ΤΑΙΠΕΔ – PPF: Προχωρά το πλάνο κατάρτισης σχεδίων αντιπυρικής προστασίας

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
ΤΑΙΠΕΔ – PPF: Προχωρά το πλάνο κατάρτισης σχεδίων αντιπυρικής προστασίας
Το Ταμείο «ανέβασε» πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκπόνηση μελετών αντιπυρικής προστασίας. Οι 7 τομείς – περιοχές ανά την Ελλάδα από τον Έβρο έως την Κρήτη. Δράση που υπάγεται στο «Σχέδιο Προστασίας Δασών» του Ταμείου ανάκαμψης.

Στο ΤΑΙΠΕΔ και ειδικότερα στη μονάδα έργων PPF, υπό τον Παναγιώτη Σταμπουλίδη, έχει «περάσει», μεταξύ άλλων, και η ωρίμανση διαδικασιών σε σχέση με την προστασία των δασών. Το «Σχέδιο Προστασίας Δασών», ευθύνης και αρμοδιότητας του ΥΠΕΝ, έχει ως στόχο την υλοποίηση των απαιτούμενων δράσεων αντιπυρικής προστασίας σε περιοχές άμεσης προτεραιότητας, όπως αυτές έχουν υποδειχθεί από την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο τη θωράκιση των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας από πυρκαγιές.

Προς την κατεύθυνση αυτή δημοσίευσε προ ημερών πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχων για την εκπόνηση μελετών κατάρτισης σχεδίων αντιπυρικής προστασίας, μια σύμβαση συνολικής αξίας σχεδόν 7 εκατ. ευρώ (6,981 εκατ.) χωρίς τον ΦΠΑ (άρα κοντά στα 8,6-8,7 εκατ. ευρώ συνολικά). Η σύμβαση σχετίζεται με έργο - πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGenerationEu (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας). Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 31/10/2022. Υπενθυμίζεται ότι το «Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης - Σχέδιο Προστασίας Δασών» προβλέπονταν να χρηματοδοτηθεί με πόρους 50 εκατ. ευρώ από το RRF.

Το εν λόγω project χωρίζεται σε «τμήματα». Οι προς ανάθεση μελέτες αφορούν στις περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης, Θάσου, Θεσσαλονίκης, Πολυγύρου, Αρναίας, Κασσάνδρας, Βόλου, Σκοπέλου, Αταλάντης, Χαλκίδας, Λίμνης, Ιστιαίας, Αλιβερίου, Θηβών, Πατρών, Αιγίου, Πύργου, Αμαλιάδας, Ολυμπίας Κορίνθου, Ξυλοκάστρου, Καλαμάτας, Σπάρτης, Πεντέλης, Καπανδριτίου, Λαυρίου, Πάρνηθας, Μεγάρων, Πειραιώς, Πόρου και των Διευθύνσεων Δασών Αργολίδας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Χανίων και Δωδεκανήσου.

Ειδικότερα:

Το πρώτο αφορά στην κατάρτιση Σχεδίου Αντιπυρικής Προστασίας σε περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης, Θάσου, Θεσσαλονίκης, Πολυγύρου, Αρναίας και Κασσάνδρας (1,06 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ). Το δεύτερο στην κατάρτιση Σχεδίου Αντιπυρικής Προστασίας σε περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Βόλου και Σκοπέλου (304 χιλ. ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ).

Το τρίτο αφορά στην Κατάρτιση Σχεδίου Αντιπυρικής Προστασίας σε περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Αταλάντης, Χαλκίδας, Λίμνης, Ιστιαίας, Αλιβερίου και Θηβών (1,1 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ).

Το τέταρτο στην Κατάρτιση Σχεδίου Αντιπυρικής Προστασίας σε περιοχές ευθύνης των Διευθύνσεων Δασών Κέρκυρας και Ζακύνθου και των Δασαρχείων Πατρών, Αιγίου, Πύργου, Αμαλιάδας και Ολυμπίας (1,06 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ).

Το πέμπτο στην Κατάρτιση Σχεδίου Αντιπυρικής Προστασίας σε περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Κορίνθου, Ξυλοκάστρου, Καλαμάτας και Σπάρτης και της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας (1,226 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ).

Το 6ο στην Κατάρτιση Σχεδίου Αντιπυρικής Προστασίας σε περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Πεντέλης, Καπανδριτίου, Λαυρίου, Πάρνηθας, Μεγάρων, Πειραιώς και Πόρου (725 χιλ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ).

Το 7ο στην Κατάρτιση Σχεδίου Αντιπυρικής Προστασίας σε περιοχές ευθύνης της Διεύθυνσης Δασών Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Λασιθίου και Δωδεκανήσου (1,5 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ).

Τα προς ανάθεση Σχέδια αφορούν στην εκπόνηση μελέτης για την κατάρτιση Σχεδίου Αντιπυρικής Προστασίας στις περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων με σκοπό τις ακόλουθες ενέργειες: καταγραφή πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε κάθε περιοχή, καταγραφή των διαθέσιμων υποδομών αντιπυρικής προστασίας, εκτίμηση και αξιολόγηση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κάθε περιοχή, καθορισμό τόπου και χρονικής περιόδου ανά περιοχή με τον μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς, παρουσίαση ενεργειών και δράσεων προς εφαρμογή σε κάθε περιοχή.

Το ΤΑΙΠΕΔ έχει οριστεί με το από 08-11-2021 Πρακτικό της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας ως φορέας ωρίμανσης, διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας και παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης για το Έργο «Υποέργο 1: Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης - Σχέδιο Προστασίας Δασών». Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση μελετών από τους αναδόχους για την κατάρτιση Σχεδίων Αντιπυρικής Προστασίας για τις περιοχές που προσδιορίζονται στην πρόσκληση.

Σκοπός ενός σύγχρονου σχεδίου αντιπυρικής προστασίας είναι η στοχευμένη ανάλυση του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών σε μια συγκεκριμένη περιοχή και στη συνέχεια, ο σχεδιασμός των κατάλληλων ενεργειών, δράσεων και έργων που θα οδηγήσουν (άμεσα αλλά και μεσοπρόθεσμα) στην καλύτερη προστασία των δασικών εν γένει εκτάσεων, και κατά συνέπεια στη θωράκιση από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς των οικισμών, των κτιριακών, βιομηχανικών και λοιπών εγκαταστάσεων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται εντός ή πλησίον αυτών.

Το αντικείμενο των μελετών που θα εκπονηθούν είναι η κατάρτιση από τους αναδόχους Σχεδίων Αντιπυρικής Προστασίας για τις περιοχές που προσδιορίζονται κατωτέρω στην παρούσα πρόσκληση. Σκοπός ενός σύγχρονου σχεδίου αντιπυρικής προστασίας είναι η στοχευμένη ανάλυση του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών σε μια συγκεκριμένη περιοχή και στη συνέχεια, ο σχεδιασμός των κατάλληλων ενεργειών, δράσεων και έργων που θα οδηγήσουν (άμεσα αλλά και μεσοπρόθεσμα) στην καλύτερη προστασία των δασικών εν γένει εκτάσεων, και κατά συνέπεια στη θωράκιση από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς των οικισμών, των κτιριακών, βιομηχανικών και λοιπών εγκαταστάσεων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται εντός ή πλησίον αυτών.

Στο πλαίσιο ενός τέτοιου σχεδίου θα πρέπει:

  • Να καταγραφεί το ιστορικό των πυρκαγιών, καθώς και οι υφιστάμενες υποδομές αντιπυρικής προστασίας.
  • Να εκτιμηθεί με κατάλληλα κριτήρια ο κίνδυνος εκδήλωσης των πυρκαγιών και ο χρονικός και χωρικός καθορισμός των επιμέρους περιοχών με τον υψηλότερο κίνδυνο.
  • Να προταθούν ιεραρχικά (σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς) τα έργα, οι ενέργειες και οι συλλογικές δράσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν σε κάθε επιμέρους περιοχή.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ακίνητα: Ποια είναι τα ενοίκια για οικογενειακή κατοικία στην Αττική – Πού υπάρχει διαθεσιμότητα με μίσθωμα έως 600 ευρώ/μήνα

Προοδευτική: Εστιάζει σε ΑΠΕ, καινοτόμες τεχνολογίες, logistics με εταίρο ισχυρό Αμερικανικό fund

ΟΣΕ - ΕΡΓΟΣΕ: Πώς θα γίνουν τα σιδηροδρομικά έργα, πώς θα συνεργαστούν οι δύο φορείς

Όλες οι ειδήσεις

09:59

Όρμπαν: Η ΕΕ ότι εμποδίζει την εκταμίευση κεφαλαίων «για πολιτικούς λόγους»

09:55

Παγκόσμια ημέρα ΑμεΑ: Συμπεριληπτική εκπαίδευση - Δράσεις της πολιτείας

09:51

Ξεκίνησε η δωρεάν διάθεση 270.000 Ψηφιακών Πιστοποιητικών/Υπογραφών σε όλες τις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις, μέλη των επιμελητηρίων

09:45

Ουκρανία: Πυραυλικά πλήγματα σε χώρο αποθήκευσης καυσίμων στο Ντονμπάς

09:35

Σταϊκούρας: Οι συστημικές τράπεζες να αυξήσουν άμεσα και γενναία τα επιτόκια καταθέσεων

09:23

Νέος ψηφιακός κόμβος των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου η Κρήτη

09:11

Ομάδα G7: Συμφωνεί σε ανώτατο όριο τιμής 60 δολάρια ανά βαρέλι για το ρωσικό πετρέλαιο

08:50

Νεο ρεκόρ για τις ΑΠΕ - Ξεπέρασαν στην ηλεκτροπαραγωγή τα ορυκτά καύσιμα κατά το δεκάμηνο 2022

08:41

Το φιλόδοξο πλάνο της ΜETRO ΑΕΒΕ για τα «καταστήματα γειτονιάς» – Το στοίχημα του franchise

08:30

Motor Oil: Αίτηση για ένταξη της πλωτής «πύλης» LNG στις στρατηγικές επενδύσεις

08:24

Φυγή προς τη σύνταξη για 200.000 ασφαλισμένους το 2022 - Προτροπή Τσακλόγλου για παράταση εργασιακού βίου

08:15

«Πράσινο φως» για προσφορές στη mega Παραχώρηση 1,5 δισ. ευρώ του ΒΟΑΚ

07:59

Επιτόκια: Ψαλίδα 4,81 μονάδων μεταξύ δανείων και καταθέσεων – Ακριβότερα και από την ΕΕ τα δάνεια, με φθηνότερες καταθέσεις

23:33

Θετική η εβδομάδα για την Wall Street, μικτά πρόσημα την Παρασκευή

23:18

Τσαβούσογλου: «Τα νότια σύνορα της Ευρώπης είναι στην Τουρκία»

23:03

Λευκός Οίκος: Καμία πρόθεση Μπάιντεν για συνομιλίες με Πούτιν

22:58

Ο ΠΟΥ χαιρετίζει τη χαλάρωση της στρατηγικής κατά Covid στην Κίνα

22:53

Τι συμβουλεύει ο δικηγόρος του Μπέρνι Μέιντοφ τον Σαμ Μπανκμαν-Φράιντ του FTX

22:10

Ο Λευκός Οίκος χαιρετίζει την πρόοδο της ΕΕ για συμφωνία στην επιβολή πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

21:49

ΠΟΥ: Το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει κάποια μορφή ανοσίας στον κορονοϊό

21:44

Το πετρέλαιο «έχασε» τα 80 δολάρια λόγω του πλαφόν της ΕΕ και πριν τον ΟΠΕΚ+

21:43

Απαγόρευση στην ελεύθερη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων φέρεται να εξετάζει η Ελβετία λόγω φόβου για μπλακάουτ

21:23

Γερμανία: Απειλητική επιστολή έλαβε ζευγάρι που άναψε 60.000 χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια 

21:17

Συναντήσεις Μητσοτάκη με φον ντερ Λάιεν, Βέμπερ, Ταγιάνι στην Αθήνα

21:07

Ιταλία: Η Τζόρτζια Μελόνι εξυμνεί και φέρνει ως παράδειγμα προς μίμηση το ελληνικό «μεράκι»

20:57

Η ανησυχία για τα επιτόκια στις ΗΠΑ έφερε απώλειες στον χρυσό

20:57

Δίκαιο χαρακτηρίζει το Twitter ως μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Μασκ, μετά τις αντιδράσεις λόγω Κάνιε Γουέστ

20:35

Amazon: Αποχωρεί ο υπεύθυνος media - Επέβλεψε την εξαγορά της MGM, ύψους 8,5 δισ. δολαρίων

20:25

Η Συρία αντιστέκεται στη μεσολάβηση της Ρωσίας για σύνοδο κορυφής με Ερντογάν

20:15

ΗΠΑ: Αίτηση πτώχευσης από τον συνωμοσιολόγο Άλεξ Τζόουνς του Infowars μετά την καταδίκη του