Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΕΤΕπ και Ελλάδας - Επιπλέον 400 εκατ. ευρώ υπό διαχείριση του ΕΤαΕ

Newsroom
Μοιράσου το
Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΕΤΕπ και Ελλάδας - Επιπλέον 400 εκατ. ευρώ υπό διαχείριση του ΕΤαΕ
Ο Όμιλος ΕΤΕπ ενίσχυσε την εταιρική του σχέση με την Ελληνική Δημοκρατία υπογράφοντας νέα σύμβαση-πλαίσιο, βάσει της οποίας το ΕΤαΕ θα διαχειριστεί πρόσθετους πόρους του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) ύψους 400 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα που θα βοηθήσουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενίσχυσε την εταιρική του σχέση με την Ελληνική Δημοκρατία υπογράφοντας νέα σύμβαση-πλαίσιο, βάσει της οποίας το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) θα διαχειριστεί πρόσθετους πόρους του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) ύψους 400 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα που θα βοηθήσουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Το ποσό αυτό θα προστεθεί στα 5 δισ. ευρώ του ΜΑΑ που ανήκουν ήδη στην ευθύνη διαχείρισης της ΕΤΕπ.

Η νέα στήριξη, που αποτελεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μία από τις πρώτες συνεισφορές στη συνιστώσα κράτους μέλους του InvestEU, έχει ως στόχο να βοηθήσει τις ελληνικές ΜΜΕ να αποκτήσουν προτιμησιακή πρόσβαση σε χρηματοδότηση, παρέχοντας παράλληλα κίνητρα για επενδύσεις σε έργα για την κλιματική αλλαγή και την ψηφιακή μετάβαση.

Στο πλαίσιο της νέας χρηματοδοτικής εντολής, το ΕΤαΕ θα εφαρμόσει τρεις μηχανισμούς εγγυήσεων: την εγγύηση χαρτοφυλακίου βιωσιμότητας, η οποία θα στηρίξει τη χρηματοδότηση επενδύσεων για την κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· την εγγύηση χαρτοφυλακίου ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ, η οποία θα στηρίξει την ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων· και την εγγύηση του χαρτοφυλακίου καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού, η οποία θα βελτιώσει τους όρους πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων έρευνας και καινοτομίας στη χρηματοδότηση και θα υποστηρίξει την επέκταση των ψηφιακών τεχνολογιών και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η χρηματοδοτική εντολή ανακοινώθηκε σε τελετή υπογραφής στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα στις 24 Νοεμβρίου 2022, παρουσία του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη, του αντιπρόεδρου της ΕΤΕπ για την Ελλάδα Christian Kettel Thomsen, του Hubert Cottogni προϊστάμενου του Τμήματος Διαχείρισης Χρηματοδοτικών Εντολών και διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και του Νίκου Μαντζούφα, διοικητή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Αυτή η πρωτοβουλία είναι σημαντική για πολλούς λόγους. Πρώτα και κύρια, είναι μια σημαντική ευκαιρία για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μοιραστούν τα οφέλη της χρηματοδότησης χαμηλού κόστους από την καινοτόμο δανειακό εργαλείο που καθιέρωσαν οι ελληνικές αρχές μέσω του ιστορικού μας Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που αυτή η διευκόλυνση θα δώσει τη δυνατότητα σε νέες και μικρές ελληνικές επιχειρήσεις να προετοιμαστούν για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Δεύτερον, αποτελεί περαιτέρω απόδειξη της μακροχρόνιας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στη συγκέντρωση των πόρων, της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας τους προκειμένου να στηρίξουν την ελληνική οικονομία, έχοντας έτσι αντίκτυπο μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών τους» δήλωσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Η συμφωνία των 400 εκατ. ευρώ μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και της Ελλάδας μπορεί να αποδώσει 1,5 δισ. ευρώ για τις ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, από την αξιοποίηση τριών εγγυητικών εργαλείων. Είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το μέλλον των ΜμΕ, καθώς μετά από δύο διαδοχικές κρίσεις (πανδημία COVID-19 και ενεργειακή κρίση), αποκτούν προνομιακή πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την υλοποίηση επενδύσεων (με επίκεντρο το κλίμα, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, αλλά και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Είμαστε ευτυχείς που η συνεργασία μας με τον Όμιλο της ΕΤΕπ εξελίσσεται σε μεγάλο όφελος για την ελληνική επιχειρηματικότητα» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών ΘόδωροςΣκυλακάκης.

«Η ΕΤΕπ στηρίζει με μεγάλη χαρά τα φιλόδοξα σχέδια της Ελλάδας για την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει ο ΜΑΑ, και με τη νέα αυτή συμφωνία οι εταίροι μας στην Ελλάδα μπορούν να χρηματοδοτούν απευθείας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ΜΜΕ, τις βιώσιμες επενδύσεις και την ψηφιακή μετάβαση, σύμφωνα με τους στόχους του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Τα προβλεπόμενα χρηματοδοτικά μέσα προσφέρουν τη δυνατότητα διάθεσης άνω του 1,5 δισ. ευρώ για ελληνικές ΜΜΕ, μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και ιδιώτες, αφενός μεν βοηθώντας τους ωφελούμενους να αποκτήσουν προτιμησιακή πρόσβαση σε χρηματοδότηση, αφετέρου δε προσφέροντας κίνητρα ώστε να υλοποιηθούν επενδύσεις για την κλιματική αλλαγή και την ψηφιακή μετάβαση», δήλωσε ο Christian Kettel Thomsen, αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ και υπεύθυνος για την Ελλάδα.

«Χαιρόμαστε που μέσω των μακροχρόνιων δεσμών μας με την ελληνική κυβέρνηση βοηθούμε τις τοπικές ΜΜΕ να αντιμετωπίσουν τις χρηματοδοτικές δυσκολίες που προκάλεσαν οι δύο χρηματοπιστωτικές κρίσεις στο παρελθόν και να αναπτύξουν νέους τρόπους επένδυσης στην Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια. Χάρη σε αυτήν τη νέα συμφωνία μεταξύ του ΕΤαΕ και της Ελληνικής Δημοκρατίας, αξίας 400 εκατ. ευρώ, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα δουν αισθητή βελτίωση στη δυνατότητα πρόσβασης σε πιστώσεις. Σήμερα δημοσιεύουμε στον ιστότοπο του ΕΤαΕ ενημερωτικό σημείωμα στην αναρτημένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το InvestEU, ενημερώνοντας την αγορά για τη διαθεσιμότητα τριών χρηματοδοτικών μέσων εγγυήσεων που μπορούν να αυξήσουν το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των εθνικών επενδύσεων», δήλωσε ο Hubert Cottogni, διευθυντής και προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Χρηματοδοτικών Εντολών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

«Η σημερινή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα υλοποιηθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για τη στήριξη ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναδεικνύει την ολοκληρωμένη στρατηγική του Ταμείου Ανάκαμψης για το σύνολο της υγιούς επιχειρηματικότητας. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την εξαιρετική συνεργασία με την ΕΤΕΠ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, μια συνεργασία που αφορά τόσο στην επιχειρηματική κοινότητα όσο και στο κοινωνικό σύνολο» δήλωσε ο Νίκος Μαντζούφας, Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΕΤΕπ: 119 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των Ερευνητικών Κέντρων

ΥΠΟΙΚ: Εγγυημένα έσοδα 60 εκατ. το χρόνο από οικειοθελή παροχή εφοπλιστών

Metron Analysis: Στο 10,2% η διαφορά ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση ψήφου

Όλες οι ειδήσεις

23:56

Ένωση Αστυνομικών: Δέσμη προτάσεων μετά από τον πυροβολισμό 16χρονου στο κεφάλι

23:37

Μενίδι: Επεισόδια με Ρομά για τον πυροβολισμό 16χρονου - Πυρπολήθηκε λεωφορείο

23:24

Περού: Ορκίστηκε στο Κογκρέσο η νέα προέδρος Ντίνα Μπολουάρτε

23:09

Wall Street: Πέμπτη συνεχή ημέρα απωλειών ο S&P 500 με την ύφεση να «σκιάζει» τις αγορές

22:51

Ουάσινγκτον: Ο Πούτιν δείχνει «ανεύθυνος» μιλώντας «επιπόλαια» για τα πυρηνικά όπλα

22:39

ΗΠΑ: Ισχυρή αύξηση στον καταναλωτικό δανεισμό τον Οκτώβριο

22:14

Ukrenergo: Πάνω από 1.000 πυραύλους και ρουκέτες έχει δεχτεί το ουκρανικό ηλεκτρικό δίκτυο αλλά ακόμα λειτουργεί

22:08

Πετρέλαιο: Η ενίσχυση των αποθεμάτων καυσίμων έριξε τις τιμές - «Άγγιξαν» χαμηλό έτους WTI και brent

22:01

Συρίγος για ελληνοτουρκικά: «Φοβάμαι το λάθος» - Πόσο πιθανό είναι ένα «θερμό επεισόδιο»

21:49

Κρυπτονομίσματα: «Καμπανάκι» ΕΚΤ - «Πολλαπλές φούσκες που σκάνε η μία μετά την άλλη»

21:38

Σαμαράς: Η παράταξη οφείλει να δώσει ενωμένη την εκλογική μάχη

21:27

Περού: Το Κογκρέσο υπερψήφισε την καθαίρεση του προέδρου Καστίγιο - Τελεί υπό κράτηση

21:18

Κλειστή η παλαιά εθνική οδός Θεσσαλονίκης-Βέροιας: Οδοφράγματα Ρομά για τον πυροβολισμό του 16χρονου

21:15

Μενέντεζ: «Δεν θα εγκρίνω την πώληση F-16 στην Τουρκία όσο ο Ερντογάν συνεχίζει τις παραβιάσεις»

21:11

Δήμαρχος Κιέβου: Πιθανό ένα σενάριο «Αποκάλυψης» αυτόν τον χειμώνα, αλλά να μην επικρατήσει πανικός

20:57

Πώς θα είναι η παγκόσμια οικονομία το 2075: Η ανάλυση της Goldman Sachs - Oι 4 τάσεις

20:54

Χρυσός: Ανοδικά για 2η σερί ημέρα αλλά παρέμεινε κάτω από τα 1.800 δολάρια

20:39

Γερμανία: «Βαθιά ανησυχία» εκφράζει ο ομοσπονδιακός πρόεδρος για τη δράση των «Πολιτών του Ράιχ»

20:21

Μελόνι: Δεν τα έχουμε βάλει με τον ρωσικό λαό, τον πολιτισμό ή την ιστορία του

20:18

Καραγιάννης: Ξεκινούν οι εργασίες στο πρώτο κομμάτι του ΒΟΑΚ - Έχουμε να κάνουμε με έργα, όχι με «τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα»

20:07

ΕΕ: 9ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας - Τι περιλαμβάνει

19:57

Με κάτι λιγότερο από ένα δισ. η ΕΚΤ κρατάει -ακόμα- υπό «προστασία» τα ελληνικά ομόλογα

19:56

Generali: Πουλά ιταλικό χαρτοφυλάκιο ασφαλειών ζωής 20 δισ. ευρώ

19:42

Κεραμέως: Έχουμε προκηρύξει τις θέσεις για τους διευθυντές όλων των σχολείων της χώρας

19:39

Γεωργιάδης: Nέες επισκέψεις σε σούπερ μάρκετ αύριο για το «καλάθι του νοικοκυριού»

19:33

Μιχαηλίδου: Ευθύνη όλων μας να δημιουργήσουμε μια κοινωνία συμπερίληψης

19:27

Spotify: Το «μυστικό της επιτυχίας» του δισεκατομμυριούχου CEO και συνιδρυτή του

19:15

Στο Ριάντ ο Σι Τζινπίνγκ με στόχο τη σινοαραβική προσέγγιση

19:06

Θεοδωρικάκος για πυροβολισμό 16χρονου: Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί επικίνδυνη ταύτιση με το 2008

18:54

Ευρωαγορές: Δεν ανακόπηκε η πτώση - Επιμένουν οι ανησυχίες για την ύφεση