Ελλάδα
25-10-2019 | 17:26

Στα 4,474 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο 9μηνο – Αυξήθηκαν τα έσοδα

Θανάσης Κουκάκης
Μοιράσου το
Στα 4,474 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο 9μηνο – Αυξήθηκαν τα έσοδα

Στα 4,474 δισ. ευρώ ανήλθε στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019 το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού, έναντι στόχου για 1,467 δισ. ευρώ, επίδοση που αποδίδεται στα αυξημένα έσοδα.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019 στα 42 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,93 δισ. ευρώ ή 4,8% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

- ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 644 εκατ. ευρώ ή 6,0%, στην οποία περιλαμβάνεται ΦΠΑ ύψους 271,6 εκατ. ευρώ, που εισπράχθηκε το μήνα Μάρτιο 2019 και που αφορά στην επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

- Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 16 εκατ. ευρώ ή 5%.

- Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 59 εκατ. ευρώ ή 4,3%.

- Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 46 εκατ. ευρώ ή 25,2%.

- Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 76 εκατ. ευρώ ή 4,7%, εκ των οποίων ΕΝΦΙΑ κατά 54 εκατ. ευρώ ή 3,5%.

- Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 28 εκατ. ευρώ ή 3,9%.

- Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 88 εκατ. ευρώ ή 1,1%.

- Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες κατά 17 εκατ. ευρώ ή 0,7%.

- Φόροι κεφαλαίου κατά 84 εκατ. ευρώ ή 82,7%.

- Μεταβιβάσεις κατά 14 εκατ. ευρώ ή 0,5%.

- Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 1.077 εκατ. ευρώ ή 215,4%, στην οποία περιλαμβάνεται ποσό ύψους 1.119 εκατ. ευρώ, που αφορά στο τίμημα (εκτός ΦΠΑ) της επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

- Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 307 εκατ. ευρώ ή 26,5%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

- ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 67 εκατ. ευρώ ή 4,4%.

- ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 16 εκατ. ευρώ ή 3%.

- ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 0,4%.

- ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 95 εκατ. ευρώ ή 5,4%.

- Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 29 εκατ. ευρώ ή 10,9%.

- Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 109 εκατ. ευρώ ή 10,9%.

- Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 180 εκατ. ευρώ ή 15,7%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3,516 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 344 εκατ. ευρώ από το στόχο (3,172 δισ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2019 ήταν 38,644 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,723 δισ. ευρώ, έναντι του στόχου (40,367 δισ. ευρώ).

Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης αρνητικής απόκλισης είναι:

- Η μειωμένη δαπάνη τόκων, έναντι του στόχου κατά 306 εκατ. ευρώ.

- Η υποεκτέλεση του ΠΔΕ κατά 542 εκατ. ευρώ.

- Οι  μικρότερες έναντι του στόχου, πληρωμές οπλικών συστημάτων κατά 232 εκατ. ευρώ, οι οποίες δεν επηρεάζουν άμεσα το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, καθότι σύμφωνα με την μεθοδολογία ESA το έλλειμμα επηρεάζεται από τις φυσικές παραλαβές.

Μειωτικά έναντι του στόχου λειτούργησε και η πίστωση ύψους 982 εκατ. ευρώ, που είχε προβλεφθεί προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής, κατά το έτος 2019, των εφάπαξ χρηματικών ποσών του νόμου 4575/2018 σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των πληρωμών εντός του 2018. Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές που υλοποιήθηκαν έως και τον Σεπτέμβριο του 2019 και αφορούν σε υπουργικές αποφάσεις εκδοθείσες το 2018, ήταν ύψους 326 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, αυξητικά έναντι του στόχου λειτούργησε η μεταβίβαση στον ΕΦΚΑ 971 εκατ. ευρώ για την χορήγηση της 13ης σύνταξης.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,574 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 793 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, επηρεαζόμενα από γραφειοκρατικές καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια της εκλογικής περιόδου και των επόμενων εβδομάδων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.