Εταιρείες Διαχείρισης: Ούτε μία με πλήρη φάκελο για τη νέα άδεια – Σοβαρά κενά στην εταιρική διακυβέρνηση

Νένα Μαλλιάρα
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Εταιρείες Διαχείρισης: Ούτε μία με πλήρη φάκελο για τη νέα άδεια – Σοβαρά κενά στην εταιρική διακυβέρνηση
Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, χθες η ΤτΕ έστειλε στις εταιρείες διαχείρισης επιστολές με το feed back από την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων όπου διαπιστώνονται σημαντικές ελλείψεις στα προαπαιτούμενα για τις νέες άδειες και δη σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης.

Σημαντικές ελλείψεις παρουσιάζουν οι φάκελοι που υπέβαλαν στην Τράπεζα της Ελλάδος στις 31 Μαρτίου οι εταιρείες διαχείρισης, στο πλαίσιο της εκ νέου αδειοδότησής τους. Οι ελλείψεις αυτές δεν αποκλείεται να οδηγήσουν και σε παράταση την ημερομηνία της 29ης Ιουνίου που έχει θέσει η ΤτΕ για τη χορήγηση των νέων αδειών, εφόσον πρόκειται για ελλείψεις που δεν κρίνονται ως δομικού χαρακτήρα για τη λειτουργία των servicers. Σε διαφορετική περίπτωση, αν τα κενά δεν καλυφθούν μέχρι τις 29 Ιουνίου, η ΤτΕ θα προχωρήσει σε «λουκέτα».

Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, χθες η ΤτΕ έστειλε στις εταιρείες διαχείρισης επιστολές με το feed back από την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων όπου διαπιστώνονται σημαντικές ελλείψεις στα προαπαιτούμενα για τις νέες άδειες. Οι ελλείψεις, μάλιστα, αφορούν σε όλες τις εταιρείες, χωρίς να εξαιρούνται οι μεγάλες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μείζονος σημασίας είναι οι ελλείψεις που παρουσιάζουν οι εταιρείες διαχείρισης σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, εσωτερικού ελέγχου και διαδικασιών. Η ΤτΕ έχει θέσει αυστηρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης για τους servicers, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων, τη γνωστοποίηση των στοιχείων ταυτότητας i) των φυσικών ή των νομικών προσώπων που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, μεμονωμένα ή δρώντας από κοινού με άλλα πρόσωπα ειδική συμμετοχή στην αιτούσα ΕΔΑΔΠ, ii) των φυσικών ή των νομικών προσώπων που, ακόμη και αν δεν καταλαμβάνονται από την ανωτέρω περίπτωση, ασκούν έλεγχο επί της αιτούσας, μέσω έγγραφης ή άλλης συμφωνίας ή από κοινού δράσης, iii) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) είναι εκτελεστικά και τουλάχιστον το ένα (1) είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό, iv) του Διευθύνοντος Συμβούλου και του τυχόν Γενικού Διευθυντή ή άλλου διοικητικού στελέχους με αντίστοιχες αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αν δεν συμμετέχει σε αυτό, v) των επικεφαλής των κρίσιμων λειτουργιών της αιτούσας. Ως τέτοιοι θεωρούνται: - Ο επικεφαλής της λειτουργίας εσωτερικής επιθεώρησης, - ο επικεφαλής της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων, - ο επικεφαλής της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης, - ο ανώτερος οικονομικός διευθυντής, - τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, εφόσον έχει συσταθεί, - ο επικεφαλής της λειτουργίας διαχείρισης των δανείων, vi) του αρμόδιου για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας διευθυντικού στελέχους της αιτούσας, vii) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προσδιορίζεται από τις ΕΔΑΔΠ ή την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με μια προσέγγιση βάσει κινδύνου, ως επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών.

Ελλείψεις διαπιστώνονται επίσης στην υποχρέωση υποβολής business plan. Σημειώνεται ότι από τις εταιρείες διαχείρισης έχει ζητηθεί επιχειρηματικό πλάνο των λειτουργιών και των στόχων τους, το οποίο να περιλαμβάνει πλήρη και λεπτομερή περιγραφή των δραστηριοτήτων διαχείρισης πιστώσεων που προτίθεται να παρέχει η εταιρεία διαχείρισης, της στρατηγικής, των διαθέσιμων πόρων του και του προγράμματος δράσης και ανάπτυξης των εργασιών της κατά τα πρώτα τρία έτη μετά την αδειοδότηση, με αναφορά στο χρονοδιάγραμμα επίτευξης των στόχων της. Μάλιστα, στο πλάνο αυτό περιλαμβάνονται ο προσδιορισμός των πηγών άντλησης των κεφαλαίων και πρόβλεψη των εξελίξεων των βασικών λογαριασμών του ισολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων κεφαλαίων, των αποτελεσμάτων και των ταμειακών ροών κατά τα πρώτα τρία έτη μετά την αδειοδότηση, στοιχεία σχετικά με τη διάρθρωση και τη βάση υπολογισμού της αμοιβής διαχείρισης, καθώς επίσης και πρόβλεψη του συνολικού αριθμού των μελών του προσωπικού.

Ελλείψεις διαπιστώνονται επίσης στην αντιμετώπιση των οφειλετών και στις ρυθμίσεις δανείων με στόχο την προστασία τους, καθώς και στη διαχείριση των παραπόνων και καταγγελιών των δανειοληπτών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΟΟΣΑ: 4 στα 10 ευρώ από μισθούς πάνε σε φόρους και εισφορές στην Ελλάδα

ΤτΕ: Ισχυρές οι επιδόσεις των τραπεζών το 2023 – Σημαντική ενίσχυση κεφαλαίων, στο 6,6% τα μη εξυπηρετούμενα

Χρ. Παπακωσταντίνου: Έτοιμη η ΤτΕ να αναλάβει την εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

gazzetta
gazzetta reader insider insider