ΙΟΒΕ: Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος τον Ιούλιο - Στις 101,1 μονάδες για την Ελλάδα

Newsroom
Μοιράσου το
ΙΟΒΕ: Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος τον Ιούλιο - Στις 101,1 μονάδες για την Ελλάδα
Οι επιχειρηματικές προσδοκίες υποχώρησαν κυρίως στις Κατασκευές, ενώ ηπιότερες ήταν οι μεταβολές στις Υπηρεσίες και τη Βιομηχανία.

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στις 101,1 μονάδες, χαμηλότερα από ό,τι τον προηγούμενο μήνα (104,1 μονάδες), καθώς και έναντι του Ιουλίου του 2021. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επικράτησαν επίσης πτωτικές τάσεις, τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη.

Οι επιχειρηματικές προσδοκίες υποχώρησαν κυρίως στις Κατασκευές, ενώ ηπιότερες ήταν οι μεταβολές στις Υπηρεσίες και τη Βιομηχανία. Άνοδο παρουσίασε ο σχετικός δείκτης στο Λιανικό Εμπόριο, συνεχίζοντας τις διακυμάνσεις του κατά τους τελευταίους μήνες. Η παρατεταμένη ενεργειακή κρίση και η επιβράδυνση της ανάκαμψης στην ΕΕ και άλλες οικονομίες κατά το β’ τρίμηνο, ασκούν πλέον σημαντικές πιέσεις στη ζήτηση της Βιομηχανίας.

Από την άλλη πλευρά, η δυναμική του Τουρισμού παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, βάσει των προσδοκιών στον τομέα, με όποιες ευρύτερες θετικές επιδράσεις συνεπάγεται αυτή η εξέλιξη για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Στο Λιανικό Εμπόριο, οι παρεμβάσεις στήριξης των νοικοκυριών, σε συνδυασμό με την αποταμίευση προηγούμενων ετών, στηρίζουν την τρέχουσα δραστηριότητα του τομέα.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα ως προς τη διάρκεια του πολέμου και κυρίως τον αντίκτυπό του στο κόστος ενέργειας, επιδείνωσε τις προβλέψεις των νοικοκυριών για τις γενικές οικονομικές συνθήκες στο επόμενο 12μηνο, αλλά και για την οικονομική κατάστασή τους σε αυτήν την περίοδο.

Ως αποτέλεσμα, η Καταναλωτική Εμπιστοσύνη εξασθένησε εκ νέου, στο ελάχιστο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών. Πλέον, φαίνεται πως τα μέτρα στήριξης μόνο σε ένα βαθμό αμβλύνουν την ανησυχία των νοικοκυριών για τις οικονομικές εξελίξεις μεσοπρόθεσμα. Προκύπτει εκ νέου η σημασία στρατηγικών παρεμβάσεων πολιτικής, σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη διασφάλιση των προοπτικών της οικονομίας μεσοπρόθεσμα.

Στις σχετικές προτεραιότητες περιλαμβάνονται η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση διαθέσιμων μέσων παραγωγής ενέργειας, η ανάπτυξη δικτύων για τη λειτουργία εναλλακτικών εφοδιαστικών αλυσίδων και γενικότερα η ενίσχυση των παραγωγικών προοπτικών της οικονομίας.

Αναλυτικότερα:

στη Βιομηχανία, το ήπια αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση υποχώρησε ελαφρά, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα κλιμακώθηκαν αισθητά και οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες ενισχύθηκαν οριακά.

στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για την παραγωγή ενισχύθηκαν σημαντικά, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις για την απασχόληση εξασθένησαν αισθητά.

στο Λιανικό Εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις βελτιώθηκαν σημαντικά, με το ύψος των αποθεμάτων να αποκλιμακώνεται έντονα, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων υποχωρούν ήπια.

στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων κινήθηκαν έντονα ανοδικά, εκείνες για τη ζήτηση μεταβλήθηκαν ήπια, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης υποχώρησαν αισθητά.

στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας ενισχύθηκαν αισθητά, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες για τη δική τους οικονομική κατάσταση εντός ενός έτους οι οποίες ενισχύθηκαν ήπια. Παράλληλα βελτιώθηκαν σημαντικά οι προβλέψεις για μείζονες αγορές και εξασθενεί αισθητά η πρόθεση για αποταμίευση.

ΕΕ – ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε σημαντικά τον Ιούλιο τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη και διαμορφώθηκε στις 97,6 και τις 99,0 μονάδες αντίστοιχα, από 101,8 και 103,5 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.

Η υποχώρηση του δείκτη οφείλεται στην έντονη επιδείνωση των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις Υπηρεσίες, στο Λιανικό εμπόριο και στους Καταναλωτές, καθώς στις Κατασκευές η επιδείνωση ήταν ηπιότερη.

Συγκεκριμένα, στη Βιομηχανία (-2,8) η υποχώρηση προήλθε λόγω της έντονης επιδείνωσης των εκτιμήσεων για την τρέχουσα ζήτηση, καθώς και της παραγωγής τους 3-4 προσεχείς μήνες η οποία διαμορφώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 μηνών.

Στις Υπηρεσίες (-2,9), η επιδείνωση ήταν αποτέλεσμα της υποχώρησης και των τριών παραγόντων που διαμορφώνουν τον σχετικό δείκτη. Η επιδείνωση των προσδοκιών στο Λιανικό εμπόριο (-1,8 μονάδες) αντανακλά την υποχώρηση στις εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση και στις προβλέψεις για τη μελλοντική κατάσταση, ενώ τα αποθέματα διατηρούνται αμετάβλητα.

Στις Κατασκευές (-0,8), οι προσδοκίες υποχώρησαν ήπια. Η έντονη επιδείνωση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη (-3,0) είναι αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης και των τεσσάρων παραγόντων που συνθέτουν τον δείκτη. Οι προβλέψεις των νοικοκυριών για τη μελλοντική οικονομική τους κατάσταση σημείωσαν ιστορικό ελάχιστο όπως και οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάστασή τους. Παράλληλα, η πρόθεση για μείζονες αγορές και οι προβλέψεις για τη γενική κατάσταση κινήθηκαν στα επίπεδα του Απριλίου του 2020.

Όσον αφορά στις τάσεις στις έξι μεγαλύτερες οικονομίες, ο δείκτης υποχώρησε στις τέσσερις από τις έξι: έντονα στην Ισπανία (-5,0), και την Γερμανία (-4,9), ηπιότερα στην Ιταλία (-3,4) και την Πολωνία (-3,2) καθώς παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στην Γαλλία (-0,1) και την Ολλανδία (+0,2).

Αναλυτικότερα:

• Στη Βιομηχανία, ο δείκτης προσδοκιών στην ΕΕ υποχώρησε στις +2,0 μονάδες, ενώ στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στις +3,5 μονάδες. Οι προσδοκίες για την παραγωγή τους επόμενους τρεις μήνες υποχώρησαν αισθητά τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη, όπως και οι προβλέψεις παραγγελιών και ζήτησης που εξασθένισαν σε αμφότερες τις ζώνες, ενώ τα αποθέματα κλιμακώθηκαν επίσης και στις δύο.

• Στις Υπηρεσίες, οι δείκτες προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις +9,8 μονάδες στην ΕΕ και στις +10,7 στην Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους υποχώρησαν ελαφρά σε αμφότερες τις ζώνες, όπως και οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, ενώ παράλληλα, οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης υποχώρησαν και στις δυο ζώνες οριακά.

• Στο Λιανικό Εμπόριο, οι δείκτες διαμορφώθηκαν στις -5,8 και -6,8 μονάδες αντίστοιχα σε ΕΕ και Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα υποχωρούν αισθητά σε αμφότερες τις ζώνες, οι προβλέψεις για τις πωλήσεις εξασθενούν ήπια, ενώ τα αποθέματα κλιμακώνονται οριακά.

• Στις Κατασκευές, οι δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις +0,7 μονάδες στην ΕΕ και στις +3,0 μονάδες στην Ευρωζώνη. Οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση βελτιώθηκαν ελαφρώς σε αμφότερες τις ζώνες, ενώ αντίθετα κινήθηκαν οι προβλέψεις για το επίπεδο εργασιών.

• Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε στις -27,3 μονάδες στην ΕΕ και στις -27,0 στην Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους τελευταίους 12 μήνες κινήθηκαν ελαφρά πτωτικά σε αμφότερες τις ζώνες, ενώ εντονότερα πτωτικά κινήθηκαν οι προβλέψεις για την εξέλιξή της στους επόμενους 12 μήνες. Ήπια πτωτικά κινήθηκαν οι προβλέψεις για τη γενική κατάσταση της οικονομίας στην ΕΕ και εντονότερα στην Ευρωζώνη, ενώ οι προβλέψεις για αγορές τους επόμενους μήνες υποχωρούν ήπια σε αμφότερες τις ζώνες.

• Τέλος, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες υποχώρησε αισθητά στην ΕΕ (+0,8 από +4,5 μον.) με την πτώση στην Ευρωζώνη να είναι λίγο χαμηλότερη (+0,9 από +3,8 μον.). Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία της ζήτησης κινήθηκαν ήπια πτωτικά στην ΕΕ και ανοδικά στην Ευρωζώνη, ενώ πτωτικά κινήθηκαν οι προβλέψεις για τη ζήτηση στο επόμενο τρίμηνο σε αμφότερες τις δύο ζώνες. Μικρή υποχώρηση παρουσίασαν οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων τόσο σε ΕΕ όσο και σε Ευρωζώνη.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ρεύμα: Οι νέες τιμές ανά παρόχο που ισχύουν από σήμερα - Οι χρεώσεις ανά κιλοβατώρα

S&P Global: Στο χειρότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2021 η ελληνική μεταποίηση

Bloomberg: Το ευρώ νοιώθει την πίεση καθώς η οικονομία οδεύει προς ύφεση

Όλες οι ειδήσεις

23:55

Ρωσία-ΟΗΕ: Σοϊγκού και Γκουτέρες συζήτησαν για την ασφαλή λειτουργία του σταθμού της Ζαπορίζια

23:40

Πέθανε ο συγγραφέας του «Γητευτή των Αλόγων», Nicholas Evans

23:30

Wall Street: Δεν πτοήθηκε από τα αδύναμα στοιχεία της Κίνας και επέμεινε ανοδικά

23:12

«Πώς εξηγεί η κυβέρνηση την αιφνίδια ανακάλυψη» των προσφύγων στον Έβρο, ρωτούν οι Γ. Κατρούγκαλος, Γ. Ψυχογιός και Ν. Γκαρά

23:06

Πετρέλαιο: Απώλειες 3% για την τιμή - Κυριάρχησαν οι ανησυχίες για την ανάπτυξη της Κίνας

22:42

Νορβηγία: Το 'Οσλο προμηθεύει όλο το φυσικό αέριο που μπορεί στη Γερμανία

22:17

Ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος συνοδεύει βρετανικό αεροσκάφος εκτός του ρωσικού εναέριου χώρου

21:59

Streaming: Το HBO Max απομακρύνει 70 υπαλλήλους

21:29

Κάτω από τα 1.800 δολάρια έκλεισε ο χρυσός

21:03

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Χρυσό μετάλλιο ο Χρήστου στα 50μ. ύπτιο

20:57

Γερμανία: Πακέτο στήριξης υποσχέθηκε ο Σολτς ενόψει αυξήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος

20:46

Ευρωαγορές: Κατάφεραν με δυσκολία να συγκεντρώσουν μικρά κέρδη

20:27

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στον Έβρο για τη διάσωση 38 μεταναστών

20:00

Ρεύμα: Μέτρα ενίσχυσης των δικαιωμάτων των καταναλωτών σε νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

19:57

Βουλγαρία: Αμετάβλητη η ανεργία σε σχέση με τον Ιούνιο

19:40

Wall Street: Άλλαξε πρόσημο και δίνει συνέχεια στα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας

19:26

Οριοθετημένη η φωτιά στα Πυργιώτικα της Αργολίδας

19:14

Η Μόσχα θα διευκολύνει μια επίσκεψη της IAEA στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

18:59

Apple: Θέλει να προσθέσει διαφημίσεις σε περισσότερα apps στο iPhone σας

18:29

Μελέτη: Ένας πυρηνικός πόλεμος, ακόμη και μικρός, θα απειλήσει δισεκατομμύρια ανθρώπους με πείνα και θάνατο

18:04

Ο hedge fund manager Daniel Loeb αποκτά νέο μερίδιο στην Disney και πιέζει για απόσχιση του ESPN

17:38

Αίθριος ο καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά

17:28

Με... «φρένο» στη νέα εβδομάδα η Wall Street

17:15

Ο πρόεδρος Πούτιν καυχάται για την υπεροχή των ρωσικών όπλων

16:57

Σκηνές πανικού σε ΙΚΕΑ της Σαγκάης - Τους κλείδωσαν στο κατάστημα εξαιτίας ύποπτου κρούσματος

16:42

Κομισιόν: Δημοσιονομικό «βαρίδι» από τις φυσικές καταστροφές – Στα 10 δισ. ο απολογισμός για την Ελλάδα

16:38

Υποκύπτουν οι ευρωαγορές στα αδύναμα στοιχεία από Κίνα και Ιαπωνία

16:20

Θετικός στον κορονοϊό ο Άλμπερτ Μπουρλά

16:12

Ολλανδία: Στις 17/11 η ετυμηγορία για τη συντριβή του αεροσκάφους της Malaysia Airlines στην Ουκρανία το 2014

16:06

Φωτιά στα Πυργιώτικα της Αργολίδας