Ελλάδα
27-07-2021 | 08:01

Έρχονται ταχύτερες διαδικασίες για επιχειρήσεις και επενδύσεις

Ρομίνα Νικηφόρου
Μοιράσου το
Έρχονται ταχύτερες διαδικασίες για επιχειρήσεις και επενδύσεις
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Ταχύτερες και απλούστερες διαδικασίες τόσο για τη σύσταση επιχειρήσεων όσο και για την υλοποίηση στρατηγικών και ιδιωτικών επενδύσεων προωθεί, μέσω των νομοσχεδίων που αναμένεται να φέρει στη Βουλή το επόμενο διάστημα, το υπουργείο Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και δημιουργίας φιλικότερου επενδυτικού περιβάλλοντος.

Αλλαγές στη σύσταση επιχειρήσεων

Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και το νομοσχέδιο «Γενικό Εμπορικό Μητρώο και Υπηρεσίες Μιας Στάσης-Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151» που παρουσίασε τη Δευτέρα στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης. Με το νέο νομοσχέδιο, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, γίνεται απλούστερη η διαδικασία σύστασης κάθε εταιρικής μορφής καθώς ηλεκτρονικοποιούνται οι διαδικασίες. Παράλληλα με την ταυτόχρονη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ελέγχων νομιμότητας, επιτυγχάνονται, πέραν της μείωσης του χρόνου και του κόστους σύστασης της εταιρεία, η ασφάλεια, η διαφάνεια και η νομιμότητα της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί πως αντικείμενο του νομοσχεδίου αποτελεί η ενσωμάτωση της ενωσιακής Οδηγίας 2019/1151  που αφορά στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών, στον τομέα του εταιρικού δικαίου και η διαμόρφωση ενός συστηματοποιημένου νομοθετικού πλαισίου που θα αφορά στη σύσταση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την οδηγία «για να διευκολυνθεί η σύσταση των εταιρειών και η καταχώριση των υποκαταστημάτων τους, και να μειωθεί το κόστος, και η χρονική και διοικητική επιβάρυνση που σχετίζεται με τις εν λόγω διαδικασίες, ιδίως για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή διαδικασίες που να καθιστούν δυνατή την εξ ολοκλήρου επιγραμμική διεκπεραίωση της σύστασης των εταιρειών και της καταχώρισης των υποκαταστημάτων. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να υποχρεώνει τις εταιρείες να χρησιμοποιούν τέτοιες διαδικασίες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, ωστόσο, να μπορούν να αποφασίσουν να καταστήσουν υποχρεωτικές ορισμένες ή όλες τις επιγραμμικές διαδικασίες».

Έτσι με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1151:

  • Δημιουργείται Μητρώο ακατάλληλων προσώπων (διευθυντών) για τη διαχείριση μιας εταιρείας.
  • Θεσμοθετείται η ηλεκτρονική εγκατάσταση των υποκαταστημάτων που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Προβλέπεται η λήψη ενός μοναδικού ταυτοποιητή (Digital Identity – EU-ID), ο οποίος θα αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό αναγνώρισης σε ευρωπαϊκή κλίμακα.
  • Δίνονται ορισμοί που αφορούν στη χρήση των κατάλληλων τεχνικών μέσων για τις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες των Π/Σ ΓΕΜΗ και ΥΜΣ.
  • Διευθετούνται ζητήματα ηλεκτρονικών πληρωμών.
  • Προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης όλων των απαιτούμενων πληροφοριών σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

Στο ίδιο νομοσχέδιο έρχεται επίσης αλλαγή ως προς την υποχρέωση δημοσίευσης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καθώς πλέον θα προβλέπεται και για τις προσωπικές εταιρείες.

Για τις υπηρεσίες μιας στάσης τέλος διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής ενώ εντάσσονται και οι υπόλοιπες νομικές μορφές εταιρειών, διευρύνεται η χρήση πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο για όλες τις νομικές μορφές πέραν της ΙΚΕ, καθώς και της ηλεκτρονικής σύστασης εταιρείας (e-YMS). Επικαιροποίηση του νόμου και προσαρμογή σε αλλαγές που έχουν επέλθει, κυρίως σε ότι αφορά τις διαλειτουργικότητες π.χ. e-ΕΦΚΑ.

Σε 60 έως 80 μέρες η διαδικασία έγκρισης επενδυτικών σχεδίων

Πιο απλές και ταχύτερες διαδικασίες προβλέπονται και στον τομέα των στρατηγικών και ιδιωτικών επενδύσεων. Συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο το οποίο ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης έχει χαρακτηρίσει ως "βίβλο" για τις στρατηγικές επενδύσεις, επιχειρείται να επιταχυνθούν και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες με στόχο ο χρόνος για την έγκριση των επενδυτικών σχεδίων που σήμερα φτάνει έως και τα δύο χρόνια, να περιοριστεί σε 60 με 80 ημέρες. Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται παράλληλα επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης και ελέγχου των στρατηγικών επενδύσεων.

Στην ίδια κατεύθυνση και ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, ο οποίος πέραν της σημαντικής διαφοράς από τον προηγούμενο, που συνιστά η εισαγωγή 12 καινούριων καθεστώτων επενδύσεων με θεματικό χαρακτήρα, επιπλέον προβλέπει απλούστερες και ταχύτερες διαδικασίες για τους υποψήφιους επενδυτές. Συγκεκριμένα αναμένεται να περιλαμβάνει νέες ρυθμίσεις σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης ένταξης στα καθεστώτα ενίσχυσης και ελέγχου υλοποίησης των ιδιωτικών επενδύσεων ενώ βασική επιδίωξή του είναι να αντιμετωπιστούν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που αποτελούσαν μέχρι σήμερα τροχοπέδη για τις επενδύσεις στην χώρα μας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Τι αλλαγές φέρνει στις επενδύσεις ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων