Ανοδος 10,2% στο διαθέσιμο εισόδημα και 12,7% στην κατανάλωση νοικοκυριών το 3ο τρίμηνο του 2022

Μοιράσου το
Ανοδος 10,2% στο διαθέσιμο εισόδημα και 12,7% στην κατανάλωση νοικοκυριών το 3ο τρίμηνο του 2022
Στοιχεία ανθεκτικότητας της οικονομίας και του ιδιωτικού τομέα αναδεικνύουν οι σημερινές ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων.

Στοιχεία ανθεκτικότητας της οικονομίας και του ιδιωτικού τομέα αναδεικνύουν οι σημερινές ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων. Τα στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του 2022 καταγράφουν ισχυρή άνοδο, τόσο στο διαθέσιμο εισόδημα, όσο και στην τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών.

Αναλυτικά, κατά το 3ο τρίμηνο του 2022, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) αυξήθηκε κατά 10,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 34,21 δισ. ευρώ σε 37,69 δισ. ευρώ.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, αυξήθηκε κατά 12,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 32,6 δισ. ευρώ σε 36,7 δισ. ευρώ.

Κατά το 3ο τρίμηνο του 2022, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, ανήλθαν στο ποσό των 3,8 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 18,1% σε σύγκριση με 17,9% το 3 ο τρίμηνο του 2021.

Ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης κατά το 3ο τρίμηνο του 2022 παρουσίασε καθαρή χορήγηση δανείων 0,1 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο του 2021 που η καθαρή λήψη δανείων ήταν 0,4 δισ. ευρώ.

Κατά το 3ο τρίμηνο του 2022 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 1,37 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,03 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 3 ο τρίμηνο του 2021. Επιπρόσθετα, κατά το 3 ο τρίμηνο του 2022 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 0,48 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 0,63 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή χορήγηση δανείων 1,85 δισ. ευρώ κατά το 3 ο τρίμηνο του 2022. Το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο η καθαρή χορήγηση δανείων ανέρχονταν σε 1,66 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ οι τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί θεσμικών τομέων παρέχουν μια συνολική περιγραφή της Ελληνικής οικονομίας, βασισμένη στην ανάλυση της οικονομικής συμπεριφοράς των θεσμικών τομέων που τη συνθέτουν (νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, χρηματοοικονομικές εταιρείες, γενική κυβέρνηση), καθώς και των σχέσεων της εθνικής οικονομίας με τον υπόλοιπο κόσμο (αλλοδαπή). Για την κατάρτιση των προσωρινών εκτιμήσεων χρησιμοποιήθηκαν όλες οι βέλτιστες διαθέσιμες πηγές δεδομένων. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία των τριμήνων των ετών 2019-2021 έχουν, όπως προβλέπεται, αναθεωρηθεί λόγω προσαρμογής (benchmarking) των τριμηνιαίων στοιχείων στα αναθεωρημένα ετήσια στοιχεία λογαριασμών θεσμικών τομέων, που ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ.

Νέες αναθεωρήσεις

Αναφέρεται πως οι χρήστες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι στα στοιχεία της παρούσας δημοσίευσης για το 3 ο τρίμηνο 2022 έχουν ενσωματωθεί τα στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης που δημοσιεύθηκαν στις 23 Ιανουαρίου 2023 και αναμένεται να αναθεωρηθούν, όταν καταρτιστούν και ανακοινωθούν τα προσωρινά στοιχεία για το 4 ο τρίμηνο 2022 με βάση επικαιροποιημένα πρωτογενή στοιχεία που θα έχουν, σε εκείνον τον χρόνο, καταστεί διαθέσιμα (π.χ. τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί Γενικής Κυβέρνησης, στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης για τις κρατικές επιδοτήσεις/φόρους που σχετίζονται με την ενεργειακή κρίση, τριμηνιαίοι εθνικοί λογαριασμοί, κ.λπ.). Σημειώνεται επίσης ότι τυχόν αποκλίσεις με τα στοιχεία των ετήσιων μη-χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών τομέων που δημοσιεύθηκαν στις 26 Οκτωβρίου 2022, οφείλονται στο γεγονός ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί θεσμικών τομέων είναι σε πλήρη συνέπεια με τους ετήσιους εθνικούς λογαριασμούς, ενώ οι τριμηνιαίοι λογαριασμοί θεσμικών τομέων ακολουθούν τους τριμηνιαίους λογαριασμούς Γενικής Κυβέρνησης.

Η δήλωση Σταϊκούρα

«Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε σήμερα τα προσωρινά στοιχεία για το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Σύμφωνα με αυτά, το εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 10,2% το 3ο τρίμηνο του 2022, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Αύξηση που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που έχει προκαλέσει στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς – κυρίως των πιο αδύναμων πολιτών – η σημαντική άνοδος του πληθωρισμού διεθνώς. Πληθωρισμός που στη χώρα μας έχει, ήδη, ξεκινήσει να παρουσιάζει αποκλιμάκωση, με την Ελλάδα να καταγράφει τον Δεκέμβριο τον 5ο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Επιπρόσθετα, σε επίπεδο 9μήνου, η άνοδος του διαθέσιμου εισοδήματος είναι 10 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2019. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, με κύριους άξονες τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού, την ενίσχυση της απασχόλησης και την υλοποίηση γενναίων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Στήριξη που αποτυπώνεται και στην αύξηση – κατά 47 δισ. ευρώ – που έχουν παρουσιάσει οι καταθέσεις των πολιτών από το 2019 μέχρι σήμερα. Προχωρούμε την υλοποίηση του συνεκτικού και δυναμικού σχεδιασμού μας, με στόχο να ξεπεράσουμε τις πρόσκαιρες αναταράξεις και τις πολυ-επίπεδες κρίσεις και παράλληλα να συνεχίσουμε σε τροχιά υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης, δημιουργίας πολλών και καλά αμειβόμενων νέων θέσεων εργασίας και περαιτέρω ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής» υπογραμμίζει από πλευράς του, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Το κυβερνητικό σχέδιο για μόνιμες φοροελαφρύνσεις με ορίζοντα 4ετίας

Σταϊκούρας: Περίπου 1 δισ. σε δημοσίους υπαλλήλους (χαμηλόμισθους, ένστολους, μέλη ΔΕΠ) στις αρχές του 2024

Με περιουσία σχεδόν 1 τρισ. δολάρια οι 25 πιο γενναιόδωροι Αμερικανοί - Φαβορί και προσθήκες