Προϋπολογισμός: Ενισχυμένα φοροέσοδα στο δεκάμηνο - Πρωτογενές πλεόνασμα στα 6,08 δισ. ευρώ

Κώστας Αποστολόπουλος
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Προϋπολογισμός: Ενισχυμένα φοροέσοδα στο δεκάμηνο - Πρωτογενές πλεόνασμα στα 6,08 δισ. ευρώ
Η σύγκριση των στοιχείων στο παρόν δελτίο γίνεται πλέον με βάση τους στόχους που περιέχονται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2024 που κατατέθηκε στην Βουλή.

Ενισχυμένα φοροέσοδα Οκτωβρίου και για το δεκάμηνο του έτους καταγράφει το δελτίο εκτέλεσης κρατικού προϋπολογισμού με τα οριστικά στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ενώ αντίστοιχα ισχυρές επιδόσεις καταγράφηκαν και στο πρωτογενές αποτέλεσμα της περιόδου με πλεόνασμα σταθερά άνω του στόχου.

Σημειώνεται πως η σύγκριση των στοιχείων στο παρόν δελτίο γίνεται πλέον με βάση τους στόχους που περιέχονται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2024 που κατατέθηκε στην Βουλή.

Για τον μήνα Οκτώβριο 2023 επισημαίνεται πως τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίζουν τις ίδιες μεταβολές που παρουσιάζονται σε σωρευτική βάση για το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, με τα φοροέσοδα να ανέρχονται σε 5,802 δισ. ευρώ, με στήριξη από τον ΦΠΑ, στα 2,384 δισ. ευρώ, στον φόρο εισοδήματος στα 2,016 δισ. ευρώ, στα έσοδα των ΕΦΚ στα 614 εκατ. ευρώ, στον φόρο ακίνητης περιουσίας στα 149 εκατ. ευρώ.

Σε άλλες κατηγορίες εσόδων τον Οκτώβριο οι «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ, τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 118 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό ύψους 107 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 95 εκατ. ευρώ ενώ τ έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 169 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό ύψους 2 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 564 εκατ. ευρώ ενώ τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 109 εκατ. Ευρώ.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2023, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 482 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 962 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2023 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024 και ελλείμματος 4,770 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Όπως προαναφέρθηκε, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 6,080 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 5,607 δισ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 350 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2022, κυρίως λόγω ετεροχρονισμού ταμειακών πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Τα έσοδα του δεκαμήνου

Αντιστοιχία με την ισχύ των εσόδων του Οκτωβρίου υπάρχει και σωρευτικά στο δεκάμηνο τους έτους, καθώς την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2023, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 53,925 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 49 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 59,474 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 49 εκατ. ευρώ ή 0,1% έναντι του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 50,718 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 33 εκατ. ευρώ ή 0,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

  • Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 19,585 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 2 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 5,806 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 8 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 2,235 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 16,934 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 15 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 48 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον στόχο.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 5,098 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 5,098 δισ. ευρώ, ποσό 2,545 δισ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, σύμφωνα με τον στόχο.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 734 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 2,871 δισ. ευρώ σύμφωνα με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 2,871 δισ. ευρώ, ποσό 265 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 2 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5,550 δισ. ευρώ σύμφωνα με τον στόχο.

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,810 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2 εκατ. ευρώ από τον στόχο (2,808 δισ. ευρώ).

Αύξηση στις επενδυτικές δαπάνες

Όπως επισημαίνει το δελτίο, οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2023 ανήλθαν στα 54,406 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 430 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (54,837 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Επίσης είναι αυξημένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, κατά 767 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών τόκων κατά 2,132 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και αντίρροπες μεταβολές σε λοιπές κατηγορίες δαπανών.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 464 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των ταμειακών πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατά 548 εκατ. ευρώ.

Ως αξιοσημείωτες πληρωμές μπορούν να αναφερθούν, σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ: η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. ύψους 786 εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτηση των αναγκών του Market Pass και της επέκτασης αυτού, η απόδοση προς το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης ύψους 367 εκατ. ευρώ των υπερκερδών παραγωγών ενέργειας, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 30ή Ιουνίου 2022, καθώς και οι φετινές πληρωμές επιδότησης Diesel θέρμανσης ύψους 100 εκατ. ευρώ. Όλες οι προαναφερθείσες πληρωμές καλύφθηκαν με ανακατανομή πιστώσεων από το αποθεματικό για προώθηση δράσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης (πιστώσεις υπό κατανομή).

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 7,730 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 34 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του ΠΔΕ περιλαμβάνουν ποσό ύψους 116 εκατ. ευρώ προς εξυπηρέτηση μέτρων COVID-19, με σημαντικότερα εξ αυτών, την ενίσχυση των φορέων υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της πανδημίας COVID-19 στις Περιφέρειες, τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Elevate Greece, τη δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και τη νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα κορωνοϊού κατ’ οίκον και την επιχορήγηση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, που διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΤΑΙΠΕΔ – PPF: «Πακέτο» 312 διαγωνισμών - συμβάσεων 2,75 δισ. ευρώ - Τα εμβληματικά projects και τα στάδια ωρίμανσης

Προσκλητήριο σε επενδυτές στο Λονδίνο ενόψει επενδυτικής βαθμίδας και από την Fitch – Πρωταγωνιστούν οι τράπεζες

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Έρχονται 3 βελτιώσεις στο φορολογικό νομοσχέδιο – Μέσα στην εβδομάδα κατατίθεται στη Βουλή

gazzetta
gazzetta reader insider insider