Ελλάδα
07-07-2021 | 19:05

ΕΕΣΥΠ: Ποιες είναι οι προοπτικές για το 2021 και τη συνέχεια

ΕΕΣΥΠ: Ποιες είναι οι προοπτικές για το 2021 και τη συνέχεια
live updates: Ανανεώθηκε πριν

«Παρά τις καθυστερήσεις που έχει προκαλέσει η πανδημία του COVID-19, η ΕΕΣΥΠ έχει καταφέρει να θέσει σε τροχιά υλοποίησης σημαντικές πτυχές του έργου της και να επιταχύνει τα επενδυτικά έργα των θυγατρικών της. Παράλληλα, έχει συμβάλλει στην εκκίνηση της επίλυσης χρόνιων ζητημάτων που αντιμετώπιζαν οι θυγατρικές της και προωθεί πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν την ανάπτυξή τους προς όφελος της εθνικής οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου. Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2021, η ΕΕΣΥΠ έλαβε τις Νέες Στρατηγικές Κατευθύνσεις από τον Μοναδικό Μέτοχο της, το Υπουργείο Οικονομικών. Οι νέες στρατηγικές κατευθύνσεις θα αποτελέσουν τον βασικό άξονα για τη σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου της ΕΕΣΥΠ για την περίοδο 2022-2024. Σε αυτό, θα απεικονίζεται η πρόθεση της Διοίκησης για την εξέλιξη της εταιρείας, καθώς και το πλάνο αύξησης της αξίας των θυγατρικών της».

Αυτό αναφέρει η έκθεση του πρώτου τριμήνου 2021 της Ελληνικής Εταιρείας συμμετοχών και Περιουσίας, γνωστή και ως «Υπερταμείο», αναφορικά με τις προοπτικές για τη συνέχεια.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2021

Τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου του 2021 εμφανίζονται μειωμένα σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο, κυρίως λόγω μη αναγνώρισης εσόδων από μερίσματα, καθώς: i. ιστορικά κατά το Α’ και Δ’ τρίμηνο πραγματοποιείται περιορισμένος αριθμός ΓΣ και οι οποίες αποφασίζουν τη διανομή μερισμάτων. ii. Ως συνέπεια των επιδράσεων της πανδημίας, εταιρείες, που είχαν την δυνατότητα, δεν διένειμαν μέρισμα το 2021, προκειμένου να διατηρήσουν ρευστότητα που θα τους βοηθούσε να ανταπεξέλθουν στην δύσκολη αυτή περίοδο.

Παρατηρήθηκε οριακή μείωση των συνολικών λειτουργικών εξόδων σε σύγκριση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, που οφείλεται κυρίως: i. στη μείωση των αμοιβών τρίτων, καθώς αυτές κατά τη συγκριτική περίοδο ήταν αυξημένες λόγω δαπανών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διάφορα έργα και παροχής νομικών υπηρεσιών. ii. στην αύξηση δαπανών μισθοδοσίας και διοίκησης ως αποτέλεσμα συνδυασμού παραγόντων όπως ότι κατά την διάρκεια του Α’ τριμήνου 2020 οι δαπάνες μισθοδοσίας δεν περιλάμβαναν ορισμένες θέσεις που είχαν παραμείνει για ένα διάστημα κενές, ενώ παράλληλα κατά το Α’ τρίμηνο του 2021 συνεπεία ολοκλήρωσης θητείας και αλλαγής ορισμένων μελών διοίκησης της Εταιρείας προέκυψε αύξηση του κόστους λόγω εκκαθάρισης των αμοιβών απερχόμενων μελών του ΔΣ αλλά και αυξημένων συνεδριάσεων.

Τέλος υπήρξε σημαντική μείωση των εσόδων από προσόδους διαθεσίμων, λόγω α) της μείωσης του ποσοστού απόδοσης (λόγω πτώσης επιτοκίων) των διαθεσίμων της που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και β) μείωσης του ύψους των διαθεσίμων του Α’ τριμήνου 2021 έναντι αυτών του Α’ τριμήνου 2020.

Ως εκ τούτου, η ΕΕΣΥΠ εμφάνισε EBITDA -1,4 εκατ. ευρώ και αποτελέσματα προ φόρων ζημίες 1,266 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται σε 156,56 εκατ. ευρώ στις 31/03/2021, τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας ανήλθαν σε 54,6 εκατ. ευρώ περίπου και η μικρή μείωσή τους (από 56 εκατ. το α’ τρίμηνο 2020) οφείλεται κυρίως στην χρηματοδότηση των λειτουργικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας

Συνοπτική αναφορά Α’ Τριμήνου 2021

Όπως σημειώνεται, το πρώτο τρίμηνο του 2021 ήταν για την ΕΕΣΥΠ μία περίοδος σημαντικών εξελίξεων, τόσο στο επίπεδο της μητρικής, όσο και στο επίπεδο των θυγατρικών και των συμμετοχών.

Στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου περιλαμβάνεται ένα μεγάλο εύρος δημοσίων επιχειρήσεων, εισηγμένων και μη, που δραστηριοποιούνται σε πολλούς, διαφορετικούς στρατηγικούς τομείς της οικονομίας. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν αναπτύξει φιλόδοξα επενδυτικά προγράμματα. Ως εκ τούτου το Υπερταμείο δραστηριοποιείται πλέον πιο ενεργά για να στηρίξει τις θυγατρικές του, ώστε να προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πολίτες μέσα από μία πιο πελατοκεντρική φιλοσοφία, να βελτιώσουν την οικονομική τους θέση και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους πλάνα. Σε αυτό το πλαίσιο σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στα παρακάτω θέματα:

ΔΕΗ: Εφαρμογή με ταχύτατους ρυθμούς του επικαιροποιημένου Business Plan για την περίοδο 2021-2023 από τη διοίκηση της ΔΕΗ, στοχεύοντας σε μία οικονομικά σταθερή και περιβαλλοντικά βιώσιμη επιχείρηση. To 2021 η Διοίκηση της εταιρίας στοχεύει σε σταθεροποίηση του επαναλαμβανόμενου EBITDA, ενώ θα πρέπει να αναφερθεί και η επιτυχημένη επιστροφή της εταιρείας στις αγορές, μετά από 7 χρόνια, με την έκδοση δύο ομολογιών βιωσιμότητας συνολικού ποσού €775 εκατ.

ΕΥΔΑΠ: Επετεύχθη η συμφωνία μεταξύ του Δημοσίου και της Διοίκησης της ΕΥΔΑΠ για την επίλυση της, από το 2013, εκκρεμότητας, προκειμένου να ανανεωθεί η σύμβαση της εισηγμένης για το αποκλειστικό δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή αρμοδιότητάς της.

ΕΥΑΘ: Η εταιρεία έθεσε σε τροχιά υλοποίησης τα μεγάλα έργα για το υδροδοτικό της σύστημα, την επέκταση του διυλιστηρίου, την επισκευή του υδαταγωγού της Αραβησσού και την ολοκλήρωση των συστημάτων τηλεμετρίας Scada του δικτύου.

23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ: Εκκίνηση των διαδικασιών αξιοποίησης των 23 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, θέμα άρρηκτα συνδεδεμένο με την τουριστική της ανάπτυξη, με αφετηρία το αεροδρόμιο Καλαμάτας για το οποίο δρομολογήθηκε ο διαγωνισμός για την αναζήτηση συμβούλων.

ΦΑΙΣΤΟΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G: Ολοκληρώθηκαν τέσσερα MoU για την ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων 5G Vantage Towers Greece, Πανεπιστήμιο Πατρών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και τη μονάδα Corallia του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά».

ΑΕΔΙΚ-ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ: Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης της Διώρυγας της Κορίνθου με την εκτέλεση γεωτεχνικών μελετών, με σκοπό να αποκατασταθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα πολύ συχνά να διακόπτεται η λειτουργία της Διώρυγας. Εγκρίθηκε χρηματοδότηση, ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, που έχει την μελέτη και εποπτεία του έργου. Πρόκειται για έργο «Εθνικής σημασίας» που αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2022 και θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας στο μέλλον, ενώ παράλληλα θα επιτρέψει την αξιοποίηση των προοπτικών της Διώρυγας ως τουριστικός πόλος.

ΔΕΘ: Έως τα τέλη του Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάπλαση του εκθεσιακού χώρου της ΔΕΘ, ενώ παράλληλα προχωρά η προετοιμασία για την πραγματοποίηση της νέας έκθεσης Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας «Beyond 4».

ΤΑΙΠΕΔ: Στις 16.06.21 συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ σε σώμα. Με τον νόμο 4799/2021 προβλέφθηκε η δυνατότητα ανάθεσης στο ΤΑΙΠΕΔ της ωρίμανσης συμβάσεων που εντάσσονται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας και με τον πρόσφατο νόμο 4804/2021 διευρύνθηκε ο σκοπός του ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να συμπεριλάβει την παροχή των υπηρεσιών ωρίμανσης, ώστε το Ταμείο να συμβάλει και αυτό στο στόχο για την επιτάχυνση των έργων στρατηγικής σημασίας για τη χώρα και να εξελιχθεί σε μοχλό ανάπτυξης μέσα από αυτόν τον νέο ρόλο. Στις 25/6/2021 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Lamda Development A.E. για τη μεταβίβαση των μετοχών της «Ελληνικό Α.Ε.», σηματοδοτώντας την έναρξη της αξιοποίησης της έκτασης ως τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης.

ΕΤΑΔ: Ολοκληρώθηκε η παραχώρηση του Ολυμπιακού Κέντρου Γαλατσίου και προκηρύχθηκε εκ νέου ο διαγωνισμός ακινήτου εντός των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Σημαντική είναι επίσης η συμφωνία της 11ης Ιουνίου 2021, για νέες επενδύσεις στην Μαρίνα Γουβιών στην Κέρκυρα με ταυτόχρονη παράταση της σύμβασης εκμίσθωσης για 15 χρόνια. Στα έργα ανάπλασης συγκαταλέγονται και η «Ανακαίνιση Καταστημάτων Ανθοπωλείων», τα οποία βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του κτηρίου της Βουλής, καθώς και η συμφωνία με τον Δήμο Αθηναίων για την αναγέννηση του Λυκαβηττού.

ΟKAA-ΚΑΘ: Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν τεχνικά δελτία, (ΟΚΑΑ συνολικά €20 εκατ. (€10 εκατ. μέσω ΕΣΠΑ) και ΚΑΘ συνολικά €10 εκατ.) τόσο για την αναβάθμιση των υποδομών αποθήκευσης και συντήρησης (ψυγείων) της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, όσο και για αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της ΚΑΘ και την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΕΛΤΑ: Συνεχίζεται με ταχύτατους ρυθμούς η υλοποίηση του πλάνου μετασχηματισμού της εταιρείας και, κατά το πρώτο τρίμηνο, προχώρησε με επιτυχία το πλάνο εθελουσίας εξόδου για το προσωπικό της εταιρείας.

ΟΑΣΑ: Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών συνέχισε την εφαρμογή έκτακτων μέτρων, για τη βελτίωση του συγκοινωνιακού έργου εν μέσω της πανδημίας. Ειδικότερα, τους πρώτους μήνες του 2021, εκκίνησε η σταδιακή ένταξη νέων λεωφορείων - μέσω Leasing - στο στόλο των οχημάτων του, καθώς και η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Οργανισμού με τη σταδιακή ένταξη νέων οδηγών και τεχνικών στις ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ. Παράλληλα, ξεκίνησε να παρέχει στο επιβατικό κοινό τη νέα υπηρεσία φόρτισης της ανώνυμης Athena.Card μέσω της ιστοσελίδας του και μέσω smartphones με τεχνολογία NFC.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.