουσιοδότηση για τη σύσταση, με υ.α, Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων,

- Συστήνεται επίσης Επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

- Ορίζεται ότι η διενέργεια των ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιείται από τα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) του π.δ. 33/2011 ή ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, κατ` επιλογή του φορέα,

- Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τη σύσταση, με υ.α. των οργάνων ελέγχου επενδύσεων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αριθμός των μελών τους, ο χρόνος και ο τρόπος συγκρότησής τους, οι αρμοδιότητές τους, το αντικείμενο του ελέγχου, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου υποχρεούνται να διενεργήσουν τον έλεγχο και να παραδώσουν την έκθεσή τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα,

- Περιλαμβάνεται πρόβλεψη για διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου ποσοστού, τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον ετησίως επί του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων, με τις σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση αποκλίσεων ή/και ανακριβών δηλώσεων ή άλλων σοβαρών παραβάσεων.

- Συστήνεται, με υ.α, Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών καθώς και Επιτροπή Αξιολόγησης Τροποποιήσεων Αποφάσεων Υπαγωγής, με τις οριζόμενες αρμοδιότητες,

- Σε κάθε φορέα υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων συστήνεται, με απόφασή του, Γνωμοδοτική Επιτροπή με έργο τη γνωμοδότηση για την έκδοση αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, καθώς και του τρόπου συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των οριζόμενων αναπτυξιακών νόμων.

- Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό με κ.υ.α., των αποζημιώσεων των μελών των Μητρώων Αξιολογητών Επενδυτικών Σχεδίων, των Eπιτροπών: i) Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, ii) Ενστάσεων, iii) Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών, iv) Γνωμοδότησης, v) Αξιολόγησης Τροποποιήσεων Απόφασης Υπαγωγής καθώς και των οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων.

4. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού νόμου (Π.Σ.-Αν), του τρόπου δημοσιότητας των σχετικών πληροφοριών των ανωτέρω καθεστώτων καθώς και της αξιολόγησης των συνεπειών των ενισχύσεων.

5. Περιλαμβάνονται εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων για την εφαρμογή των ανωτέρω και μεταβατικής ισχύος διατάξεις. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται και τα ακόλουθα:

- Με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών δύναται να υπάγονται στον υπό ψήφιση νόμο και επενδυτικά σχέδια για ενισχύσεις με βάση άλλες κανονιστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν εξειδίκευσης των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής,

- Με υ.α. δύναται να ανατίθεται στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΦΕΠΑΕ) ή σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων υπό όρους και προϋποθέσεις,

- Με κ.υ.α. καθορίζεται το ελεγκτικό πλαίσιο, βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι του άρθρου 120,

- Με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών μπορεί να προκηρυχθεί, κατ` εξαίρεση, καθεστώς στον τομέα της ναυπηγίας, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

- Επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν υπαχθεί στους νόμους 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990 εξακολουθούν να διέπονται από το ίδιο θεσμικό πλαίσιο,

- Επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 και για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής ή απόρριψης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, εξετάζονται σύμφωνα με τον ν. 4399/2016 και το οικείο καθεστώς ενίσχυσης αυτού,

- Σε περιπτώσεις που μετά από την 1η Ιανουαρίου 2022 εκδίδονται αποφάσεις υπαγωγής και μόνο εφόσον το ύψος ενίσχυσής τους υπερβαίνει τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022 - 2027 πραγματοποιείται η προσαρμογή στα νέα όρια,

- Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ήδη υποβληθεί έως τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι κανονιστικές αποφάσεις που ισχύουν για την υλοποίησή τους και αφορούν στις διαδικασίες ελέγχου, ολοκλήρωσης και καταβολής των ενισχύσεων.

6. Προσαρτώνται στον υπό ψήφιση νόμο και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού τα Παραρτήματα Α (υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια) και Β (επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Νέος Αναπτυξιακός: Με διαδικασίες εξπρές η έγκριση και υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων

gazzetta
gazzetta reader insider insider