Το αφιέρωμα του Insider στην μακροχρόνια μίσθωση, τις ευέλικτες μορφές της και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτή.