Ενισχυμένο στα 65 εκατ. και έως τον Απρίλιο 2024 το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» - Οι βασικές τροποποιήσεις

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Ενισχυμένο στα 65 εκατ. και έως τον Απρίλιο 2024 το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» - Οι βασικές τροποποιήσεις
Έως τον Απρίλιο του 2024, με συνολικό ποσό έως και 65 εκατ. ευρώ μετά και την ενίσχυση με 15 εκατ. από το ΥΠΕΝ και τροποποίηση του πλαισίου, προχωρά το Πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2». Ποιες αλλαγές προβλέπονται από απόφαση του υπ. Υποδομών & Μεταφορών. 

Έως τον Απρίλιο του 2024, με συνολικό ποσό έως και 65 εκατ. ευρώ μετά και την ενίσχυση με 15 εκατ. από το ΥΠΕΝ, αύξηση της χρηματοδότησης και τροποποίηση του πλαισίου, ώστε να επιταχυνθεί ο ρυθμός απορρόφησης των κονδυλίων και η διαδικασία καταβολής των επιδοτήσεων και με διάφορες τροποποιήσεις ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο, ιδίως με αιτήσεις που παραμένουν ανενεργές, αλλά έχουν δεσμεύσει ήδη σημαντικά ποσά, προχωρά το Πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2», που αφορά στη χορήγηση κινήτρων για την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων από ιδιώτες.

Με τις ρυθμίσεις – τροποποιήσεις η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει το πλήθος των αιτήσεων που παραμένουν ανενεργές και να απελευθερωθούν πόροι για την υποβολή νέων αιτήσεων από ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν άμεσα στην αγορά ηλεκτρικού οχήματος και να μεταφερθούν διαθέσιμοι πόροι από κατηγορίες με λιγότερη ζήτηση σε άλλες κατηγορίες ηλεκτρικών οχημάτων. Μέχρι στιγμής σε δικαιούχους έχουν δοθεί ποσά της τάξεως των 8 εκατ. ευρώ, ενώ πλέον, παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς αδιάθετων πόρων από μία κατηγορία οχημάτων σε άλλη, για την οποία οι πόροι έχουν εξαντληθεί.

Προ ημερών ανακοινώθηκε σχετική ΚΥΑ βάση της οποίας τροποποιείται ο Β' Κύκλος του Προγράμματος ως εξής:

  • ·Αυξάνεται ο προϋπολογισμός της δράσης στα 65 εκατ. ευρώ και παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς αδιάθετων πόρων από μία κατηγορία οχημάτων σε άλλη, για την οποία οι πόροι έχουν εξαντληθεί.
  • Ορίζεται προθεσμία 45 ημερών για την υποβολή δελτίου παραγγελίας οχήματος από τον δικαιούχο, με καταβολή προκαταβολής ή συμφωνητικού χρονομίσθωσης με προκαταβολή. Η ρύθμιση αφορά αιτήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί και συμπεριληφθεί ή θα συμπεριληφθούν σε απόφαση υπαγωγής. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη υποβολής των ανωτέρω, η αίτηση θα απορρίπτεται και το ποσό της επιδότησης θα αποδεσμεύεται.
  • Περιορίζεται το χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της αγοράς του ηλεκτρικού οχήματος από 12 σε 8 μήνες, από την ημερομηνία υπαγωγής στο Πρόγραμμα.

«Με τις παραπάνω ρυθμίσεις περιορίζεται το πλήθος των αιτήσεων που παραμένουν ανενεργές και απελευθερώνονται πόροι για την υποβολή νέων αιτήσεων από ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν άμεσα στην αγορά ηλεκτρικού οχήματος», σημείωνε προχτές το υπ. Υποδομών και Μεταφορών.

Τα ποσά ανά κατηγορία και η διάρκεια

Χτες, το υπουργείο δημοσιοποίησε (στη «Διαύγεια») τις τροποποιήσεις όπου γίνεται αναφορά στο ποσό των 65 εκατ. ευρώ, όπου ο προϋπολογισμός της Δράσης δύναται να τροποποιείται με σκοπό να προστεθούν και ποσά που θα προκύψουν από το ποσοστό για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων ηλεκτροκίνησης από τα έσοδα από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την παράταση του προγράμματος κατά 4 μήνες έως το τέλος Απριλίου 2024 και σε άλλες αλλαγές.

Μεταξύ αυτών, για παράδειγμα, το ποσό για την Κατηγορία Α είναι στα 30 εκατ. και την Κατηγορία Β στα 35 εκατ. ευρώ. Τόσο για την Κατηγορία Α, όσο και για την Κατηγορία Β, το 85% του συνολικού προϋπολογισμού αφορά οχήματα L1e έως L7e και αυτοκίνητα και το 15% του συνολικού προϋπολογισμού αφορά ηλεκτρικά ποδήλατα. Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά κατηγορία Ωφελούμενου/Τελικού Αποδέκτη αλλά και ανά Κατηγορία Οχημάτων, όπου υπάρχει σχετική πρόβλεψη ποσόστωσης, δύναται να αναπροσαρμόζεται, κατόπιν εισήγησης του Φορέα Διαχείρισης προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ανάλογα με την απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, εντός του ορίου της συνολικής δαπάνης του παρόντος άρθρου.

Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της σχετικής δράσης θα είναι έως και την 30ή Απριλίου 2024, ενώ η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.ypen.gr και στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://kinoumeilektrika2.gov.gr.».

Ύψος ενισχύσεων

Το ύψος των ενισχύσεων (οικολογικό bonus για την αγορά νέου οχήματος, επιδότησης αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης και επιδότησης μέσω της απόσυρσης) ανά κατηγορία ωφελούμενου / τελικού αποδέκτη και ανά όχημα, καθορίζεται ως εξής:

Κατηγορία Α (Φυσικά πρόσωπα): Ι) Για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί της Λ.Τ.Π.Φ. με μέγιστο ποσό τις 8.000€. ΙΙ) Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε: (Α) ποσοστό 30% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., για τις κατηγορίες L1e έως και L4e με μέγιστο ποσό τα 1.300 €. (B) ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α. , για τις κατηγορίες L5e έως και L7e, με μέγιστο ποσό τις 3.000€. ΙΙΙ) Για ηλεκτρικά ποδήλατα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., με μέγιστο ποσό τα 800). IV) Η απόσυρση οχήματος ή δικύκλου/τρικύκλου (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ίσο με 1.000€ και 400€ αντίστοιχα και είναι προαιρετική. V) Η αγορά «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους 500€ και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 500€ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ.

Επιπλέον, ειδικά για τις κατηγορίες ΑμΕΑ, προβλέπεται προσαύξηση κατά 1.000 € στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ και κατά 500€ για αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας L ή ηλεκτρικών ποδηλάτων, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες. - Ειδικά για ΑμεΑ που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, και για μόνον για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου ή ηλεκτρικού αναπηρικού αμαξιδίου, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης δια του κηδεμόνα τους. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα νομιμοποιητικά έγγραφα του τέκνου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή άλλη ισοδύναμη γνωμάτευση) καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα του υποβάλλοντος την αίτηση κηδεμόνα. Στην περίπτωση αυτή είναι αποδεκτή η προσαύξηση του οικολογικού bonus κατά 500€.

Ειδικά για τις κατηγορίες των οικογενειών με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα, προβλέπεται προσαύξηση κατά 1.000 € για κάθε εξαρτώμενο από το τρίτο τέκνο και άνω στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ και κατά 500€ συνολικά για αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας L ή ηλεκτρικού ποδηλάτου, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Το μέγιστο επιπλέον ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4.000€ για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ.

Κατηγορία Β (Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις): Ι)Για αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά και επαγγελματικά αυτοκίνητα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε: (Ια) ποσοστό 3% επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις 8.000€ ανά όχημα, εφόσον η εταιρία αιτείται από ένα (1) έως είκοσι (20) αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα. (Ιβ) ποσοστό 20% επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις 6.000€ ανά όχημα, εφόσον η εταιρία αιτείται άνω των είκοσι (20) αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα. ΙΙ) Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε: (Α) ποσοστό 30% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., για τις κατηγορίες L1e έως και L4e με μέγιστο ποσό 1.300 €. (B) ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α. , για τις κατηγορίες L5e έως και L7e, με μέγιστο ποσό τις 3.000€. IΙΙ) Για ηλεκτρικά ποδήλατα, υπό την αίρεση της κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης, το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., με μέγιστο ποσό τα 800€. ΙV) Η αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο για εγκατάσταση και χρήση σε χώρους στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους 400€ και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 400€ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ. Η δυνατότητα επιδότησης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ισχύει με ανώτατο αριθμό επιδοτούμενων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης ίσο του συνολικού αριθμού αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών/επαγγελματικών οχημάτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους για τα οποία αιτούνται επιδότησης.

Ειδικά για τους ωφελούμενους/αποδέκτες της Κατηγορίας Β που έχουν έδρα σε νησιωτικό Δήμο της επικράτειας προβλέπεται επιπλέον δημόσια δαπάνη ίση προς 4.000€ ανά αμιγώς ηλεκτρικό επιβατικό/επαγγελματικό αυτοκίνητο μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους για το οποίο αιτούνται ενίσχυσης.

Η απόσυρση συμβατικού αυτοκινήτου ή και δικύκλου/τρικύκλου (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ύψους 1.000€ ανά όχημα για τα επιβατικά/επαγγελματικά οχήματα και 400€ ανά όχημα για τα δίκυκλα/τρίκυκλα αντίστοιχα και είναι προαιρετική.

Η αγορά επιπλέον μπαταρίας για τα οχήματα τύπου L1e έως και L7e ενισχύεται με συνολικό ποσό 300€ υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί μέρος του βασικού εξοπλισμού του οχήματος, συμπεριλαμβάνεται στην τιμολόγηση αυτού και η αξία της είναι μηδενική ως μέρος του εργοστασιακού εξοπλισμού του οχήματος.

Επιλέξιμα οχήματα προς αγορά

Όπως σημειώνεται, τα νέα οχήματα που είναι επιλέξιμα για τη δράση είναι τα προτεινόμενα οχήματα της διαδικτυακής πύλης υποβολής αιτήσεων τα οποία έχουν καταχωρηθεί βάσει της αίτησης των αντιπροσωπειών/επίσημων εμπόρων, πλην των ηλεκτρικών ποδηλάτων για τα οποία δεν προβλέπεται η σχετική διαδικασία. Η λίστα των επιλέξιμων οχημάτων θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της παρούσας δράσης και θα επικαιροποιείται συνεχώς. Κάθε φυσικό πρόσωπο/ωφελούμενος, για να αγοράσει ή/και να μισθώσει το όχημα που επιθυμεί, μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων που συμμετέχει στη Δράση και οποιοδήποτε μοντέλο από τα καταχωρημένα.

Επιπρόσθετα o ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης της Κατηγορίας Α, κατά την αγορά του νέου οχήματος, θα έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί (προαιρετική δυνατότητα), να αποσύρει ένα (1) παλαιό όχημα, υπό την προϋπόθεση ότι θα αιτηθεί και τον αντίστοιχο τύπο επιλέξιμου οχήματος (μόνο για μηχανοκίνητο όχημα κατηγορία Μ1 και Ν1 και δίκυκλο/τρίκυκλο κατηγορίας L). Τελικός αποδέκτης της κατηγορίας Β, δύναται να αποσύρει ίσο αριθμό οχημάτων με τα προς επιδότηση αιτούμενα οχήματα υπό την προϋπόθεση ότι θα αιτηθεί και τους αντίστοιχους τύπους επιλέξιμων οχημάτων (μόνο για μηχανοκίνητο όχημα κατηγορία Μ1 και Ν1 και δίκυκλο/τρίκυκλο κατηγορίας L).

Χρονικά περιθώρια

Όπως αναφέρεται, «μετά την έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής, ο ωφελούμενος ενημερώνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος και υποχρεούται: Α) εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η αίτησή του, να αναρτά στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης: α) το δελτίο παραγγελίας του οχήματος, στο οποίο θα αναγράφεται η σχετική προκαταβολή που έχει καταβληθεί, ή β) τη σύμβαση μίσθωσης (leasing), εφόσον πρόκειται για μακροχρόνια μίσθωση οχήματος, συνοδευόμενη από τιμολόγιο ή απόδειξη ως προκαταβολή μισθωμάτων, ισόποση με το ποσό της ενίσχυσης. Σε περίπτωση που το παραπάνω χρονικό διάστημα των σαράντα πέντε (45) ημερών παρέλθει άπρακτο, η έγκριση απορρίπτεται αυτομάτως και ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα λήψης της εγκεκριμένης ενίσχυσης. Β) εντός οκτώ (8) μηνών από την έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής, να υποβάλει αίτημα ολοκλήρωσης της πράξης αναρτώντας τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης και καταβολής της ενίσχυσης του Παραρτήματος ΙΙ. Σε περίπτωση που το παραπάνω χρονικό διάστημα των οκτώ (8) μηνών παρέλθει άπρακτο, η έγκριση απορρίπτεται αυτομάτως και ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα λήψης της εγκεκριμένης ενίσχυσης»

Η προθεσμία των σαράντα (45) ημερών ισχύει και για τους ωφελούμενους, των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί σε αποφάσεις υπαγωγής που έχουν ήδη εκδοθεί, αλλά δεν έχει υποβληθεί εκ μέρους τους αίτημα ολοκλήρωσης της πράξης μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας. Για τους εν λόγω ωφελούμενους, η παραπάνω προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών εκκινεί από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Η προθεσμία των οκτώ (8) μηνών αφορά ωφελούμενους για τους οποίους εκδίδεται Απόφαση Υπαγωγής μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Αίτημα καταβολής της ενίσχυσης

Ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης, εφόσον έχει ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του εγκεκριμένου αιτήματος, δύναται να αιτηθεί την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας ενίσχυσης. Αιτήματα τα οποία έχουν ελλιπή ή εσφαλμένα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται αποδεκτά και ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για την διόρθωση τους εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών μετά την λήψη του μηνύματος. Σε περίπτωση που η παραπάνω ημερομηνία παρέλθει άπρακτη, η δημόσια ενίσχυση δεν καταβάλλεται και το αίτημα απορρίπτεται αυτόματα, χωρίς την δυνατότητα υποβολής νέου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Και πάλι πρώτοι στην Ευρωζώνη – Έρχονται δυνατές συγκινήσεις – Οι «χαμένες» αλλαγές για τη διασπορά στο ΧΑ

Προχωρά το κοινό project των ΤΕΜΕΣ, Intracom, Προκοπίου στην Ακτή Β’ Βούλας

Orilina Properties: Μπαίνει στο ΧΑ για να χρηματοδοτήσει τα projects στο Ελληνικό

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider