Παρά το ότι η Ελλάδα παραμένει μια από τις πιο υπασφαλισμένες χώρες της ΕΕ ο ασφαλιστικός κλάδος αποτελεί μια υπολογίσιμη δύναμη της ελληνικής, όπως φάνηκε από την μελέτη του ΙΟΒΕ για «το κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα» που παρουσιάστηκε σήμερα σε ειδική εκδήλωση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΑΕ).

«Είναι εύκολο να νομίζει κανείς ότι η ασφάλιση είναι πολυτέλεια. Ωστόσο, με 14 δισ. ευρώ επενδύσεων το 2017, 2,3 δισ. αποζημιώσεις, 4,14 δισ. συνεισφορά στην ελληνική οικονομία το 2018 σε όρους ΑΕΠ και συνολική συμβολή στην απασχόληση με 70,9 χιλ. θέσεις εργασίας, ο κλάδος αποδεικνύει ενεργά πως μπορεί να βοηθήσει έμπρακτα τη χώρα, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο», τόνισε κατά την παρουσίαση ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, υπογραμμίζοντας ότι από τη μελέτη προέκυψε πως για κάθε 1 ευρώ προστιθέμενης αξίας του κλάδου ιδιωτικής ασφάλισης δημιουργούνται συνολικά άλλα 3,6 ευρώ στην ελληνική οικονομία.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι σε μια σύγχρονη οικονομία όπως αυτή που θέλει να προωθήσει η κυβέρνηση το κομμάτι της ιδιωτικής ασφάλισης πρέπει να ανεβαίνει. «Σκοπός μας είναι να φτιάξουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να κάνετε τη δουλειά σας, γιατί αυτό θα έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία», τόνισε.

Τα ευρήματα της έρευνας του ΙΟΒΕ

«H συνεισφορά του κλάδου ασφάλισης στην ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα σημαντική, τόσο σε όρους ΑΕΠ όσο και σε όρους απασχόλησης και συμμετοχής στα δημόσια έσοδα. Η μελέτη αναδεικνύει για πρώτη φορά τις ιδιαίτερα σημαντικές πολλαπλασιαστικές επιδράσεις από τη δραστηριότητα του κλάδου στην κοινωνία και οικονομία. Το περιθώριο που έχει ο κλάδος για συμβολή στην ελληνική οικονομία είναι τεράστιο. Αυτό βέβαια δεν θα γίνει αυτόματα, χρειάζονται παρεμβάσεις.», ανέφερε ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, Νίκος Βέττας κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

Από τη σχετική ανάλυση ανέκυψαν τα εξής βασικά συμπεράσματα:

- Η άμεση και έμμεση συμβολή του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης εκτιμάται σε €2,4 δισ. σε όρους ΑΕΠ το 2018 και αντιστοιχεί στο 1,3% του ΑΕΠ της χώρας το 2018.

- Μαζί με την προκαλούμενη επίδραση, η συνολική συμβολή του κλάδου ιδιωτικής ασφάλισης σε όρους ΑΕΠ εκτιμάται σε €4,1 δισ. ή 2,2% του ΑΕΠ το 2018, πέραν των αποζημιώσεων που παρέχει ο κλάδος στους ασφαλισμένους.

- Η άμεση και έμμεση επίδραση στην απασχόληση το 2018 εκτιμάται σε 33,8 χιλ. θέσεις εργασίας και ισοδυναμεί με το 0,9% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα. Αυτό συνεπάγεται ότι κάθε άμεση θέση εργασίας στον κλάδο ιδιωτικής ασφάλισης υποστηρίζει άλλες 3 θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία.

- Σε όρους απασχόλησης, η συνολική συνεισφορά του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης εκτιμάται σε 70,9 χιλ. θέσεις εργασίας (ή 1,9% της απασχόλησης στη χώρα).

- Τα συνολικά έσοδα από φόρους και εισφορές που προκύπτουν από τη δραστηριότητα του κλάδου ιδιωτικής ασφάλισης εκτιμώνται σε €1,65 δισ.

Επιπλέον, από τη μελέτη προκύπτει επίσης ότι ακόμα και αν ληφθούν υπόψη οι διαφορές στο επίπεδο του εισοδήματος, η απόσταση του βαθμού διείσδυσης της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, παραμένει μεγάλη. Αυτό οφείλεται σε παράγοντες, όπως :

- Η αντίληψη της κοινωνίας για το «δίχτυ» προστασίας που οφείλει να παρέχει το κράτος σε περίπτωση συμβάντων που προκαλούν μεγάλες ζημιές.

- Η έλλειψη εφαρμογής φορολογικών κινήτρων

- Οι λιγότερες ρυθμίσεις για υποχρεωτική ασφάλιση σε κλάδους εκτός των οχημάτων

- Η μη θεσμοθέτηση συμπληρωματικού ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.