Κυρώσεις και πρόστιμα 700 χιλ. ευρώ μέσα σε δύο μήνες από την ΕΕΕΠ 

Newsroom
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Κυρώσεις και πρόστιμα 700 χιλ. ευρώ μέσα σε δύο μήνες από την ΕΕΕΠ 
«Καμπάνες» στους παραβάτες της αγοράς επιφέρει το ελεγκτικό έργο τις Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

«Καμπάνες» στους παραβάτες της αγοράς επιφέρει το ελεγκτικό έργο τις Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Πρόκειται για κυρώσεις και χρηματικά πρόστιμα στους παρόχους που δεν συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία ενώ οι έλεγχοι μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την αφίρεση άδειας είτε επίγειου είτε διαδικτυακού παρόχου.

Στο πλαίσιο της ελεγκτικής διαδικασίας, εάν διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται οι διατάξεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας περί παιγνίων ή των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους ή των όρων των αδειών, η ΕΕΕΠ, με αποφάσεις της, επιβάλλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Οι κυρώσεις που επιβάλλονται από την ΕΕΕΠ σε αδειοδοτημένους Παρόχους αναρτώνται στον ιστότοπο της και όπως καταγράφεται μέσα σε δύο μήνες η Επιτροπή έχει επιβάλει πρόστιμα και κυρώσεις τόσο σε επιχειρήσεις καζίνο όσο και διαδικτυακό πάροχο. Ειδικότερα:

• Στη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 21/09/2023 λόγω μη λειτουργίας του καζίνο από τις 31/7/2023 και μέχρι την έκδοση της απόφασης, επιβλήθηκε πρόστιμο € 200.000 και ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας, στην εταιρία με την επωνυμία «THEROS INTERNATIONAL GAMING INC» (καζίνο Ρίο Αχαΐας).

• Στη ίδια συνεδρίαση λόγω του ότι η Κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. –ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» δεν τήρησε τις ρυθμίσεις οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο, εκδόθηκε διαπιστωτική πράξη για την προσωρινή αναστολή ισχύος της άδειας καζίνο και την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της Κοινοπραξίας. Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει διευθετηθεί.

• Στη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 30/10/2023, λόγω του ότι η εταιρεία B2B GAMING SERVICES MALTA δεν διέθετε φορολογική ενημερότητα επειδή βρίσκεται σε δικαστική εκκρεμότητα φορολογικής αντιδικίας με το Δημόσιο για φορολογικό έλεγχο που ανατρέχει στο έτος 2016, επιβλήθηκε πρόστιμο € 500.000 και κλήθηκε η εταιρεία να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2023. Σημειώνεται ότι η μη ύπαρξη φορολογικής ενημερότητας παρέχει τη διακριτική ευχέρεια στην ΕΕΕΠ ακόμη και να άρει την άδεια του Παρόχου.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η επιτροπή εντοπίζει παραβάσεις και κατόπιν εξέτασης της κάθε υπόθεσης ξεχωριστά, δύναται να επιβάλει τόσο χρηματικά πρόστιμα όσο και διοικητικές κυρώσεις. Η κάθε παράβαση τιμωρείται από την ΕΕΕΠ εξαρτάται:

- Από την βαρύτητα και τις επιπτώσεις
- Αν είναι η πρώτη φορά ή επαναλαμβάνεται
- Η ίση μεταχείριση

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η διοίκηση της Αρχής: «Εποπτευόμενη αγορά σημαίνει συμμόρφωση. Η ΕΕΕΠ ως εποπτική και ελεγκτική αρχή έχει ευθύνη για την διαρκή εποπτεία της διοργάνωσης και διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου με πλήρη συνέπεια».

«Απαιτείται να τηρηθούν όλες οι τυπικές και ουσιαστικές προβλέψεις του νόμου που ρυθμίζουν τα θέματα επιβολής διοικητικών μέτρων και κυρώσεων. Βασικοί άξονες της αντιμετώπισης και κρίσης επί των ελεγχόμενων υποθέσεων είναι η εκτίμηση της ουσιαστικής βαρύτητας και των επιπτώσεων κάθε παράβασης ο επαναλαμβανόμενος ή μη χαρακτήρας τους για τυχόν ελαφρυντικές οι επιβαρυντικές περιστάσεις που συντρέχουν για τον ελεγχόμενο και η εφαρμογή των αρχών της επιείκειας και της ίσης μεταχείρισης των διοικούμενων» αναφέρει χαρακτηριστικά η Επιτροπή.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στελέχη της Αρχής: «Κεντρική πεποίθηση της διοίκησης της ΕΕΕΠ, πεποίθηση η οποία τελεί σε πλήρη αρμονία με τις κατευθύνσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, είναι πως η καταστολή δεν μπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό. Σε κάθε περίπτωση κεντρικό στόχο πρέπει να αποτελεί η συμμόρφωση των ελεγχόμενων οι οποίοι οφείλουν να εφαρμόζουν τις κατάλληλες εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες ώστε να προλαμβάνουν, και συνεπώς με τον τρόπο αυτό, να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο μη συμμόρφωσής τους με τις κείμενες διατάξεις».

Καταλήγοντας τονίζουν ότι «Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΕΕΠ έχει ως κεντρικό ρόλο να παρακολουθεί και να αξιολογεί σε διαρκή βάση τη λειτουργία και τις εταιρικές πολιτικές των εποπτευόμενων φορέων αξιολογώντας τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης για καθέναν από αυτούς και παρέχοντας τους τις κατάλληλες οδηγίες και κατευθύνσεις προκειμένου να ενισχύονται με ουσιαστικό τρόπο τα συστήματα πρόληψης και παραβάσεων και να μην αφήνεται περιθώριο για ουσιώδες παρεκκλίσεις από το ισχύον θεσμικό Πλαίσιο διοργάνωσης και διεξαγωγής των παιγνίων».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider