Τα 22 νέα προαπαιτούμενα – Σάρωση εκκρεμοτήτων σε φέσια, ιδιωτικοποιήσεις, υγεία, δασικούς χάρτες, Ν. Κατσέλη

Δήμητρα Καδδά
Μοιράσου το
Τα 22 νέα προαπαιτούμενα – Σάρωση εκκρεμοτήτων σε φέσια, ιδιωτικοποιήσεις, υγεία, δασικούς χάρτες, Ν. Κατσέλη
Προθεσμία έως τον Οκτώβριο, η επιτυχία συνδεδεμένη με την 1η αξιολόγηση της μετά Ενισχυμένης Εποπτείας εποχή. Οι 8 κινήσεις στο πεδίο των ιδιωτικοποιήσεων που αφορούν σε: ΔΕΠΑ Υποδομών, Αττική Οδό, Αποθήκη Αερίου Νότιας Καβάλας Εγνατία Οδό, Γούρνες Ηρακλείου, και Περιφερειακούς λιμένες Αλεξανδρούπολης, Ηγουμενίτσας και Ηρακλείου.

Τα 22 μεταρρυθμιστικά βήματα που θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τον Οκτώβριο του 2022, στο πλαίσιο της τελευταίας εκταμίευσης των παρεμβάσεων για την ελάφρυνση του χρέους, συμφώνησε η Ελλάδα με τους θεσμούς. Ενσωματώνονται στην 14η έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, με εύσημα για την πρόοδο της ελληνικής κυβέρνησης, παρά την πανδημία. Μία πρόοδος που οδηγεί στη δυνατότητα λήξης της Ενισχυμένης Εποπτείας με απόφαση του Eurogroup του Ιουνίου.

Η νέα λίστα των υποχρεώσεων είναι απαιτητική, γιατί περιλαμβάνει ότι έχει απομείνει από τις δεσμεύσεις του 2018 και καταγράφει τα βήματα προόδου που θα πρέπει να αρχίσουν από τον Ιούνιο. Περιλαμβάνει από τον νέο Προϋπολογισμό για το 2023 και την εξάλειψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών, έως δραστική πρόοδο στο clawback, στο σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης, στο φορέα ακινήτων, στις υποθέσεις του Ν. Κατσέλη στο Κτηματολόγιο και στους δασικούς χάρτες, αλλά και βήματα για το Υπερταμείο και 8 κινήσεις στο πεδίο των ιδιωτικοποιήσεων που αφορούν σε: ΔΕΠΑ Υποδομών, Αττική Οδό, Αποθήκη Αερίου Νότιας Καβάλας Εγνατία Οδό, Γούρνες Ηρακλείου, και Περιφερειακούς λιμένες Αλεξανδρούπολης, Ηγουμενίτσας και Ηρακλείου.

Το πόρισμα προτείνει «έξοδο» μετά τις 20/8 από το εν λόγω καθεστώς που ξεκίνησε το 2018. Τα νέα αυτά «προαπαιτούμενα» θα ελεγχθούν στην 1η έκθεση σε καθεστώς «μεταπρογραμματικής εποπτείας», που θα εκδοθεί τον Νοέμβριο και θα οδεύσει στο Eurogroup του Δεκεμβρίου, με κίνητρο τα 750 εκατ. ευρώ περίπου της τελευταίας «δόσης» από τον ESM.

Αναλυτικά, ανά πεδίο τα νέα προπαιτούμενα είναι τα εξής:

Δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις

•Η Ελλάδα θα παρουσιάσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού της για το 2023 σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

• Θα γίνει η τελική εκκαθάριση με ορόσημο τον Αύγουστο όλων, συνταξιοδοτικών και μη, ληξιπρόθεσμων οφειλών.

* Θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ (προθεσμία έως τον Σεπτέμβριο)

Υγειονομική περίθαλψη

• Clawback: Έναρξη της διαδικασίας για την είσπραξη του υπολοίπου 30% του clawback του 2021 μέσω δόσεων (σ.σ. εγγραφή παρόχων σε πρόγραμμα δόσεων). Πρέπει να επιτευχθεί έως τα τέλη Ιουλίου. Επίσης πρέπει να γίνει η συλλογή τουλάχιστον του 35% του clawback για το 2022 έως τον Οκτώβριο. Για τα φαρμακευτικά προϊόντα στόχος είναι η ολοκλήρωση του υπολογισμού του clawback του 2021 έως τον Ιούνιο και η είσπραξη του 95% των εκπτώσεων για το 2021 έως τον Ιούλιο, η συλλογή τουλάχιστον του 35% του clawback του δεύτερου εξαμήνου του 2021 και τουλάχιστον του 50% του συνολικού clawback για το 2021 έως τον Οκτώβριο.

• Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ουσιαστική πρόοδος προς την εφαρμογή του συστήματος πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Πρέπει έως τις αρχές Ιουνίου να εγκριθεί το παράγωγο δίκαιο, έως τα τέλη Ιουνίου, να ολοκληρωθεί το σύστημα για ηλεκτρονικές εγγραφές και ραντεβού, αλλά και η εγγραφή ασθενών. Στόχο είναι να φτάσει στο 25% του συνολικού πληθυσμού που είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα έως τα τέλη Οκτωβρίου και στο 50% έως το τέλος του 2022. Επίσης, έως τα τέλη Ιουλίου θα γίνει η εγγραφή των αυτοαπασχολούμενων οικογενειακών γιατρών στο σύστημα και θα πρέπει να φτάσει σε επίπεδο που θα επιτρέπει την κάλυψη τουλάχιστον του 85% του πληθυσμού. Έως τον Οκτώβριο θα πρέπει να ενεργοποιηθεί το σχήμα κινήτρων/αντικινήτρων.

• Κεντρικές προμήθειες. Τακτικές ενημερώσεις για την πρόοδο έως τον Οκτώβριο.

Μεταρρυθμίσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα

* Πλαίσιο αφερεγγυότητας: Έναρξη Ανταγωνιστικού Διαλόγου για τον φορέα ακινήτων με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές (τέλη Σεπτεμβρίου).

• Κρατικές εγγυήσεις. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022 θα πρέπει να εξεταστούν οι εγγυήσεις ύψους 470 εκατ. ευρώ που έχουν καταπέσει, με πληρωμές 156,5 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο.

• Εξάλειψη των εκκρεμών υποθέσεων αφερεγγυότητας (Ν. Κατσέλη). Το 95% των υποθέσεων με επανακαθορισμένες ημερομηνίες ακρόασης θα πρέπει να έχει ημερομηνία ακρόασης έως τα τέλη Οκτωβρίου. Το υπόλοιπο 5% θα έχει ημερομηνία ακρόασης το αργότερο μέχρι το τέλος του 2022· Τελεσίδικη δικαστική απόφαση για το 25% των υποθέσεων ορίζεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

• Δικαιοσύνη. Η βελτιωμένη λειτουργικότητα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα πρέπει να αναπτυχθεί πλήρως και να τεθεί σε πιλοτική λειτουργία έως τα τέλη Ιουνίου.

• Κτηματολόγιο. Το 65% των συνολικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας θα πρέπει να αναρτηθούν και η επικύρωση του 95% των δασικών χαρτών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Υπερταμείο

• Εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου: Θα εγκριθεί τον Ιούνιο νομοθεσία για τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου για τις κρατικές επιχειρήσεις. Τα 10.119 ακίνητα που ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών θα εντοπιστούν και θα μεταφερθούν στο Υπερταμείο έως τα τέλη Ιουνίου. Για τα ακίνητα που ανήκουν σε άλλα υπουργεία, η ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης προγραμματίζεται για τα τέλη Ιουνίου και η ενδεχόμενη μεταβίβαση έως τα τέλη Οκτωβρίου.

• Μεταβίβαση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου (ΟΑΚΑ) στο Υπερταμείο. Περαιτέρω πρόοδος στην προετοιμασία της λεπτομερούς μελέτης σκοπιμότητας, συμπεριλαμβανομένου σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου.

Ιδιωτικοποιήσεις. Όλες οι εκκρεμείς ενέργειες θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται.

Ειδικότερα:

• ΔΕΠΑ Υποδομών. Το οικονομικό κλείσιμο αναμένεται μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

• Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση και λειτουργία ενός μετωπικού και τριών πλευρικών σταθμών διοδίων και υποβολή του φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο έως τα τέλη Ιουλίου.

• Γούρνες Ηρακλείου: Οικονομικό κλείσιμο το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

• Αττική Οδός: Έναρξη της φάσης των δεσμευτικών προσφορών τον Ιούλιο.

• Περιφερειακός λιμένας Αλεξανδρούπολης: Επιλογή του προτιμώμενου επενδυτή έως τα τέλη Ιουλίου.

• Περιφερειακός λιμένας Ηγουμενίτσας: Υποβολή δεσμευτικών προσφορών και επιλογή του μειοδότη το τρίτο τρίμηνο του 2022.

• Παραχώρηση Υπόγειας Αποθήκευσης Αερίου Νότιας Καβάλας: Δεσμευτικές προσφορές τον Ιούλιο και επιλογή του προτιμώμενου επενδυτή έως τον Οκτώβριο με την έγκαιρη έκδοση. του πλαισίου καθορισμού των τιμολογίων από τη ΡΑΕ.

• Περιφερειακός λιμένας Ηρακλείου: Υποβολή δεσμευτικών προσφορών έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Νομοθεσία

• Κωδικοποίηση Νομοθεσίας. Το σχέδιο θα παρουσιαστεί έως τον Ιούνιο και κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας θα ψηφιστεί έως τον Οκτώβριο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Σταϊκούρας για έκθεση Κομισιόν: Κλείνει ένα δύσκολο κεφάλαιο για τη χώρα μας

Ντομπρόβσκις: Παράταση της ρήτρας διαφυγής - Βάσει ανάπτυξης οι δαπάνες για τις χώρες με υψηλό χρέος

Τζεντιλόνι: Προσθέσαμε δύο δυσμενή σενάρια για ύφεση στην Ευρώπη -Οχι επιστροφή στις αλόγιστες δαπάνες