Ελλάδα
15-10-2021 | 10:53

Επ. Ανταγωνισμού: «Καμπανάκι» για τις τιμές των test για τον κορονοϊό

Newsroom
Μοιράσου το
Επ. Ανταγωνισμού: «Καμπανάκι» για τις τιμές των test για τον κορονοϊό
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Τα ανώτατα όρια στη χρέωση των test ανίχνευσης για τον κορονοϊό που διενεργούνται στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, στις ιδιωτικές κλινικές και σε κάθε άλλο σημείο λιανικής πώλησης, όπως τα φαρμακεία, επισημαίνει με ανακοίνωσή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια ζητήματος που είχε προκύψει με Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ), προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες

Ειδικότερα, τον ΠΦΣ έθεσε στο στόχαστρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού έγγραφό του προς τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους, το οποίο αφορούσε στις τιμές χρέωσης των rapid tests.

Το έγγραφο ενημέρωνε τους Συλλόγους σχετικά για τη δυνατότητα που δόθηκε στο τέλος Ιουνίου από την πολιτεία για τη διενέργεια rapid tests από τα φαρμακεία, ώστε να διευκολυνθεί ο έλεγχος των πολιτών σε νησιά και άλλους τουριστικούς προορισμούς, όπου δεν υπάρχει επάρκεια υποδομών.

Σε αυτήν την επιστολή «εκ παραδρομής», όπως διευκρίνισε στη συνέχεια ο ΠΦΣ, δεν είχε γίνει αναφορά στο ανώτατο όριο χρέωσης που προέβλεπε ο νόμος, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο άφηνε στη διακριτική ευχαίρεια των φαρμακοποιών να καθορίζουν την τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Σε διευκρινήσεις για το ζήτημα που προέκυψε προχώρησε ο ΠΦΣ με απαντητική επιστολή προς την Επιτροπή, στις 12 Οκτωβρίου.

«ΕΠΟΥΔΕΝΙ υπήρξε οδηγία καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τον Π.Φ.Σ. προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους για το χρονικό διάστημα 45 ημερών (26.7.2021 – 10.9.2021) προκειμένου δήθεν οι φαρμακοποιοί να χρεώνουν συγκεκριμένη τιμή για τα rapid test» ενώ παράλληλα τόνιζε ότι «εκ του νόμου η αρμοδιότητα των Φαρμακευτικών Συλλόγων δεν περιορίζεται δια του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου».

Η ανακοίνωση της Επιτροπής

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ), με το παρόν ενημερώνει τους πολίτες ότι βάσει της σχετικής νομοθεσίας [βλ. υπ’ αριθ. 98491/9.9.2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄4181/9.9.2021)[1]] τίθενται ανώτατα όρια στη χρέωση των test ανίχνευσης για τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 που διενεργούνται στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, στις ιδιωτικές κλινικές και σε κάθε άλλο σημείο λιανικής πώλησης, όπως τα φαρμακεία. Συγκεκριμένα:

«1. Για το τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου Real Time - PCR:

α) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, το ποσό των σαράντα ευρώ (40 €) και

β) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και στις ιδιωτικές κλινικές, το ποσό των είκοσι ευρώ (20 €).

2. Για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (rapid test) ως ανώτατο όριο του αθροίσματος της τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, και της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, στις ιδιωτικές κλινικές και σε κάθε άλλο σημείο λιανικής πώλησης το ποσό των δέκα ευρώ (10 €).»

Η διενέργεια των εν λόγω test σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, ιδιωτικές κλινικές, φαρμακεία και οποιοδήποτε άλλο σημείο διενέργειάς τους, μπορεί να πραγματοποιείται σε χαμηλότερες τιμές και κατ’ ανώτατο όριο στις προαναφερθείσες. Συνεπώς, όσοι επαγγελματίες έχουν την δυνατότητα να διενεργούν τα εν λόγω tests ανίχνευσης του κορωνοϊού ή αντιγόνου του κορωνοϊού, είναι απολύτως ελεύθεροι να τιμολογούν στην τιμή που εκείνοι επιλέγουν από μόνοι τους, με ανώτατο όριο την τιμή που αναφέρει η Υπουργική Απόφαση σχετικά με το κάθε είδος test ανίχνευσης.

Οποιαδήποτε παρέμβαση από επαγγελματικούς φορείς/ενώσεις ή/και συνεννοήσεις μεταξύ επαγγελματιών, με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε έκταση και βαθμό, καθώς και σε οποιοδήποτε μέρος της Ελληνικής Επικράτειας, οι οποίες έχουν ως σκοπό την από κοινού συμφωνία ή/και την επιβολή της τιμολόγησης των εν λόγω test ανίχνευσης στο ανώτατο (ή άλλο) όριο, θεωρούνται ως ιδιαίτερης σοβαρότητας παραβιάσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τον ελεύθερο ανταγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 1 ν.3959/2011 και το άρθρο 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Η παραβίαση των εν λόγω κανόνων επιφέρει τόσο διοικητικά πρόστιμα και ποινές όσο και ποινικές ευθύνες για τους συμμετέχοντες επαγγελματίες ή ακόμα και για τρίτα νομικά πρόσωπα που συνέβαλαν στη δημιουργία φαινομένων σύμπραξης/εναρμόνισης των τιμών για τα test ανίχνευσης.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, σε συμμόρφωση προς σύσταση της ΕΑ (υπ’ αρ. 8009/01.10.2021 επιστολή) να προβεί σε ευθυγράμμιση των ανακοινώσεων του προς τα μέλη του με το δίκαιο του ανταγωνισμού, α) ανάρτησε, σύμφωνα με τη σύσταση της ΕΑ, στην ιστοσελίδα του, την ανάκληση της υπ’ αριθμόν 3364/26.7.2021 επιστολής του [Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος | Δυνατότητα διενέργειας rapid tests από τους φαρμακοποιούς με αμοιβή 20 ευρώ πλέον Φ.Π.Α- Ανάκληση εγγράφου (pfs.gr)] και β) ανάρτησε στην ιστοσελίδα του και κοινοποίησε, προς όλους τους φαρμακευτικούς συλλόγους της χώρας την υπ’ αρ. 8009/01.10.2021 επιστολή της ΕΑ και την υπ’ αρ. 4493/11.10.2021 απαντητική επιστολή του, προκειμένου να καταστεί σε όλα τα μέλη του σαφές ότι οι αναφερόμενες στην υπ’ αριθ. 98491/9.9.2021 Υπουργική Απόφαση, τιμές διενέργειας των tests του κορωνοϊού ή αντιγόνου του κορωνοϊού είναι ανώτατες τιμές και όχι καθορισμένες.

Οι πολίτες και επαγγελματίες καλούνται να αναφέρουν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού οποιεσδήποτε πληροφορίες έχουν περιέλθει στην αντίληψή τους για παρεμβάσεις και συνεννοήσεις που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού στην Ελληνική Επικράτεια με τον καθορισμό συγκεκριμένου τιμήματος για τη διενέργεια των tests ανίχνευσης ή αντιγόνου του κορωνοϊού. Η ΕΑ, θεματοφύλακας της εύρυθμης λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, επισημαίνει ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, θα παρεμβαίνει κατά άμεση προτεραιότητα όπου κρίνεται απαραίτητο και θα εξετάζει κάθε σχετική περίπτωση που θα υποπίπτει στην αντίληψή της, με την υποβολή καταγγελίας, αίτησης επιείκειας ή ανώνυμων σχετικών πληροφοριών μέσω του ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος (βλ. Ανώνυμη Παροχή Πληροφοριών διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση https://www.epant.gr/digital/whistleblowing.html) και θα επιβάλλει αυστηρότατες διοικητικές κυρώσεις στις επιχειρήσεις που τυχόν εφαρμόζουν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές βάσει των διατάξεων του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ.

 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.