Ελλάδα
20-09-2021 | 07:49

Προς αξιοποίηση των ακινήτων τους οι Ένοπλες Δυνάμεις

Προς αξιοποίηση των ακινήτων τους οι Ένοπλες Δυνάμεις
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Μέσα σε διάστημα ενάμιση περίπου μήνα, αρχής γενομένης από την προσεχή Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου και με ορίζοντα τις αρχές Νοεμβρίου (05/11), οι Ένοπλες Δυνάμεις προχωρούν στην πραγματοποίηση 4 διαφορετικών Δημόσιων Ηλεκτρονικών Πλειοδοτικών διαγωνισμών με στόχο την αξιοποίηση αντίστοιχων ακινήτων τους. 

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσω της Υπηρεσίας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠΑΑΠΕΔ) προωθεί εδώ και καιρό πρόγραμμα εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των ακινήτων του, άλλοτε με επιτυχία και άλλοτε όχι. Άλλωστε, ευρύτερα η κυβέρνηση, τα υπουργεία και οι κρατικοί φορείς εσχάτως σχεδιάζουν πλάνα αξιοποίησης των real estate assets τους, πολλά από τα οποία παραμένουν αναξιοποίητα και κάποια εκ των οποίων θεωρούνται «φιλέτα» ή καλές περιπτώσεις, με στόχο να «γεμίσουν τα ταμεία».

Έτσι, η ΥΠΑΑΠΕΔ έχει προκηρύξει για τον επόμενο περίπου ενάμιση μήνα τέσσερις διαγωνισμούς για ισάριθμα περιουσιακά στοιχεία, που θα διενεργηθούν σε μία φάση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΥΠΕΘΑ/ΥΠΑΑΠΕΔ.

·       Η πρώτη περίπτωση αφορά στην προκήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης υποστέγου στο πρώην Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ» (επιφάνειας 201,58 τ.μ.) στα Βρυσικά Διδυμότειχου την 23/09/2021, 10:00-12:00 π.μ., ιδιοκτησίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Εθνικής Άμυνας». Τιμή εκκίνησης του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των 1.320,00 € ως ετήσιο συνολικό μίσθωμα (ήτοι 110,00 € μηνιαίως) και ποσοστό πενταετούς αναπροσαρμογής του μισθώματος ίσο με το 100% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μηνιαίου μισθώματος. Η παραπάνω αναπροσαρμογή δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 5% επί του εκάστοτε διαμορφωμένου μισθώματος ανά πενταετία. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου, με δικαίωμα παράτασης για άλλα πέντε (5) έτη με διατήρηση των όρων αυτού. Το ακίνητο εκμισθώνεται αποκλειστικά για επαγγελματική/εμπορική χρήση.

·       Ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά στην προκήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης του κτίσματος επί τμήματος οικοπέδου στις οδούς ΛΑΣΚΟΥ-ΚΑΡΑΝΑΒΙΑ-ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΙΔΗ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, στου Παπάγου, την 24/09/2021, 10:00-12:00 π.μ. Πρόκειται για «ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ», έκτασης 788,80 τ.μ., με ΕΜΒΑΔΟ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 424,42 τ.μ. ενώ ιδιοκτήτης είναι το ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. Βάσει της προκήρυξης, το εν λόγω κτήριο αποτελείται από ισόγειο επιφανείας 262,42 τ.μ., πρώτο (1ο ) όροφο επιφανείας 81,00 τ.μ. και μια υπόγεια αποθήκη επιφανείας 81,00 τ.μ.. Τιμή εκκίνησης του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των 61.200 € ως ετήσιο συνολικό μίσθωμα (ήτοι 5.100 € μηνιαίως) και ποσοστό πενταετούς αναπροσαρμογής του μισθώματος ίσο με το 100% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μηνιαίου μισθώματος. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε είκοσι (20) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου, με δικαίωμα παράτασης για άλλα πέντε (5) έτη με διατήρηση των όρων αυτού. Λόγω των ουσιωδών αναγκαίων δαπανών που θα απαιτηθούν από το μισθωτή για την ανακατασκευή - αναμόρφωση του μισθίου, προκειμένου να είναι δυνατή η αξιοποίησή του για εμπορική/επαγγελματική χρήση, ο μισθωτής θα έχει το δικαίωμα να καταβάλλει το 40% του μισθώματος για το πρώτο έτος της μίσθωσης και το 60% του μισθώματος για το δεύτερο έτος της μίσθωσης. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών αυτές περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα του Μ.Τ.Σ. Το ακίνητο εκμισθώνεται αποκλειστικά για επαγγελματική/εμπορική χρήση.

·       Ακολουθεί διαγωνισμός για ένα ακίνητο στην Αθήνα. Ειδικότερα, πρόκειται για την προκήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης γραφείου Νο11, 7ου ορόφου, στην οδό ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 27Α, στην Αθήνα στις 08/10/2021, 10:00-12:00 π.μ. Ειδικότερα, βάσει της σχετικής προκήρυξης, ο διαγωνισμός αυτός αφορά στην εκμίσθωση του υπ’ αριθμόν 11 γραφείου εβδόμου (7 ου) ορόφου του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 27Α στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας». Το εμβαδόν του εν λόγω γραφείου είναι 78,10 τ.μ.. Τιμή εκκίνησης του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των 8.640,00 € ως ετήσιο συνολικό μίσθωμα (ήτοι 720,00 € μηνιαίως) και ποσοστό της πενταετούς αναπροσαρμογής του μισθώματος ίσο με το 100% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μηνιαίου μισθώματος. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου, με δυνατότητα παράτασης για άλλα έξι (6) έτη με διατήρηση των όρων αυτού. Το ακίνητο εκμισθώνεται αποκλειστικά για επαγγελματική/εμπορική χρήση.

·       Και η λίστα ολοκληρώνεται με ένα ακίνητο που θεωρείται «φιλέτο» καθώς βρίσκεται στην «καρδιά» της πρωτεύουσας και έχει μεγάλη έκταση. Ο λόγος για την προκήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης του 6όροφου κτηρίου επί της οδού ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 31, στην Αθήνα την 05/11/2021, 10:00-12:00 π.μ. Ο διαγωνισμός αυτός αφορά στην εκμίσθωση του πολυώροφου κτηρίου επί της Οδού Ακαδημίας 31 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Εθνικής Άμυνας», συνολικού εμβαδού 1.986,58 τ.μ. (χωρίς τους κοινόχρηστους χώρους) επί οικοπέδου 362,40 τ.μ.. Το εν λόγω κτήριο αποτελείται από ισόγειο κατάστημα (Δ1) εμβαδού 137,31 τ.μ., 1ο όροφο (Δ3+Δ4) 357,52 τ.μ., 2ο όροφο (Δ5+Δ6) 334,36 τ.μ., 3ο όροφο (Δ7+Δ8) εμβαδού 334,36 τ.μ., 4ο όροφο (Δ9+Δ10) εμβαδού 334,36 τ.μ., 5ο όροφο (Δ11+Δ12) εμβαδού 296,96 τ.μ., 6ο όροφο (Δ13+Δ14) εμβαδού 191,71 τ.μ. και κοινόχρηστοι χώροι 212,00 τ.μ. (σε ολόκληρο το κτήριο). Τιμή εκκίνησης του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των 402.000 ευρω ως ετήσιο συνολικό μίσθωμα (ήτοι 33.500,00 € μηνιαίως) και ποσοστό πενταετούς αναπροσαρμογής του μισθώματος ίσο με το 100% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μηνιαίου μισθώματος. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τριανταπέντε (35) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου, με δικαίωμα παράτασης για άλλα δεκαπέντε (15) έτη με διατήρηση των όρων αυτού. Λόγω των ουσιωδών αναγκαίων δαπανών που θα απαιτηθούν από το μισθωτή για την ανακατασκευή-αναμόρφωση του μισθίου, προκειμένου να είναι δυνατή η αξιοποίησή του για εμπορική/επαγγελματική χρήση, ο μισθωτής θα έχει το δικαίωμα να καταβάλλει το 50% του μισθώματος για το πρώτο έτος της μίσθωσης και το 70% του μισθώματος για το δεύτερο έτος της μίσθωσης. Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών δεν μπορεί να είναι πέραν των δύο (2) ετών. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών αυτές περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα του Τ.ΕΘ.Α. Εάν ο μισθωτής δεν ολοκληρώσει την ανακατασκευή του κτιρίου εντός των δύο (2) πρώτων ετών της μίσθωσης η Δ.Ε./Τ.ΕΘ.Α. θα έχει δικαίωμα να λύσει αζημίως τη μίσθωση, να κηρύξει το μισθωτή έκπτωτο και να προβεί σε ενέργειες για την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του Τ.ΕΘ.Α. Το ακίνητο εκμισθώνεται αποκλειστικά για επαγγελματική/εμπορική χρήση.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης, εκκενωθούν και οι λοιποί χώροι του κτηρίου, ήτοι το ισόγειο κατάστημα (Δ2) εμβαδού 218,12 τ.μ., το ημιυπόγειο εμβαδού 102,80 τ.μ. και το υπόγειο εμβαδού 211,27 τ.μ., ο μισθωτής θα έχει για τους άνω αναφερόμενους όρους δικαίωμα προαίρεσης. Ως ετήσιο συνολικό μίσθωμα για τους χώρους αυτούς ορίζεται το ποσό των 48.000,00 € (ήτοι 4.000,00 € ευρώ μηνιαίως).

Αναφορικά με το «φιλέτο» αυτό, σε σχετικές διευκρινήσεις της αρμόδιας υπηρεσίες του Στρατού επισημαίνονταν ότι για το υπόψη ακίνητο είχε εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 5549/1936 άδεια οικοδομής, αντίγραφο της οποίας αιτήθηκε ο Ιδιοκτήτης του ακινήτου (Τ.ΕΘ.Α.) από τη Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, ότι η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας για το ακίνητο, βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης από συμβολαιογραφικό γραφείο, ότι η έκδοση βεβαίωσης περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών για το ακίνητο βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης από πολιτικό μηχανικό.

Να σημειωθεί ότι στον απολογισμό της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. για το 2020, αναφέρεται ότι «στο πλαίσιο ενεργειών της για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, προέβη εντός του έτους 2020, αρχικά στη διαδικασία ωρίμανσης και εν συνεχεία στην κατάρτιση προκηρύξεων και συμβάσεων είκοσι (20) νέων ακινήτων, με σκοπό την μακροχρόνια εκμίσθωσή τους μέσω της διενέργειας δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών». Σημειώνεται ότι «διενεργήθηκαν συνολικά εικοσιτέσσερις (24) ηλεκτρονικοί δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για την εκμίσθωση ακινήτων του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.».

Όπως αναφέρεται σχετικά, «εκ των ανωτέρω διενεργηθέντων ηλεκτρονικών πλειοδοτικών διαγωνισμών κατά το έτος 2020, υπήρξε πλειοδότης για τους τρείς (3). Μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών (ιδιοκτήτης ακινήτου και πλειοδότης) υπογράφηκαν συμβάσεις μισθώσεως. Επιπρόσθετα, υπογράφηκαν δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης εκ των οποίων, η πρώτη συνάφθηκε με το Δήμο Τρικκαίων και η δεύτερη με τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτισμικών Πόρων (ΟΔΑΠ) για τμήματα του πρώην στρατοπέδου “ΠΟΥΛΙΟΥ”. Τα έσοδα που αναμένεται να αποφέρουν οι υπόψη πέντε (5) μισθώσεις σε ετήσια βάση, ανέρχονται στο ποσό του 2.815.034 €, ενώ τα συνολικά έσοδα από τις συγκεκριμένες συμβάσεις μισθώσεως, αναγόμενα στο σύνολο της διάρκειας της μίσθωσης, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 165.184.235,83 €».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.