Ελλάδα
24-09-2021 | 08:02

Πώς δίνει λύση το υπ. Υποδομών στις καθυστερήσεις για την οδική σύνδεση της Λευκάδας

Πώς δίνει λύση το υπ. Υποδομών στις καθυστερήσεις για την οδική σύνδεση της Λευκάδας
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Νέες ενέργειες με στόχο την επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών ώστε να προχωρήσει και ολοκληρωθεί ένα σημαντικό έργο στη Δυτική Ελλάδα ανέλαβε το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ειδικότερα, προωθεί άμεσα τη διενέργεια διαδικασίας σύναψης σύμβασης µε τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της ΕΥ∆Ε Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥ∆Ε-ΚΣΣΥ) ως Προϊσταμένης Αρχής, στη διαδικασία εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή - αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Λευκάδας µε τον Οδικό Άξονα “Άκτιο -Δυτικός Άξονας” και κατασκευή του νέου αγωγού ύδρευσης Λευκάδας στα εμπλεκόμενα τμήματα», µε προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ/∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Μάλιστα για τη σύμβαση αυτή προσκάλεσε 4 φορείς (ΛΙΟΝΤΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, XL ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ και ΗΛΙ∆Α ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.).

Το υπόψη έργο αφορά στην οδική σύνδεση της Λευκάδας µε τον οδικό άξονα Άκτιο-∆υτικός Άξονας µέσω της κατασκευής δύο νέων οδικών τμημάτων: (α) του τμήματος Βόνιτσας-Λευκάδας, μήκους περίπου 16 χιλιομέτρων και (β) του τμήματος Ακτίου-Αγίου Νικολάου, μήκους περίπου 5 χιλιομέτρων. Στο αντικείμενο της υπόψη εργολαβίας περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή του νέου αγωγού ύδρευσης της Λευκάδας, συνολικού μήκους 7,85 χλμ., ο οποίο προβλέπεται να διέρχεται εντός της ζώνης κατάληψης του ανωτέρου οδικού έργου.

Πρόκειται για ένα σημαντικό για την περιοχή έργο (αρχικής εκτίμησης άνω των 6 εκατ. ευρώ), που έχει αναλάβει η εταιρεία ΑΚΤΩΡ, που όμως φέρεται να παρουσιάζει καθυστερήσεις, όχι με υπαιτιότητα της κατασκευαστικής. Και για αυτό τον λόγο το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει δώσει αρκετές παρατάσεις ως προς την πρόοδο των εργασιών για μια σειρά από λόγους, όπως π.χ. επειδή ανάδοχος εταιρία είχε εγκαίρως και λεπτομερώς ενημερώσει περί µη απόδοσης απαλλοτριωμένων πολυάριθμων ιδιοκτησιών στην περιοχή του έργου και αναγκαστικά περιόρισε τις απαιτούμενες δραστηριότητες κ.α.

Πλέον, το αρμόδιο υπουργείο σπεύδει να επιταχύνει τις διαδικασίες και μέσω αναζήτησης συνδρομής από τεχνικό σύμβουλο. Όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση, αντικείμενο της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου είναι η υποβοήθηση της ΕΥ∆Ε Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥ∆Ε-ΚΣΣΥ) ως Προϊσταμένης Αρχής, στη διαδικασία εκτέλεσης του έργου.

Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι απόλυτη ανάγκη να υπάρξει ομαλή εξέλιξη των εργασιών ώστε η οδική σύνδεση της πόλης της Λευκάδας µε τον οδικό άξονα Ακτίου-Δυτικού Άξονα καθώς και η ύδρευση της πόλης της Λευκάδας να ολοκληρωθεί εκπρόθεσμα.

Προϋπόθεση για την ομαλή εξέλιξη των εργασιών είναι η ταχεία προώθηση των διαδικασιών, ελέγχου των μελετών εφαρμογής και λοιπών αναγκαίων μελετών έτσι ώστε να εξασφαλιστούν άμεσα τα μέτωπα εργασίας καθώς και η ανελλιπής παρακολούθηση και έλεγχος των εργασιών κατασκευής. Στην παρούσα φάση η ΕΥ∆Ε/ΚΣΣΥ (Προϊσταμένη Αρχή του έργου), καθώς και η ΕΥ∆Ε/ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων (∆/νουσα Υπηρεσία) είναι αρμόδιες για τη διαχείριση μεγάλου αριθμού εργολαβιών που είναι σε εξέλιξη αλλά και για τη διαχείριση θεμάτων μεγάλου αριθμού εργολαβιών που έχουν ολοκληρωθεί, µε αποτέλεσμα να µην είναι εφικτή η αναγκαία γρήγορη διεκπεραίωση του εξαιρετικά μεγάλου φόρτου εργασιών που θα προκύψει άμεσα για τις απαιτούμενες διαδικασίες τόσο του ελέγχου των μελετών εφαρμογής και λοιπών αναγκαίων μελετών όσο και των εργασιών κατασκευής επί τόπου του έργου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.