Υπ. Υποδομών και Μεταφορών: Πού «πάνε» τα κονδύλια του ΠΔΕ για το 2022

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
Υπ. Υποδομών και Μεταφορών: Πού «πάνε» τα κονδύλια του ΠΔΕ για το 2022
Πόροι 1,29 δισ. ευρώ, μαζί με τα 200 εκατ. του Ταμείου Ανάκαμψης, για έργα και ενέργειες σε υποδομές και μεταφορές. Ποιες δράσεις χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Στη Γενική Γραμματεία Υποδομών η «μερίδα του λέοντος».

Μια «εικόνα» για την ευρύτερη κατανομή των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2022 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έδωσε το αρμόδιο υπουργείο, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Κ. Καραμανλή.

Ο λόγος για πόρους που σχετίζονται με το εθνικό σκέλος, συνολικού ύψους 470 εκατ. ευρώ, αλλά και για τις χρηματοδοτήσεις που αφορούν στο συγχρηματοδοτούμενο «κομμάτι», συνολικού ύψους 820 εκατ. ευρώ, άρα ποσού αθροιστικά 1,29 δισ. ευρώ.

Αθροιστικά, ο ειδικός φορέας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών προβλέπεται να απορροφήσει πάνω από 816 εκατ. ευρώ και η Γενική Γραμματεία Μεταφορών ποσό κάτι λιγότερο από 200 εκατ. ευρώ.

Από το ΠΔΕ χρηματοδοτούνται δράσεις που αφορούν στην κατασκευή των εθνικών οδικών αξόνων, στην κατασκευή των έργων Μετρό, στην κατασκευή νέου σιδηροδρομικού δικτύου και στην επέκταση/βελτίωση του ήδη υπάρχοντος, στην κατασκευή της επέκτασης του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, στα λιμενικά έργα και στα έργα για τα αεροδρόμια, στα εγγειοβελτιωτικά έργα, καθώς και στα έργα του συνολικού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της χώρας.

Επίσης, χρηματοδοτούνται έργα κτιριακών υποδομών που συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση των τομέων της υγείας, παιδείας και δικαιοσύνης (νοσοκομεία, σχολεία, δικαστικά μέγαρα, φυλακές), καθώς και έργα για τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης. Για τον σκοπό αυτό διατίθενται πιστώσεις ύψους 1,09 δισ. ευρώ του ΠΔΕ 2022 και 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κ. Καραμανλή, όσον αφορά στο «εθνικό σκέλος», προβλέπονται δαπάνες 368.290.000 ευρώ που σχετίζονται με «Πιστώσεις για εφαρμογή δράσεων προγραμμάτων», εκ των οποίων 90,74 εκατ. ευρώ «πάνε» για ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, 2,5 εκατ. ευρώ για τη Γενική Γραμματεία Μεταφορών, ποσό 75.050.000 ευρώ για Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς / Υφυπουργούς / Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο, ενώ 200.000.000 ευρώ αφορούν σε δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Επιπρόσθετα, και όσον αφορά στο εθνικό σκέλος, 101,71 εκατ. ευρώ προβλέπονται για «Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων». Εξ αυτών, 71.710.000 ευρώ «πάνε» στη Γενική Γραμματεία Υποδομών, ποσό 30 εκατ. ευρώ στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών.

Συνολικά δηλαδή, πρόκειται, όπως αναφέραμε, για ποσό 470 εκατ. ευρώ με τη Γενική Γραμματεία Υποδομών προφανώς να παίρνει τη «μερίδα του λέοντος» με 162,45 εκατ. ευρώ.

Στο «τμήμα» των συγχρηματοδοτούμενων κονδυλίων (820 εκατ. ευρώ συνολικά), όσον αφορά στις «πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων» (245,05 εκατ. ευρώ), η Γενική Γραμματεία Υποδομών θα απορροφήσει 244,345 εκατ. ευρώ, η Γενική Γραμματεία Μεταφορών 700 χιλ. ευρώ (και 5.000 ευρώ οι Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς / Υφυπουργούς / Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο).

Οι «Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων» απορροφούν 574.950.000 ευρώ, εκ των οποίων 409.300.000 ευρώ θα κατευθυνθούν στην Γενική Γραμματεία Υποδομών και 165.650.000 ευρώ στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών.

Συνολικά, από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, η Γενική Γραμματεία Υποδομών προβλέπεται να απορροφήσει για έργα 653.645.000 ευρώ.

Για το 2022 προβλέπονται συνολικά να δαπανηθούν μέσω του ΠΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη της δημοσιονομικές δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πόροι συνολικού ύψους 11 δισ. ευρώ που αντιπροσωπεύουν το 5,9% του ΑΕΠ της χώρας, και κατανέμονται σε 6,5 δισ. ευρώ για έργα που θα χρηματοδοτηθούν και από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1,3 δισ. ευρώ για έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και 3,2 δισ. ευρώ για τα έργα και μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Να θυμίσουμε επίσης ότι η προσυπολογιζόμενη δαπάνη της Κεντρικής Κυβέρνησης για το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (όπως αποτυπώνονταν στον προϋπολογισμό του ΥΠΟΙΚ για το 2022) «έβγαζε» κονδύλι συνολικά 2,65 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,026 δισ. αφορούσαν στην κεντρική διοίκηση και 1,6 δις στους λοιπούς φορείς. Εξ αυτών, από το σύνολο των 2,65 δισ. ευρώ, πάνω από 1 δισ. ευρώ προβλέπονταν για ασφαλείς και ποιοτικές μεταφορές υποδομών, 357 εκατ. ευρώ για βιώσιμη αστική κινητικότητα, ποσό 834 εκατ. ευρώ για τον τομέα «ποιότητα, ασφάλεια, οικονομική προσιτότητα μεταφορών» κ.α.

Στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την εκτέλεση της αποστολής του, όπως είναι η υλοποίηση των έργων υποδομών της χώρας και η ανάπτυξη μεταφορικών και συγκοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου προβλέπεται να καλύψουν κυρίως δαπάνες για:

  • την επιχορήγηση των συγκοινωνιακών φορέων,
  • την αποζημίωση σε φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, λόγω απώλειας εσόδων από τις απαλλαγές καταβολής κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς,
  • την επιχορήγηση των λοιπών φορέων εποπτείας του Υπουργείου,
  • την επιχορήγηση στην εταιρία Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για την καταβολή τοκοχρεολυσίων,
  • την αποζημίωση για παροχή υπηρεσιών Υποχρέωσης Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές,
  • τη λειτουργία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας,
  • τη λειτουργία της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και
  • τη λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Στις εκτιμήσεις του έτους 2021 έχουν συμπεριληφθεί συνολικές πιστώσεις ύψους 214 εκατ. ευρώ, που αφορούν σε παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών του Covid-19 και περιλαμβάνουν κυρίως μέτρα για την ενίσχυση των συγκοινωνιακών φορέων, καθώς και την οικονομική ενίσχυση της εταιρίας «Αεροπορία Αιγαίου ΑΕ» ύψους 120 εκατ. ευρώ. Περιλαμβάνονται επίσης πιστώσεις ύψους 51 εκατ. ευρώ για την καταβολή της εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος στους πληγέντες φυσικών καταστροφών, η οποία αφορά κυρίως τους πληγέντες του κυκλώνα «Ιανός».

Στους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου περιλαμβάνονται η εταιρεία Κτιριακές Υποδομές (ΚΤΥΠ) ΑΕ, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) ΑΕ, η εταιρεία Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ και η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ. Οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου αναμένεται να παρουσιάσουν πλεόνασμα ύψους 65 εκατ. ευρώ για το 2021, ενώ για το έτος 2022 προβλέπεται να εμφανίσουν πλεόνασμα ύψους 16 εκατ. ευρώ, το οποίο προέρχεται κυρίως από την ΚΤΥΠ ΑΕ, η οποία αποτελεί τον ενιαίο κατασκευαστικό φορέα του Ελληνικού Δημοσίου. Η μείωση του αποτελέσματος που εμφανίζεται στο έτος 2022 σε σχέση με το έτος 2021 οφείλεται στη μειωμένη επιχορήγηση της ΚΤΥΠ ΑΕ για κάλυψη τοκοχρεολυσίων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.