Ελλάδα
28-01-2021 | 07:56

Νέα πρόταση για «Γέφυρα 2» από την PwC – Το σχέδιο για τους πλειστηριασμούς

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Νέα πρόταση για «Γέφυρα 2» από την PwC – Το σχέδιο για τους πλειστηριασμούς

Σκληρή αποδεικνύεται η διαπραγμάτευση κυβέρνησης – Θεσμών για το «πακέτο» των θεμάτων «Γέφυρας 2» για την κρατική επιδότηση των επιχειρηματικών δανείων και πλειστηριασμών, τα οποία είναι τα δύο θέματα που θα διαμορφώσουν το εύρος προστασίας των δανειοληπτών που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του insider.gr, στη νέα συνάντηση χθες με τους Θεσμούς, οι αρχικές εντυπώσεις για την εξεύρεση κοινής γραμμής στο θέμα της επανεκκίνησης των πλειστηριασμών, άλλαξαν μέχρι το κλείσιμο της ημέρας, με την αβεβαιότητα και την ανησυχία να επικρατούν μεταξύ τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης. Και οι δύο βλέπουν το παρατεταμένο «πάγωμα» των πλειστηριασμών να επιφέρει μεγάλο πλήγμα στις ανακτήσεις οφειλών και να ενέχει κινδύνους για τις τιτλοποιήσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σχέδιο που θέτουν οι Θεσμοί για τους πλειστηριασμούς προς διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση, προβλέπει διατήρηση της γενικευμένης προστασίας με αναστολή πλειστηριασμών για όλους μέχρι τις 15 Μαρτίου. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι πλειστηριασμοί απελευθερώνονται και η προστασία από πλειστηριασμούς διατηρείται, μέχρι τα τέλη Μαΐου, μόνο για τους οφειλέτες που πλήττονται από την πανδημική κρίση και όσους είναι ευάλωτοι.

Το υπό διαπραγμάτευση σχέδιο φαίνεται να συνδέεται από τους Θεσμούς με την έναρξη ισχύος του νέου πτωχευτικού νόμου από 1ης Ιουνίου και για τα φυσικά πρόσωπα.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση προσπαθεί να ελιχθεί και να διασφαλίσει τη μέγιστη προστασία για τους οφειλέτες μέσω του προγράμματος «Γέφυρα 2». Οι Θεσμοί ζητούν περιορισμό της περιμέτρου των επιλέξιμων οφειλετών, αλλά από την άλλη πλευρά, όπως το «Γέφυρα 1», έτσι και το «Γέφυρα 2» αποτελούν «σωσίβιο» για τράπεζες - εταιρείες διαχείρισης - Οικονομία στην «φουρτούνα» των νέων κόκκινων δανείων.

Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να ερμηνευτεί το νέο σχέδιο προς συζήτηση που, σύμφωνα με τις πληροφορίες του insider.gr, υπέβαλε η PwC και το οποίο προβλέπει νέα μικρότερη περίμετρο επιλέξιμων οφειλετών, με μεγαλύτερο όμως ύψος οφειλών.

 

Νέα πρόταση για συζήτηση από την PwC

 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του insider.gr, το νέο σχέδιο περιορίζει την περίμετρο των επιλέξιμων οφειλετών στους 176.802, με σύνολο οφειλών 57,874 δις. ευρώ. Στο αρχικό σχέδιο της PwC η περίμετρος των επιλέξιμων οριζόταν σε 222.327 οφειλέτες, με συνολικές οφειλές 30,990 δισ. ευρώ.

Το νέο σχέδιο συμπεριλαμβάνει ως ξεχωριστή κατηγορία προς επιδότηση και τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι προστίθενται στις κατηγορίες των μικρών, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Κατόπιν αυτού, στη νέα πρόταση, ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 1,067 δισ. ευρώ, έναντι 948 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη πρόταση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νέα περίμετρος στο προσχέδιο που έχει υποβάλει η PwC για τους σκοπούς της συζήτησης για το «Γέφυρα 2»:

  • περιλαμβάνει

  • δάνεια σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημερών (θεωρούνται εξυπηρετούμενα δάνεια), ύψους 36,383 δισ. ευρώ που αφορούν σε 98.956 οφειλέτες

  • δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών (θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα), ύψους 6,786 δισ. ευρώ που αφορούν σε 13.438 οφειλέτες, και

  • καταγγελμένα δάνεια (δάνεια σε βαθιά καθυστέρηση για τα οποία έχουν ξεκινήσει νομικές ενέργειες από τις τράπεζες), ύψους 14,705 δισ. ευρώ 64.408 οφειλετών.

Στο προηγούμενο σχέδιο, τα δάνεια σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημερών, ήταν ύψους 13,606 δισ. ευρώ που αφορούσαν σε 107.843 οφειλέτες, τα δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών ανέρχονταν σε 4,541 δισ. ευρώ και αφορούσαν σε 23.891 οφειλέτες, ενώ τα καταγγελμένα δάνεια ανέρχονταν σε 12,843 δις. ευρώ και αφορούσαν σε 90.594 οφειλέτες.

  • Με βάση τη νέα πρόταση της PwC, το 85% των επιλέξιμων οφειλετών είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, το 13% μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το 56% των δανείων της επιλέξιμης περιμέτρου είναι δάνεια εξυπηρετούμενα, ενώ ποσοστό 36% είναι δάνεια που έχουν καταγγελθεί.

Στο προηγούμενο σχέδιο, το 48% των επιλέξιμων οφειλετών ήταν ενήμεροι και το 41% είχαν δάνεια σε βαθιά καθυστέρηση για τα οποία είχαν ξεκινήσει νομικές ενέργειες.

  • Η νέα ανάλυση της PwC που βασίζεται σε στοιχεία που έχει πάρει από τις τράπεζες και αφορούν επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που πλήττονται από την πανδημική κρίση, προβλέπει ως προϋπολογισμό περίπου 106 εκατ. ευρώ για την επιδότηση των ελευθέρων επαγγελματιών, περίπου 143 εκατ. ευρώ για την επιδότηση των μικρών επιχειρήσεων και περίπου 362 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες. Στο νέο σχέδιο περιλαμβάνονται, όπως και στο προηγούμενο, μεγάλες επιχειρήσεις δυνητικά επιλέξιμες, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό για την επιδότησή τους περίπου 456 εκατ. ευρώ.

  • Συνολικά, ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 1,067 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 611 εκατ. ευρώ αφορούν στην επιδότηση ελευθέρων επαγγελματικών, μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το προηγούμενο σχέδιο προέβλεπε συνολικό εκτιμώμενο προϋπολογισμό 948 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 428 εκατ. ευρώ (ποσοστό 45%) για τις μικρές επιχειρήσεις, περίπου 408 εκατ. ευρώ (ποσοστό 43%) για τις μικρομεσαίες και περίπου 112 εκατ. ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις (ποσοστό 12%).

  • Όσον αφορά τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό για την επιδότηση κάθε κατηγορίας δανείων, αυτός με το νέο προσχέδιο διαμορφώνεται σε περίπου 904 εκατ. ευρώ (85% του συνόλου) για τα δάνεια σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημερών, σε περίπου 98 εκατ. ευρώ (9% του συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού) για τα δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και περίπου 65 εκατ. ευρώ (6% του εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού) για τα καταγγελμένα δάνεια.

Στην προηγούμενη πρόταση, ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για τα εξυπηρετούμενα δάνεια ανερχόταν σε περίπου 524 εκατ. ευρώ (ποσοστό 55%), για τα μη εξυπηρετούμενα σε περίπου 107 εκατ. ευρώ (11%) και για τα καταγγελμένα περίπου 317 εκατ. ευρώ (34%).

  • Σημειώνεται ότι, όπως και στο προηγούμενο σχέδιο της PwC, το ποσοστό της κρατικής επιδότησης της μηνιαίας δόσης (με πρόβλεψη για 4 τρίμηνα) διαμορφώνεται σε 90%, 80% 70% και 60% ανά τρίμηνο για τα δάνεια σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες, σε 80%, 70%, 60% και 50% για τα δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και 60%, 50%, 40% και 30% για τα καταγγελμένα δάνεια.

insider

 

 

insider

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.