Οικονομία | Ελλάδα
30-12-2021 | 07:58

Στα τέλη Μαρτίου η (νέα) προθεσμία για τα οδικά έργα που συνδέονται με το γήπεδο της ΑΕΚ «OPAP Arena»

Στα τέλη Μαρτίου η (νέα) προθεσμία για τα οδικά έργα που συνδέονται με το γήπεδο της ΑΕΚ «OPAP Arena»
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Μια ακόμα παράταση, για το τέλος Μαρτίου 2022, δόθηκε στο χρονοδιάγραμμα για το έργο «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας» ,συμβατικής αξίας 10,1 εκατ. ευρώ περίπου (με ΦΠΑ), αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «INTRAKAT ΑTΕ».

Το εν λόγω έργο σχετίζεται με το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο της ΑΕΚ στην περιοχή, το «OPAP Arena», αποτελώντας αυτό που λένε στην κατασκευαστική «πιάτσα» ως οδικά και «συνοδά έργα».

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής αποφάσισε στην πρόσφατη συνεδρίασή της την χορήγηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο Ν. Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνας» με ανάδοχο την εργοληπτική εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ, με νέα ημερομηνία περαίωσή του την 31η Μαρτίου 2022, ενώ «μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και για τις τμηματικές προθεσμίες».

Να σημειώσουμε ότι στα μέσα Νοεμβρίου η Περιφέρεια Αττικής είχε εγκρίνει και τότε παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών, κατόπιν σχετικού αιτήματος της κατασκευαστικής, για τις 31/12/2021. Ωστόσο, φαίνεται ότι χρειάζεται λίγος χρόνος ακόμα καθώς αναφέρεται ότι «οι κυριότεροι λόγοι καθυστέρησης στην εκτέλεση των εργασιών ισχύουν και παραμένουν μέχρι και τον παρόντα χρόνο».

Γιατί ζητάει παράταση

Όπως προκύπτει, η Intrakat σε έγγραφα που είχε αποστείλει αναφέρονταν σε καθυστερήσεις και διακοπές στην εκτέλεση των εργασιών - άνευ υπαιτιότητάς της- λόγω μη παράδοσης ελευθέρων βαρών όλων των χώρων εκτέλεσης των έργων, εξαιτίας καθυστερήσεων στις διαδικασίες κι ενέργειες των εμπλεκομένων Φορέων κι Υπηρεσιών (συντέλεση απαλλοτριώσεων, μετατόπιση υφιστάμενων δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ), της πανδημίας του κορονοϊού (C0VID-19) και της διακοπής των εργασιών, μέρος των οποίων παραμένει και ισχύει μέχρι και τον παρόντα χρόνο, με κυριότερα αυτό της μη συντέλεσης των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων.

Σύμφωνα με την εταιρεία «προς αποφυγή πρόσθετων καθυστερήσεων και διακοπών στο έργο, σε συνεργασία και με την Διευθύνουσα Υπηρεσία, προσαρμόσαμε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου στις τοπικές συνθήκες που παρουσιάστηκαν εξαιτίας, α) της μη συντέλεσης των απαλλοτριώσεων (παρότι το άρθρο Α-4 της ΕΣΥ αναφέρει ότι δεν απαιτούνται), β) της τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων για την κατάληψη τμήματος του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας, γ) της εξυπηρέτησης του όμορου έργου κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ σύμφωνα με την ΕΣΥ, αλλά και δ) της απρόβλεπτης κατάστασης της πανδημίας εξαιτίας του κορονοϊού - COVID 19, προκειμένου -έστω και σε συνθήκες υποαπασχόλησης- να προωθήσουμε κατά το δυνατόν τις εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου.

Με τις ανωτέρω ενέργειες και προσπάθειες μας, σε συνεργασία και με την Διευθύνουσα Υπηρεσία, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής του έργου σε ποσοστό 80% περίπου. Είναι γνωστό ότι μέχρι και τον παρόντα χρόνο -άνευ υπαιτιότητάς μας- υφίστανται εμπόδια ομαλής εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του έργου, με κυριότερο αυτό της μη απόδοσης ελευθέρων όλων των χώρων εκτέλεσης των έργων, λόγω μη συντέλεσης των απαλλοτριώσεων, τα οποία ανάγονται σε αποκλειστική ευθύνη του Κυρίου του Έργου.

Λόγω της μη έγκαιρης άρσης των προαναφερθέντων εμποδίων στην παρούσα αίτησή μας, - χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε αντιμετωπίσει και άλλα εμπόδια τα οποία είναι γνωστά στην υπηρεσία σας και επιπλέον σας έχουμε εκθέσει με πλήθος επιστολών μας, μη αναγόμενα σε κάθε περίπτωση σε υπαιτιότητά μας- το εργοτάξιό μας (το οποίο οργανώσαμε-εξοπλίσαμε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη , βάσει της οποίας υπολογίσθηκε το κόστος, οι προσφορές κι η ανάπτυξη των συνεργείων, η μεθοδολογία- προγραμματισμός της κατασκευής, τα γενικά έξοδα , για την διαμόρφωση της προσφοράς μας) υπολειτουργεί και υποχρεούται σε αποσπασματική εκτέλεση των εργασιών».

Για να καταλήξει η εταιρεία ότι «όλων των ανωτέρω καθίσταται προφανής η αδυναμία -άνευ υπαιτιότητά μας εφαρμογής του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος κι ολοκλήρωσης του έργου στον προβλεπόμενο χρόνο».

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Αντικείμενο του έργου είναι η τοπική ταπείνωση και μερική κάλυψη τμήματος των οδών Φωκών και Πατριάρχου Κωνσταντίνου, στα πλαίσια της αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος της περιοχής, με αφετηρία την κατασκευή του «Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού – Αγία Σοφία» στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, στη θέση του παλιού γηπέδου της ΑΕΚ. Η κατασκευή του ευρύτερου έργου περιλαμβάνει, εκτός από το Κέντρο, και ένα σύνολο έργων ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου της εγκατάστασης, αλλά και του δημόσιου χώρου περιμετρικά του ακινήτου.

Με τον υψομετρικό διαχωρισμό του άξονα Πατριάρχου Κωνσταντίνου – Φωκών, μέσω της ταπείνωσης και της μερικής κάλυψης, διασφαλίζεται επαρκής επιφάνεια για την διαμόρφωση, σε άμεση επαφή με την νέα εγκατάσταση, δημοσίου περιβάλλοντος χώρου ήπιας κυκλοφορίας και διακίνησης πεζών, σε αντίθεση με την υφιστάμενη κατάσταση, στην οποία το ακίνητο έχει πρόσωπο, στη νότια και νοτιοανατολική του πρόσοψη, επί του δευτερεύοντος αρτηριακού δικτύου.

Η διαμόρφωση της επιφάνειας επάνω στο τεχνικό κάλυψης θα διασφαλίζει παράλληλα την προσπέλαση των παρόδιων χρήσεων και των οχημάτων εξυπηρέτησης και έκτακτης ανάγκης.

Πέραν της εξυπηρέτησης της υφιστάμενης κυκλοφορίας επί του οδικού άξονα Πατριάρχου Κων/νου – Φωκών, από τον ταπεινωμένο οδικό άξονα προβλέπεται και η οδική σύνδεση των υπογείων τροφοδοσίας και στάθμευσης της νέας εγκατάστασης, με κατάλληλη διαμόρφωση πύλης εισόδου – εξόδου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Έως πότε τελειώνουν τα οδικά έργα που συνδέονται με το νέο γήπεδο της ΑΕΚ «OPAP Arena»