Επιτόκια: Ακριβότερα άνω του 2% τα επιχειρηματικά δάνεια στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωζώνη – Κλείνει η ψαλίδα στα στεγαστικά και τις καταθέσεις

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Επιτόκια: Ακριβότερα άνω του 2% τα επιχειρηματικά δάνεια στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωζώνη – Κλείνει η ψαλίδα στα στεγαστικά και τις καταθέσεις
Οι επιχειρήσεις είναι εκείνες που βιώνουν πιο βαριά τις αυξήσεις των επιτοκίων. Το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ διαμορφώθηκε τον Φεβρουάριο στο 6,47% στην Ελλάδα, έναντι 4,39% στην Ευρωζώνη.

Με επιτόκια υψηλότερα άνω των 2 ποσοστιαίων μονάδων βάσης δανείζονται οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα σε σχέση με τις επιχειρήσεις στην Ευρωζώνη, όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσαν χθες για τον μήνα Φεβρουάριο η ΤτΕ και η ΕΚΤ. Την ίδια στιγμή, αισθητά έχει κλείσει η ψαλίδα στα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, με την διαφορά στα νέα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο να ανέρχεται σε 32 μονάδες βάσης και τα μέσα επιτόκια να διαμορφώνονται σε 3,98% στην Ελλάδα και 3,66% στην Ευρωζώνη.

Υπέρ των καταθετών στην Ελλάδα έχει μειωθεί και η διαφορά επιτοκίων στις προθεσμιακές καταθέσεις. Η ψαλίδα στις καταθέσεις με διάρκεια ενός έτους διαμορφώνεται σε 85 μονάδες βάσης, με τα επιτόκια στην Ελλάδα να έχουν αυξηθεί κατά 57 μονάδες βάσης τον Φεβρουάριο και να διαμορφώνονται στο 1,03%. Στην Ευρωζώνη, το επιτόκιο για τις προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας έτους διαμορφώνεται σε 1,85% και αυξήθηκε κατά 32 μ.β.

Σύμφωνα με την σύγκριση των στοιχείων, οι επιχειρήσεις είναι εκείνες που βιώνουν πιο βαριά τις αυξήσεις των επιτοκίων.

Στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο, το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 16 μονάδες βάσης στο 5,85%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,30%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 35 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,27%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 46 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,42%.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου, σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,47%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,71% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 37 μονάδες βάσης στο 5,22%.

Στα υφιστάμενα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 16 μονάδες βάσης στο 5,21%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 27 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,36%.

Τα στοιχεία για τα επιχειρηματικά δάνεια στην Ευρωζώνη για τον μήνα Φεβρουάριο δείχνουν τα εξής:

Το επιτόκιο των νέων δανείων άνω του 1 εκατ. ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου έως και τρεις μήνες αυξήθηκε κατά 27 μονάδες βάσης, στο 3,68%. Το επιτόκιο για νέα δάνεια ίδιου μεγέθους με αρχική περίοδο καθορισμένου επιτοκίου άνω του τριμήνου και έως ένα έτος μειώθηκε κατά 21 μονάδες βάσης, στο 3,54%.

Το επιτόκιο για νέα δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου για διάστημα δέκα ετών αυξήθηκε κατά 21 μονάδες βάσης, στο 3,41%. Στην περίπτωση νέων δανείων έως 250.000 ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου έως τρεις μήνες, το μέσο επιτόκιο που χρεώθηκε αυξήθηκε κατά 26 μονάδες βάσης, στο 4,39%.

Τα δάνεια στα νοικοκυριά

Τα στοιχεία ΤτΕ και ΕΚΤ για τον μήνα Φεβρουάριο αναφορικά με το κόστος δανεισμού των νοικοκυριών δείχνουν μικρές διαφορές στα δάνεια για την αγορά στέγης.
Ειδικότερα στην Ελλάδα, το μέσο επιτόκιο των νέων στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,98%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 26 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,27%.

Στην Ευρωζώνη, στα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου έως ένα έτος, το επιτόκιο αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης, στο 3,66%. Το επιτόκιο στεγαστικών δανείων με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου ενός και έως και πέντε ετών αυξήθηκε κατά 16 μονάδες βάσης, στο 3,47%. Το επιτόκιο των στεγαστικών με σταθερό επιτόκιο άνω των πέντε έως και δέκα ετών αυξήθηκε κατά 13 μ.β., στο 3,52%. Το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου άνω των δέκα ετών αυξήθηκε κατά 17 μ. β., στο 2,94%.

Όσον αφορά στα επιτόκια δανεισμού για κατανάλωση:

Στην Ελλάδα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,83%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 36 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 11,72%.

Στην Ευρωζώνη, το επιτόκιο των νέων καταναλωτικών δανείων προς νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης, στο 7,11%.

Καταθέσεις

Στην Ελλάδα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 57 μονάδες βάσης στο 1,03%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 33 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,29%.

Στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων το μέσο επιτόκιο καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 33 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,68%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 33 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,20%.

Στην Ευρωζώνη, το επιτόκιο καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος για νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 32 μονάδες βάσης, στο 1,85%. Το επιτόκιο καταθέσεων με τρίμηνη ειδοποίηση αυξήθηκε κατά 31 μονάδες βάσης, στο 1,17%. Το επιτόκιο καταθέσεων ταμιευτηρίου παρέμεινε αμετάβλητο, στο 0,12%.

Όσο για τις επιχειρήσεις, το επιτόκιο στις νέες προθεσμιακές με διάρκεια έως ένα έτος αυξήθηκε κατά 31 μονάδες βάσης, στο 2,28%. Το επιτόκιο καταθέσεων μίας ημέρας αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης, στο 0,31%.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.