ΤτΕ: Συνθήκες «search for yield» στις τάξεις των επενδυτών

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
ΤτΕ: Συνθήκες «search for yield» στις τάξεις των επενδυτών
Τι ανέφερε η ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας για τη νομισματική πολιτική. Δεκέμβριος 2021 στο «κομμάτι» για τις αγορές κεφαλαίων σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο, τα εταιρικά ομόλογα και το Χρηματιστήριο.

Συνθήκες αναζήτησης αποδόσεων, ή αλλιώς…. search for yield, έχουν διαμορφωθεί από την πλευρά των επενδυτών. Αυτό αναφέρεται στην πρόσφατη ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας για τη νομισματική πολιτική (Δεκέμβριος 2021) στο «κομμάτι» για τις αγορές κεφαλαίων σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο.

Όπως σημειώνεται, κατά τη διάρκεια του 2021 οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές συνθήκες παρέμειναν ιδιαίτερα διευκολυντικές. Επί του παρόντος, το χρηματοπιστωτικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από ιστορικά χαμηλές ομολογιακές αποδόσεις, χαμηλή μεταβλητότητα και χαμηλές απαιτούμενες αποδόσεις στις μετοχές, που έχουν οδηγήσει σε άνοδο των τιμών τους διεθνώς. Σε αυτή την εξέλιξη έχουν συμβάλει καθοριστικά οι συντονισμένες παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών και κυβερνήσεων μεγάλων ανεπτυγμένων οικονομιών.

Συγκεκριμένα, η παροχή αυξημένης ρευστότητας και η διεύρυνση των προγραμμάτων αγορών τίτλων λειτούργησαν αρχικά ως ανάχωμα (backstop) στην έντονη πτώση των αποτιμήσεων στις αρχές του 2020 λόγω της εκδήλωσης της πανδημίας. Στη συνέχεια, διευκόλυναν τη χρηματοδότηση της οικονομικής δραστηριότητας διεθνώς από τις αγορές, παρέχοντας καίρια στήριξη για τη χρηματοδότηση κρατών και επιχειρήσεων, αλλά, εμμέσως, και των νοικοκυριών.

Η μείωση του κόστους δανεισμού οδήγησε σε σημαντική αύξηση της εκδοτικής δραστηριότητας σε ομόλογα όλων των κατηγοριών πιστοληπτικής αξιολόγησης, ειδικά από κράτη και επιχειρήσεις ανεπτυγμένων οικονομιών, αλλά και σε μετοχές διεθνώς. Παράλληλα ωστόσο, από την πλευρά των επενδυτών, έχουν διαμορφωθεί συνθήκες αναζήτησης αποδόσεων (search for yield). Επίσης, οι προσδοκίες των επενδυτών για ισχυρούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης και το τρέχον περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων έχουν συμβάλει στη μείωση των ασφαλίστρων κινδύνου μετοχών και ομολόγων σε χαμηλά επίπεδα.

Σημειώνεται όμως ότι κατά τη διάρκεια του 2021, από τις επιμέρους κατηγορίες πιστοληπτικής αξιολόγησης, παρατηρήθηκε ρεκόρ έκδοσης ομολόγων με αξιολόγηση ΒΒΒ και χαμηλότερη. Επίσης, σύμφωνα με έκθεση του οίκου Standard and Poor’s παρατηρείται ιστορικό υψηλό έκδοσης εταιρικών ομολόγων από εκδότες με αξιολόγηση CCC ή χαμηλότερη. Σύμφωνα δε την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Financial Stability Report, Μάιος 2021), η άνοδος των αποτιμήσεων στις αγορές μετοχών εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από το χαμηλό επίπεδο του ασφαλίστρου κινδύνου των μετοχών (equity risk premium).

Όπως σημειώνεται, «παρατηρείται αυξημένη ανάληψη κινδύνου από τους επενδυτές σε ορισμένους τομείς του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενώ αναδεικνύονται νέοι κίνδυνοι, οι οποίοι συνδέονται με τις εξελίξεις στον πληθωρισμό. Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ βρίσκεται πλέον σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από τη δεκαετία του 1980 και οι δείκτες προσδοκιών των επενδυτών υποδηλώνουν περαιτέρω άνοδό του, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση προσδοκιών για αύξηση επιτοκίων από τη Fed εντός του 2022.

Οι εξελίξεις αυτές αποτυπώνονται στην άνοδο των αποδόσεων των ομοσπονδιακών ομολόγων αναφοράς των ΗΠΑ, ενώ η αβεβαιότητα για τον πληθωρισμό έχει οδηγήσει σε αύξηση της μεταβλητότητας των αποδόσεων των κρατικών και εταιρικών ομολόγων στη ζώνη του ευρώ. Παρά τη μεταβλητότητα, οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν διατηρηθεί σε ιστορικώς χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα τη σταδιακή διεύρυνση των διαφορών αποδόσεων των ομολόγων των ΗΠΑ έναντι εκείνων της ζώνης του ευρώ.

Σε αυτό το διεθνές χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών και εταιρικών ομολόγων έχουν διατηρηθεί σε ιστορικώς χαμηλά επίπεδα, διευκολύνοντας τη χρηματοδότηση της οικονομίας μέσω εκδόσεων ομολόγων χαμηλού κόστους και μακράς διάρκειας από το Ελληνικό Δημόσιο και από επιχειρήσεις με ισχυρά οικονομικά μεγέθη. Επίσης, οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχουν αυξηθεί, διευκολύνοντας τις αυξήσεις κεφαλαίου εισηγμένων επιχειρήσεων. Στη διαμόρφωση των ευνοϊκών χρηματοπιστωτικών συνθηκών για την ελληνική οικονομία έχουν συμβάλει και οι αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού Δημοσίου από τους οίκους DBRS και Standard & Poor’s, με αποτέλεσμα τη μείωση της απόστασης από το όριο της επενδυτικής κατηγορίας».

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ

Κατά τη διάρκεια του 2021, λόγω και των προαναφερθέντων μέτρων στήριξης των οικονομιών, η μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές μετοχών και ομολόγων παρέμεινε σε ιστορικώς χαμηλά επίπεδα. Σε αυτό το περιβάλλον, η αναζήτηση αποδόσεων έχει οδηγήσει τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια σε αυξημένες τοποθετήσεις κεφαλαίων σε χρεόγραφα χαμηλότερης πιστοληπτικής αξιολόγησης και υψηλότερης απόδοσης, οδηγώντας σε μείωση των ασφαλίστρων κινδύνου και σε αύξηση των αποτιμήσεων μετοχών και ομολόγων. Βέβαια, επισημαίνεται ότι οι προσδοκίες των επενδυτών είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας στην τρέχουσα διεθνή χρηματοοικονομική συγκυρία.

Σύμφωνα με μελέτες, η ισχυρή αύξηση των τιμών των μετοχών διεθνώς αποτυπώνει την προεξόφληση των αναμενόμενων μελλοντικών αποτελεσμάτων υπό συνθήκες ιστορικά χαμηλών επιτοκίων, υπερβαίνοντας τη βελτίωση της κερδοφορίας των εισηγμένων επιχειρήσεων. Ωστόσο, η άνοδος του πληθωρισμού διεθνώς, αλλά και η διαμόρφωση προσδοκιών για περαιτέρω ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων, αποτελούν σημαντικές παραμέτρους για τη διαμόρφωση της στάσης των επενδυτών. Οι προσδοκίες των επενδυτών για σταδιακή έξοδο από τις εξαιρετικά διευκολυντικές διεθνείς νομισματικές συνθήκες ενισχύθηκαν μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις της Fed σχετικά με τη σταδιακή μεταβολή της νομισματικής πολιτικής της. Έτσι, οι τιμές των επιτοκιακών παραγώγων υποδεικνύουν προσδοκίες για τουλάχιστον δύο αυξήσεις του βασικού επιτοκίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ εντός του 2022.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

«Όπως και στις αγορές κρατικών ομολόγων, έτσι και για τα εταιρικά ομόλογα οι παρεμβάσεις κυρίως των κεντρικών τραπεζών και δευτερευόντως των κυβερνήσεων έχουν οδηγήσει σε ιδιαίτερα ευνοϊκές χρηματοπιστωτικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, σε συνάφεια με την υποχώρηση των αποδόσεων των ΟΕΔ αφότου ανακοινώθηκε το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς τίτλων ΡΕΡΡ από την ΕΚΤ, οι αποδόσεις των ομολόγων που έχουν εκδώσει ελληνικές μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις έχουν υποχωρήσει σημαντικά, προσεγγίζοντας ιστορικώς χαμηλά επίπεδα», αναφέρει η έκθεση της ΤτΕ. Αντίστοιχη πορεία ακολούθησαν και τα εταιρικά ομόλογα των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων της ζώνης του ευρώ με διαβάθμιση ΒΒΒ και ΑΑΑ.

Κατά τη διάρκεια του 2021 παρατηρείται μεγάλη αύξηση στην εκδοτική δραστηριότητα μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων στις αγορές ομολόγων διεθνώς, σε συνάφεια με τις βελτιωμένες χρηματοπιστωτικές συνθήκες διεθνώς, εξέλιξη που επηρέασε θετικά και τις σχετικές εκδόσεις ελληνικών μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων. Το ίδιο διάστημα, τέσσερις ελληνικές μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις άντλησαν, μέσω έκδοσης ομολόγων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, κεφάλαια συνολικής ονομαστικής αξίας 2,4 δισεκ. ευρώ, με μεσοσταθμικό τοκομερίδιο 2,9%. Επίσης, στην εγχώρια αγορά πραγματοποιήθηκαν επτά εκδόσεις το διάστημα Ιανουαρίου-μέσα Δεκεμβρίου του 2021, μέσω των οποίων αντλήθηκαν συνολικά περίπου 1,4 δισεκ. ευρώ με μεσοσταθμικό τοκομερίδιο 2,4%.

Η ακαθάριστη αξία των τίτλων που έχουν εκδοθεί από ελληνικές μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, μέσω θυγατρικών τους, σε διεθνείς αγορές από το 2013 έως σήμερα ανέρχεται σε περίπου 12,6 δισεκ. ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι διεθνείς αγορές έχουν καταστεί σημαντική πηγή χρηματοδότησης επενδύσεων και αναχρηματοδότησης χρέους για μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, κυρίως βιομηχανικές και εξαγωγικές. Η αξία των υφιστάμενων εκδόσεων, δηλαδή αν συνυπολογιστούν οι εκδόσεις, οι λήξεις και οι αποπληρωμές, ανέρχεται σε περίπου 6,9 δισεκ. ευρώ.

Όσον αφορά την εγχώρια αγορά, από την έναρξη λειτουργίας της το 2017 μέχρι και τα μέσα Δεκεμβρίου του 2021 έχουν πραγματοποιηθεί εκδόσεις ομολόγων από ελληνικές μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις συνολικού ύψους περίπου 3,9 δισεκ. ευρώ, με το υφιστάμενο υπόλοιπο να ανέρχεται σε περίπου 3,5 δισεκ. ευρώ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ορισμένες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν δραστηριοποιηθεί ήδη στην αγορά των βιώσιμων (sustainable) χρηματοοικονομικών προϊόντων, χρηματοδοτώντας επενδυτικά σχέδια με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών δεικτών τους. Συγκεκριμένα, μέσω των διεθνών αγορών ομολόγων έχουν εκδοθεί τίτλοι ύψους 2,45 δισεκ. ευρώ, οι οποίοι συνδέονται με στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των εκδοτριών ελληνικών επιχειρήσεων, και στην εγχώρια αγορά έχουν εκδοθεί αντίστοιχοι τίτλοι ύψους 570 εκατ. ευρώ.

ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) έχουν κινηθεί ανοδικά (Γενικός Δείκτης: +9,2%) έως τα μέσα Δεκεμβρίου του 2021, σε συνάφεια με τις θετικές αποδόσεις στις ΗΠΑ (S&P 500: 25,4%) και την ευρωζώνη (Euro Stoxx: 16,7%), καθώς και με το περιβάλλον χαμηλής μεταβλητότητας, αναφέρει η ΤτΕ.

Η μεταβλητότητα το διάστημα Ιανουαρίου-μέσα Δεκεμβρίου 2021 μειώθηκε σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, επανερχόμενη στα επίπεδα του 2019 (τυπική απόκλιση ημερήσιων αποδόσεων το διάστημα Ιανουαρίου-μέσα Δεκεμβρίου 2021: 0,99%, το αντίστοιχο διάστημα του 2020: 2,10%, και του 2019: 1,09%). Η συναλλακτική δραστηριότητα (μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών) την περίοδο Ιανουαρίου-μέσα Δεκεμβρίου 2021 ανήλθε σε 72,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα τόσο του 2020 όσο και του 2019 (64,6 εκατ. ευρώ και 67,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκαν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από εισηγμένες εταιρίες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα συνολικού ύψους περίπου 1,7 δισεκ. ευρώ, έναντι περίπου 165 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκαν με μετρητά, εισφορά σε είδος και άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών. Στο μέγεθος του 2021 περιλαμβάνεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά ύψους 1,35 δισεκ. ευρώ που πραγματοποίησε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού το Νοέμβριο. Την ίδια περίοδο του 2021 μία εταιρία εισήχθη στην κύρια αγορά και δύο στην εναλλακτική αγορά του ΧΑ, ενώ έντεκα εταιρίες διαγράφηκαν από την κύρια αγορά και μία από την εναλλακτική αγορά του ΧΑ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider