Ελλάδα
07-04-2021 | 08:08

Φορο-ανάσα για τους κομιστές επιταγών

Newsroom
Μοιράσου το
Φορο-ανάσα για τους κομιστές επιταγών
live updates: Ανανεώθηκε πριν

«Παγώνουν» μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2021 οι οφειλές ΦΠΑ για τους κομιστές επιταγών η πληρωμή των οποίων έχει παραταθεί λόγω πανδημίας.

Οι κομιστές για να κερδίσουν την αναστολή στην πληρωμή του ΦΠΑ ο οποίος βεβαιώθηκε με τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο θα πρέπει μέχρι τις 9 Απριλίου 2021 να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ mybusinessSupport. Οι αιτήσεις υπέχουν  θέση υπεύθυνης δήλωσης  ενώ σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, πέραν των συνεπειών της ψευδούς δήλωσης, επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων και οι σχετικές οφειλές είναι απαιτητές κατά τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης και ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος:

1.            Παρατείνονται μέχρι και την 30-06-2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών οι χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ που λήγουν ή έληξαν από 01-02-2021 έως 28-02-2021, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 28-2-2021 και την 31-3-2021 για τους κομιστές αξιογράφων.

2.            Δυνατότητα ένταξης στο συγκεκριμένο μέτρο έχουν οι επιχειρήσεις-κομιστές αξιόγραφων των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής έχουν ανασταλεί κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία αξιόγραφου και εφόσον το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.

3.            Η προϋπόθεση του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους 2019 σε σχέση με το 2020, υπολογίζεται ως εξής:

α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε Φ.Π.Α., με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α., όπως αυτές έχουν αναγραφεί στον Κωδικό 312 της δήλωσης Φ.Π.Α. των οικείων φορολογικών περιόδων.

β) Για επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται εκ του νόμου σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., λαμβάνονται υπ’ όψιν:

βα) Τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το φορολογικό έτος 2019 όπως έχουν δηλωθεί στις οικείες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, για όσες έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους.

ββ) Με βάση τα τηρούμενα από αυτές λογιστικά αρχεία (στοιχεία) με αναγωγή σε μηνιαία βάση για όσες δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Τα ανωτέρω στοιχεία που δηλώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, όταν αυτή υποβληθεί.

βγ) Σε περίπτωση που μία επιχείρηση υπέβαλε δήλωση έναρξης εργασιών εντός του 2019, ο μέσος μηνιαίος κύκλος συναλλαγών υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ημερών που λειτούργησε η επιχείρηση εντός του έτους με επιμερισμό των ακαθαρίστων εσόδων της.

Βήμα – βήμα η υποβολή της  αίτησης

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986. Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων και ιδίως τα στοιχεία των αξιογράφων:

-τον Α.Φ.Μ. του εκδότη κάθε αξιογράφου,

-τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτού,

-το ποσό,

-το πιστωτικό ίδρυμα και

-το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων για το φορολογικό έτος 2019.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβολή της αίτησης θα πρέπει:

-να δηλωθεί υποχρεωτικά ποσό στο πεδίο «Ακαθ. έσοδα φορολ. έτους 2019» (για τους μη υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α.για τους οποίους δεν έχει παρέλθει η προθεσμία δήλωσης φορολογίας εισοδήματος),

-να επιλεγεί το τετραγωνίδιο που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης στο πεδίο «Στοιχεία Μητρώου»,

-να επιλεχθεί «Υποβολή Δήλωσης» στο  μενού «Επιλογές» στο πεδίο «Γενικά Στοιχεία Δήλωσης».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.