Οικονομία | Ελλάδα
04-06-2021 | 14:41

Eurobank Research: Το 3ο κύμα της πανδημίας δεν έφερε μεγαλύτερη μείωση στις πωλήσεις στο λιανικό εμπόριο

Newsroom
Μοιράσου το
Eurobank Research: Το 3ο κύμα της πανδημίας δεν έφερε μεγαλύτερη μείωση στις πωλήσεις στο λιανικό εμπόριο
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης όγκου λιανικού εμπορίου το 1ο τρίμηνο 2021, σημειώνει η Eurobank Research στο τελευταίο δελτίο «7 Ημέρες Οικονομία».

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές, αναμφισβήτητα, ο βαθμός ευαισθησίας του λιανικού εμπορίου, όπως και άλλων κλάδων της οικονομίας, στην  πανδημία του κορονοϊού COVID-19, ήταν και εξακολουθεί να παραμένει μεγάλος. Κατά τη διάρκεια των 3 φάσεων έξαρσης της πανδημίας, τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν για τον έλεγχο της νόσου, εστιάζονταν, πέραν των άλλων, στη λειτουργία του κλάδου του λιανικού εμπορίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα: 1ον την απότομη μηνιαία και τριμηνιαία μεταβολή του όγκου των πωλήσεων, 2ον την αλλαγή του τρόπου πραγματοποίησης συναλλαγών (π.χ. αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου) και 3ον τη δημιουργία νέων αναγκών με συνέπεια την ανακατανομή της ζήτησης στις επί μέρους κατηγορίες καταστημάτων λιανικού εμπορίου. Τα δυο τελευταία αποτελέσματα αναμένεται, σε έναν βαθμό, να έχουν μόνιμο και όχι προσωρινό χαρακτήρα.

Σχήμα 1: Ελλάδα – Δείκτης Όγκου Λιανικού Εμπορίου και Πραγματική Ιδιωτική Κατανάλωση, Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία

Εικόνα

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Eurobank Research.

Στο Σχήμα 1 παρατίθεται, σε όρους τριμηνιαίας μεταβολής, η πορεία του δείκτη όγκου λιανικού εμπορίου (αξία πωλήσεων σε σταθερές τιμές) και της πραγματικής ιδιωτικής κατανάλωσης από το 1ο τρίμηνο 2014 μέχρι το 1ο τρίμηνο 2021 (πηγή ΕΛΣΤΑΤ). Παρατηρούνται τα εξής: 

•    1ον η μεταβλητότητα του δείκτη όγκου λιανικού εμπορίου το 2020 ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη της πανδημίας. Επί παραδείγματι, το 2ο τρίμηνο 2020, δηλαδή κατά τη διάρκεια του 1ου κύματος της υγειονομικής κρίσης, οι πωλήσεις στο λιανικό εμπόριο μειώθηκαν κατά 10,4% QoQ. Στη συνέχεια, η σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων οδήγησε σε ανάκαμψη 9,6% QoQ το 3ο τρίμηνο 2020, η οποία ωστόσο διακόπηκε το 4ο τρίμηνο 2020 λόγω του 2ου κύματος της πανδημίας. Παρά ταύτα, η ποσοστιαία μείωση των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο το 4ο τρίμηνο 2020 ήταν κατά πολύ μικρότερη σε σύγκριση με την αντίστοιχη το 2ο τρίμηνο 2020 (προσεγγιστικά μόλις στο 1/3).

•    2ον η αυστηροποίηση των περιοριστικών μέτρων κατά τη διάρκεια του 3ου κύματος της πανδη-μίας δεν συνοδεύτηκε από μείωση των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο. Τουναντίον, σημειώθηκε αύξηση 2,9% QoQ, προερχόμενη κυρίως από την παρατήρηση του Ιανουαρίου 2021 (+13,0% MoM τον Ιαν-21, -1,0% MoM τον Φεβ-21 και +0,6% MoM τον Μαρ-21). Το εν λόγω αποτέλεσμα αποτελεί μια θετική ένδειξη για την πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης το 1ο τρί-μηνο 2021. Επιπλέον, προστίθεται σε μια σειρά δημοσιεύσεων δεικτών υψηλής συχνότητας (χονδρικό εμπόριο, πωλήσεις αυτοκινήτων, παραγωγή στη μεταποίηση, δείκτες προσδοκιών κ.α.) σύμφωνα με τους οποίους η ελληνική οικονομία φαίνεται πως επέδειξε αντοχές στο 3ο κύμα της πανδημίας. Τα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών του 1ου τριμήνου 2021 είναι προγραμματισμένο να δημοσιευτούν σήμερα από την ΕΛΣΤΑΤ.

•    3ον ο δείκτης όγκου λιανικού εμπορίου το 1ο τρίμηνο 2021 ήταν κατά 2,3% μικρότερος σε σχέση με το 4ο τρίμηνο 2019. Συνεπώς, οι απώλειες του 2ου και του 4ου τριμήνου 2020 καλύφθηκαν σε ένα μεγάλο ποσοστό από την ανάκαμψη των πωλήσεων του λιανικού εμπορίου το 3ο τρίμηνο 2020 και το 1ο τρίμηνο 2021. Αυτό το αποτέλεσμα δείχνει ότι η συμπιεσμένη ζήτηση, σε ότι αφορά τον γενικό δείκτη όγκου λιανικού εμπορίου, είναι σχετικά μικρή για να τροφοδοτήσει μια πολύ μεγάλη αύξηση του όγκου των πωλήσεων για το σύνολο του 2021. 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.