Ελλάδα
06-06-2018 | 13:48

Επενδύσεις 650 δισ. θα «ρίξει» στην αγορά το νέο Σχέδιο Γιούνκερ

Βάσω Αγγελέτου
Μοιράσου το
Επενδύσεις 650 δισ. θα «ρίξει» στην αγορά το νέο Σχέδιο Γιούνκερ

Το InvestEU είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα διαδεχθεί το Σχέδιο Γιούνκερ την περίοδο 2021-2027 και αναμένεται να διοχετεύσει κεφάλαια ύψους 650 δισ. ευρώ στις οικονομίες των κρατών μελών.

Το Σχέδιο Γιούνκερ χρηματοδότησε περισσότερες από 635.000 μικρές επιχειρήσεις και κινητοποίησε επενδύσεις ύψους 290 δισ. ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2015 που τέθηκε σε ισχύ.

Το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει με κεφάλαια 15,2 δισ. ευρώ, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή εγγύησης ύψους 38 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Υπολογίζεται ότι θα προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια ύψους 650 δισ. ευρώ. 

«Το InvestEU θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων πολιτικής μας, όπως είναι η βιωσιμότητα, η επιστημονική αριστεία, η κοινωνική ένταξη και η παροχή βοήθειας στις μικρές επιχειρήσεις για να επεκταθούν, με στόχο την κινητοποίηση άνω των 650 δισ. ευρώ σε επενδύσεις — κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, δίνουμε στα κράτη μέλη τη δυνατότητα περαιτέρω μόχλευσης των ενωσιακών κονδυλίων τους, μέσω του ταμείου εγγυήσεων. Αυτό θα είναι επωφελές για όλους»,  δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ.

«Με το πρόγραμμα InvestEU, παίρνουμε αυτό το επιτυχημένο μοντέλο και το επεκτείνουμε στα πολλά χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ που είναι διαθέσιμα. Απλουστεύουμε, πετυχαίνουμε περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα και δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στις κοινωνικές επενδύσεις», υπογραμμίζει.

Το πρόγραμμα InvestEU θα συγκεντρώσει τα πολλά διαφορετικά χρηματοδοτικά προγράμματα που είναι ήδη διαθέσιμα και θα στηρίζεται στο επιτυχημένο μοντέλο του σχεδίου Γιούνκερ, αναφέρει η Επιτροπή. Με το πρόγραμμα InvestEU, η Επιτροπή θα δώσει περαιτέρω ώθηση στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στις επενδύσεις και την καινοτομία.

Το νέο πρόγραμμα θα αποτελείται από το Ταμείο InvestEU, τον Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών InvestEU και την Πύλη InvestEU. Τι θα περιλαμβάνει:

  • Περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα: Η Επιτροπή προτείνει να διατεθεί κονδύλιο ύψους 15,2 δισ. ευρώ για το Ταμείο InvestEU. Έτσι, θα καταστεί δυνατή η παροχή εγγύησης ύψους 38 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη έργων στρατηγικής σημασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Με τη συγκέντρωση ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, η Επιτροπή αναμένει ότι το Ταμείο InvestEU θα προσελκύσει πάνω από 650 δισ. ευρώ πρόσθετων επενδύσεων σε όλη την ΕΕ κατά την επταετή περίοδο.
  • Δημιουργία ενός διαφοροποιημένου και ευέλικτου χαρτοφυλακίου: Το Ταμείο InvestEU στηρίζει τέσσερις τομείς πολιτικής — τις βιώσιμες υποδομές· την έρευνα, την καινοτομία και τη ψηφιοποίηση,· τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις· και τις κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες.· Το InvestEU θα είναι επίσης ευέλικτο: θα έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις αλλαγές της αγοράς και τις προτεραιότητες πολιτικής που μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου.
  • Εξορθολογισμός και απλούστευση: Η δομή διακυβέρνησης και οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων του προγράμματος InvestEU θα είναι ενιαία και συνεκτικά. Έτσι, θα αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις. Ένα ενιαίο ταμείο θα ενσωματώσει τα πολλά διαφορετικά χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ και τους σχετικούς εφαρμοστέους κανόνες που τα συνοδεύουν. Αυτή η ενοποίηση σημαίνει μεγαλύτερη έμφαση στους τομείς πολιτικής και τους στόχους. Το InvestEU θα συνδέεται στενά με τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ: από τη συμβολή στην εκπλήρωση των στόχων μας για το κλίμα βάσει της συμφωνίας του Παρισιού έως την επίτευξη των δεσμεύσεών μας στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.
  • Αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης των χρηματοδοτικών εταίρων μας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο ΕΕ: Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), δεδομένου του ρόλου του ως δημόσιας τράπεζας της ΕΕ, της ικανότητάς του να λειτουργεί σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και της πείρας του στη διαχείριση του ΕΤΣΕ, θα παραμείνει ο βασικός χρηματοδοτικός εταίρος στο πλαίσιο του InvestEU. Επιπλέον, οι εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες και άλλα ιδρύματα που μπορούν να προσφέρουν συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη και εμπειρία μπορούν να γίνουν χρηματοδοτικοί εταίροι, υπό όρους.
  • Παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη για την αποτελεσματικότερη μόχλευση των κονδυλίων που λαμβάνουν από την ΕΕ: Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να διοχετεύουν ορισμένα από τα κονδύλια της πολιτικής για τη συνοχή που τους χορηγούνται στην εγγύηση του προϋπολογισμού του InvestEU. Τυχόν κονδύλια που διοχετεύονται στο Ταμείο θα επωφελούνται από την εγγύηση της ΕΕ και την υψηλή πιστοληπτική της ικανότητα, παρέχοντας στις εθνικές και περιφερειακές επενδύσεις μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.Αν τα κράτη μέλη προκρίνουν τη λύση αυτή, τα κονδύλια θα προορίζονται για τη συγκεκριμένη χώρα. Προκειμένου να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη ανάπτυξη του Ταμείου InvestEU, η Επιτροπή επεξεργάζεται επίσης τον περαιτέρω εξορθολογισμό του ελέγχου κρατικών ενισχύσεων για τα κονδύλια των κρατών μελών που διοχετεύονται μέσω InvestEU.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.