ΕΣΠΑ: Οι 2 συν 5 παρεμβάσεις για να έρθουν κοινοτικά κονδύλια 3,15 δισ. ευρώ το 2022

Μαρίνα Φούντα
Viber Whatsapp Μοιράσου το
ΕΣΠΑ: Οι 2 συν 5 παρεμβάσεις για να έρθουν κοινοτικά κονδύλια 3,15 δισ. ευρώ το 2022
Στα 2,5 δισ. ευρώ ο στόχος απορρόφησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και στα 650 εκατ. ευρώ ο στόχος απορρόφησης του ΕΣΠΑ 2021-2027. Τοποθετούνται χρονικά στο τέταρτο τρίμηνο του 2022. Η λίστα των κυβερνητικών δράσεων.

Στα 3,15 δισ. ευρώ ανεβάζει τον πήχη για την απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ το 2022 η κυβέρνηση, θέτοντας φιλόδοξους στόχους στο μέτωπο των διαρθρωτικών προγραμμάτων και των δημοσίων επενδύσεων, προκειμένου να μην υπάρξει κενό χρηματοδότησης και να ενισχυθεί η ρευστότητα της οικονομίας.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, βασικός στόχος για τη νέα χρονιά είναι η υλοποίηση και χρηματοδότηση δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 με παράλληλη ενεργοποίηση των πρώτων προσκλήσεων ΕΣΠΑ 2021-2027. Ο ετήσιος στόχος απορρόφησης της ενωσιακής στήριξης για το ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχεται σε 2,5 δισ. ευρώ και τοποθετείται χρονικά στο τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Ο στόχος αφορά σε αιτήματα ενδιάμεσων πληρωμών που θα υποβληθούν στην ΕΕ εντός του τρέχοντος έτους για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα εισρεύσουν ως δημόσια έσοδα στα κρατικά ταμεία. Την ίδια στιγμή, ο ετήσιος στόχος απορρόφησης της ενωσιακής στήριξης για το ΕΣΠΑ 2021-2027 ανέρχεται σε 650 εκατ. ευρώ, τοποθετείται επίσης χρονικά στο τελευταίο τρίμηνο του 2022 και αφορά σε αιτήματα ενδιάμεσων πληρωμών που θα υποβληθούν στην ΕΕ εντός του τρέχοντος έτους για τα Προγράμματα 2021-2027 και θα εισρεύσουν ως δημόσια έσοδα στα κρατικά ταμεία.

Ως προς το ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, με το ποσό των 2,5 δισ. ευρώ, η απορρόφηση θα φτάσει το 75% της συνολικής ενωσιακής συνδρομής, συντείνοντας, βάσει του προγραμματισμού για τα έτη 2022-2023, στην πλήρη απορρόφηση του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΣΠΑ 2014-2020 και καλύπτοντας τον κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης ν+3. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, έχουν αναπτυχθεί δύο δράσεις που αφορούν αφενός στον σχεδιασμό νέων προσκλήσεων στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και αφετέρου στην επίσπευση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της συγκεκριμένης Προγραμματικής Περιόδου.

Το νέο ΕΣΠΑ

Αναφορικά με το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προσβλέπει, εντός της τρέχουσας χρονιάς, στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού και την έναρξη της νέας Προγραμματικής Περιόδου. Μετά την ψήφιση του νόμου για τη νέα προγραμματική περίοδο ακολουθεί η δημοσίευση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, η διάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών και η συγκρότηση των Επιτροπών Παρακολούθησης, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται νέο ασφαλές, σύγχρονο και εύχρηστο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Το νέο ΕΣΠΑ διασυνδέεται με το Ευρωπαϊκό εξάμηνο και τις συστάσεις της ΕΕ, υποστηρίζοντας τις Εθνικές Στρατηγικές και τη Δίκαιη Μετάβαση. Παράλληλα, χαρακτηρίζεται από την ενίσχυση του προϋπολογισμού των περιφερειακών προγραμμάτων κατά 2,2 δισ. ευρώ σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014-2020, την ύπαρξη διακριτών προγραμμάτων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, την Πολιτική Προστασία, τη Δίκαιη Μετάβαση και το Περιβάλλον, την Κλιματική Αλλαγή και την Ενέργεια, το νέο Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα, τη χρηματοδότηση έργων στρατηγικής σημασίας προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ και την έμφαση στην ενίσχυση της θεσμικής και διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων και των φορέων υλοποίησης.

Ειδικότερα, μέσα στη νέα χρονιά αναμένονται εξελίξεις σε δύο άξονες:

-Στη δυναμική εκκίνηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027, με ενεργοποίηση των προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα», «Περιβάλλον-Κλιματική Αλλαγή», «Μεταφορές», «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» και με προσκλήσεις εκτιμώμενου ύψους 3,6 δισ. ευρώ κατά το τρέχον έτος

- Στην εμπροσθοβαρή εφαρμογή στρατηγικών δράσεων των προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα», «Περιβάλλον-Κλιματική Αλλαγή», «Μεταφορές», «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», του ΕΣΠΑ 2021-2027 με προσκλήσεις εκτιμώμενου ύψους 3,5 δισ. ευρώ κατά το τρέχον έτος.

Οι πέντε παρεμβάσεις

Με στόχο την ολοκλήρωση του σχεδιασμού και την έναρξη της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, το υπουργείο Ανάπτυξης αναμένεται να προχωρήσει σε μια σειρά από συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ως εξής:

-Συντονισμός και παρακολούθηση της εκπλήρωσης των αναγκαίων πρόσφορων όρων. Επί της ουσίας πρόκειται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής των αυτό-αξιολογήσεων των εμπλεκόμενων υπουργείων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την έγκρισή τους από την τελευταία.

-Θεσμικές ενέργειες για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027. Πρόκειται για την προσαρμογή του υφιστάμενου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) στις απαιτήσεις των νέων κανονισμών του ΕΣΠΑ 2021-2027. Υπενθυμίζεται εδώ πως το ΕΣΠΑ υλοποιείται μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Στην ενότητα αυτή αναπτύσσονται βασικά θέματα της διαχείρισης όπως το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου πράξεων.

-Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Το νέο ΠΣΚΕ θα επιφέρει εκσυγχρονισμό του συστήματος διεπαφής με τους χρήστες, απλούστευση, ενοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών σε όλο τον κύκλο ζωής μιας πράξης, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, ενδυνάμωση της ασφαλείας του συστήματος καθώς και ενίσχυση της πρόληψης απάτης.

-Έκδοση νέων προσκλήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

-Ενεργοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας αρμοδιότητας των ΕΓΔΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ και ΕΓΔΠ ΕΚΤ στα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027.

Σε δημόσια διαβούλευση ο εφαρμοστικός για το νέο ΕΣΠΑ

Να σημειωθεί εδώ πως ο εφαρμοστικός νόμος για το νέο ΕΣΠΑ τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στις 24 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027», που, μεταξύ άλλων, εισάγει ρυθμίσεις για την απλούστευση, επιτάχυνση και ορθή εκτέλεση των διαδικασιών διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Η διαδικασία της διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί το βράδυ της 10ης Ιανουαρίου 2022.

«Ο νέος εφαρμοστικός νόμος του ΕΣΠΑ εισάγει μία σειρά παρεμβάσεων για την απλούστερη και ταχύτερη εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων. Η απλοποίηση των διαδικασιών στο σκέλος που ακουμπά εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις αποτελεί βασική μας επιδίωξη. Προσπαθούμε να προωθήσουμε νέες απλουστεύσεις όποτε έχουμε τη δυνατότητα, ενώ λειτουργικές διαφοροποιήσεις φιλοδοξούμε να εισάγουμε στο νέο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου που θα συνοδεύσει τη νέα προγραμματική περίοδο», δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του στο insider.gr o Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δημήτρης Σκάλκος.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Απλουστεύονται οι διαδικασίες για το νέο ΕΣΠΑ - Σε πόσο καιρό θα γίνονται οι πληρωμές

Δ. Σκάλκος στο Insider: Έτοιμες επενδύσεις 6 δισ. για το νέο ΕΣΠΑ - Αίτημα νέας ευελιξίας λόγω πανδημίας στις Βρυξέλλες

gazzetta
gazzetta reader insider insider