Ελλάδα
29-06-2021 | 07:52

«Βγαίνει» ο διαγωνισμός - «κόμβος» για τον λιμένα Αλεξανδρούπολης

«Βγαίνει» ο διαγωνισμός - «κόμβος» για τον λιμένα Αλεξανδρούπολης
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στην προώθηση ενός ακόμα οδικού διαγωνισμού προχωρά και επισήμως το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών που όμως έχει ευρύτερο ενδιαφέρον ως συνδετήριο κόμβο με ένα μεγάλο λιμάνι της Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο του ευρύτερου εγχειρήματος του υπουργείου να προωθήσει έργα (οδικά και σιδηροδρομικά) που συνδέουν μεγάλους λιμένες της χώρας με βασικές μεταφορικές γραμμές (σιδηρόδρομο) και αυτοκινητόδρομους, όπως πρόσφατα έγινε, για παράδειγμα, με τη σύνδεση ΟΛΘ με ΠΑΘΕ/Εγνατία.

Η ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ της Γ.Γ. Υποδομών, ενέκρινε τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την σύναψη δημόσιας σύβασης του έργου «Κατασκευή Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης», προϋπολογισμού 36.000.000 ευρώ (µε Φ.Π.Α. 24%), προχωρώντας στη δέσμευση σχετικού κονδυλίου και στην έγκριση των τευχών δημοπράτησης.

Άλλωστε, έχει καταστεί σαφές ότι τα projects διασύνδεσης με μεγάλα λιμάνια της χώρας προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις και να ενισχυθεί η εφοδιαστική αλυσίδα, αποτελεί βασική στόχευση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ώστε, στον βαθμό που του αναλογεί, να βάλει «θεμέλια» για να γίνει η Ελλάδα ανταγωνιστική πύλη εισόδου για εμπορεύματα, επιβάτες και υπηρεσίες προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη. 

Το αντικείμενο του έργου «Κατασκευή Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης» αφορά την κατασκευή της ανατολικής περιφερειακής οδού της Αλεξανδρούπολης, του συνδετήριου κλάδου µε το λιμάνι Αλεξανδρούπολης και του κόμβου σύνδεσης µε τον κλάδο προς Εγνατία Οδό.

H άμεση δημοπράτηση και η υλοποίηση του έργου είναι απολύτως αναγκαία για την ασφάλεια των χρηστών του εν λόγω οδικού δικτύου. Η οδική σύνδεση του λιμένα της Αλεξανδρούπολης με την Εγνατία Οδό αποτελεί ένα από τα κυριότερα έργα για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας του λιμένα της Αλεξανδρούπολης, το οποίο πρόκειται να παραχωρηθεί σε ιδιώτες μέσω του διαγωνισμού που προωθεί το ΤΑΙΠΕΔ.

Στις εργασίες κατασκευής του έργου εκτός από τις εργασίες οδοποιίας περιλαμβάνονται:

• τα μεγάλα και μικρά τεχνικά έργα (άνω διαβάσεις, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης),

• οι εργασίες αποχέτευσης οµβρίων και αποστράγγισης,

• οι εργασίες σήμανσης- ασφάλισης,

• οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού κόμβων, γεφυρών κ.λπ.,

• οι εργασίες επένδυσης πρανών µε φυτική γη και υδροσποράς τους,

• οι εργασίες Ο.Κ.Ω (μετατόπιση δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας).

Πρόκειται επί της ουσίας για την προώθηση διαδικασιών του έργου «Οδική Σύνδεση της Εγνατίας Οδού µε τον Λιμένα Αλεξανδρούπολης (Ανατολική Περιφερειακή Οδός Αλεξανδρούπολης)», το οποίο με σχετική απόφαση του υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2019.

Να σημειωθεί ότι με σχετική απόφαση, στις 11-6-2021, του Γεν. ∆/ντή Συγκοινωνιακών Υποδομών εγκρίθηκε η επικαιροποίηση/συμπλήρωση των απαιτούμενων μελετών και Τευχών Δηµοπράτησης καθώς και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ωρίμανσης για την δημοπράτηση του έργου.

Πλέον, το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών εξουσιοδότησε τον Προϊστάμενο της Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ., για την έγκριση των τευχών του διαγωνισμού και τη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών αυτού.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.