Τράπεζα Πειραιώς: Ενημερωτική εκδήλωση για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Newsroom
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Τράπεζα Πειραιώς: Ενημερωτική εκδήλωση για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027
Ενημερωτική εκδήλωση για τους πελάτες της με αντικείμενο τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τις επιχειρήσεις από το νέο ΕΣΠΑ 2021 -2027 πραγματοποίησε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς

Ενημερωτική εκδήλωση για τους πελάτες της με αντικείμενο τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τις επιχειρήσεις από το νέο ΕΣΠΑ 2021 -2027 πραγματοποίησε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς. Κατά την εκδήλωση δόθηκε έμφαση στις δράσεις Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Πράσινη Μετάβαση, συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ, μέσω των οποίων δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο επιχειρηματικό περιβάλλον της βιώσιμης ανάπτυξης.

Την υβριδική εκδήλωση παρακολούθησαν πελάτες της Τράπεζας, εκπροσωπώντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που παρέχονται από το νέο ΕΣΠΑ, τη σημασία του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της Πράσινης Μετάβασης και τις ωφέλειες από τις δράσεις αυτές στη βελτίωση, τόσο της καθημερινής λειτουργίας όσο και των οικονομικών αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπογράφηκε μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) μνημόνιο συνεργασίας με αντικείμενο την περαιτέρω υποστήριξη των δραστηριοτήτων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην κατεύθυνση ενίσχυσης της δυνατότητας πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα και αξιοποίησης των ευκαιριών του συνόλου χρηματοδοτικών προγραμμάτων και δράσεων όπως του Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (R.R.F.) και του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.).

Η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί τον βασικό χρηματοδότη της μικρομεσαίας επιχείρησης. Για το έτος 2022, το μερίδιο αγοράς υπερέβη το 33% στο σύνολο και το 45% ειδικότερα για τα χρηματοδοτικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα επενδυτικού χαρακτήρα.

Το συνολικό ποσό για το ίδιο έτος, που εκταμιεύθηκε προς τις ΜμΕ ανήλθε συνολικά στα €651 εκ. με πιστωτική επέκταση και στα €440 εκ., ειδικότερα για τα συγχρηματοδοτούμενα χρηματοδοτικά. Το ποσοστό εγκρισιμότητας των αιτημάτων δανείων που υποβλήθηκαν προς αξιολόγηση άγγιξε το 70%.

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννης Τσακίρης, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Οι ΜμΕ για πρώτη φορά έχουν τεράστιες δυνατότητες αναβάθμισής τους, μέσω του Νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 και των εμβληματικών πρώτων προσκλήσεων του πρασίνου και ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι συγκεκριμένες προσκλήσεις μπορούν να καταστούν μοχλός ανάπτυξης αλλά και μοναδική ευκαιρία εκσυγχρονισμού για την ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που λόγω των συνθηκών επί χρόνια παρέμενε στάσιμη. Απώτερος σκοπός είναι η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας μέσω της αναβάθμισης της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ σε διεθνές πλέον επίπεδο. Το ΕΣΠΑ 2021-2027 πρέπει να γίνει σαφές πως δεν έρχεται απλά να στηρίξει τις ΜμΕ όπως τα προηγούμενα χρόνια αλλά έρχεται να τις μεταλλάξει και να τις θωρακίσει, εξελίσσοντας τες απέναντι στο απαιτητικό σύγχρονο και απρόβλεπτο οικονομικό περιβάλλον».

Στο χαιρετισμό του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου ανέφερε ότι «οι δράσεις του ΕΣΠΑ διαχρονικά, για είκοσι και πλέον έτη αποτελούν τον κατεξοχήν μηχανισμό ενίσχυσης της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Ειδικά την τρέχουσα περίοδο, με πόρους που υπερβαίνουν τα €26 δισ., το ΕΣΠΑ αναμένεται να παράσχει καταλυτική ώθηση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Συγχρόνως είναι σε εξέλιξη οι δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, μέσω του οποίου η ελληνική οικονομία ενισχύεται με κεφάλαια που υπερβαίνουν τα €32 δισ. Ουσιαστικά βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρωτοφανή ευκαιρία για τη χώρα καθώς ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους σχεδόν €60 δισ. είναι διαθέσιμα για τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να υποστηρίξουν τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων σε ένα νέο, σύγχρονο, εξωστρεφές και δυναμικό παραγωγικό μοντέλο».

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς, επισήμανε: «H εκκίνηση του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 και η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του για την περαιτέρω προώθηση της ψηφιακής, καινοτόμου και πράσινης επιχειρηματικότητας αποτελεί αναμφίβολα ένα σημαντικό ορόσημο για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση στοχευμένων δράσεων αλλά και ευρύτερων πρωτοβουλιών ολοκληρωμένης στήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού, της πράσινης μετάβασης και της παραγωγικής προσαρμογής των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, συνιστά προϋπόθεση οικοδόμησης μιας βιώσιμης εγχώριας παραγωγικής βάσης».

Όπως ανέφερε ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Chief Retail Banking της Τράπεζας Πειραιώς κ. Βασίλης Κουτεντάκης, «το 2023 η Τράπεζα Πειραιώς θα διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην χρηματοδότηση των επενδυτικών πλάνων των πελατών. Για τον σκοπό αυτό διαθέτει περί τους 400 εξειδικευμένους συμβούλους ΜμΕ στο Δίκτυο Καταστημάτων της και έχει δημιουργήσει υποδομή fast track αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν στο ΕΣΠΑ για άμεση έγκριση προθέσεων και εγκρίσεων δανεισμού. Την ίδια στιγμή, η Τράπεζα καινοτομεί, δημιουργώντας μία εξελιγμένη διαδικτυακή πύλη, το 360ο funding, μέσω του οποίου η μικρή επιχείρηση μπορεί να κατανοήσει γρήγορα το πρόγραμμα με την μεγαλύτερη ωφέλεια που την αφορά σε άμεση ενίσχυση ή χρηματοδότηση. Προκειμένου να υποστηρίξει την υπαγωγή και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ανέπτυξε υποστηρικτικά εργαλεία που αφορούν το business plan, την βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας και την βέλτιστη κατανόηση της Πράσινης Μετάβασης».

Κατά την τοποθέτησή του ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Γιώργος Ζερβός τόνισε ότι «ως εξαιρετικά μπορούν να χαρακτηριστούν τα στοιχεία υλοποίησης των δύο Προσκλήσεων (Ψηφιακός και Πράσινος μετασχηματισμός των ΜμΕ €300 εκ. και €700 εκ αντίστοιχα) καθώς από τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, προκύπτει ότι έχουν παρουσιάσει εξαιρετικά θετικό αντίκτυπο στην αγορά, και ειδικότερα στις ΜμΕ. Επίσης, το πλήθος υποβολών δείχνει ότι έχει εξαλειφθεί η μεγάλη γραφειοκρατία και οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι ΜμΕ για την υποβολή μιας αίτησης ενίσχυσης στο ΕΣΠΑ, στοιχείο που αποτελούσε μέχρι πρόσφατα το βασικό ανασταλτικό παράγοντα για τη συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους δράσεις».

«Ενώ η Ελλάδα κατέχει την 3η από το τέλος θέση στον Ευρωπαϊκό δείχτη DESI για την ψηφιακή οικονομία, η εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ήδη εδώ. Με το ΕΣΠΑ, η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών γίνεται πραγματικότητα. Οι ΜμΕ επωφελούνται από την αυξημένη παραγωγικότητα, ευελιξία, κερδοφορία μαζί με άλλα οφέλη που φέρνει η ψηφιακή τεχνολογία», επισήμανε η κυρία Μαργαρίτα Αρεταίου, SMB Sales Manager της Microsoft.

Όπως τόνισε ο κ. Στέλιος Ψωμάς, Σύμβουλος του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών, «ένα νέο τοπίο διαμορφώνεται πλέον για την αυτοκατανάλωση ενέργειας από επιχειρήσεις, μετά την ψήφιση προ ημερών ενός νέου νόμου για τις ΑΠΕ. Οι επιχειρήσεις έχουν σήμερα ένα ευρύ φάσμα επιλογών για να προχωρήσουν σε αυτοπαραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά, μείωση του ενεργειακού κόστους και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Φατσέα (Intrum): Έντονο ενδιαφέρον στη δευτερογενή αγορά και για κλαδικά χαρτοφυλάκια NPLs

Τράπεζες: Από 1η Απριλίου οι πρώτες επιδοτήσεις επιτοκίου σε 1.504 ευάλωτους – Τι πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι

Τρ. Πειραιώς: Συμφωνία με την HDB για μικρά δάνεια Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

gazzetta
gazzetta reader insider insider