Αγορά ή Leasing;
Αγορά ή Leasing; Το ερώτημα αυτό «βασανίζει» όσους σχεδιάζουν να αποκτήσουν νέο αυτοκίνητο. Η απόφαση δεν είναι εύκολη αφού κάθε επιλογή έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της τα οποία θα πρέπει να ζυγίσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Τα τελευταία χρόνια το Leasing έχει κατακτήσει την αγορά αυτοκίνητου καθώς ολοένα και περισσότεροι ιδιώτες το επιλέγουν για να αντικαταστήσουν το παλιό τους αυτοκίνητο με ένα καινούργιο. Τι είναι το Leasing; Είναι μια μορφή ενοικίασης. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το αυτοκίνητο που θέλει, συνήθως καταβάλει μια προκαταβολή, υπογράφει συμβόλαιο με την εταιρία Leasing και χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο για το διάστημα που έχει συμφωνηθεί έναντι ενός μηνιαίου μισθώματος.

Τo Leasing απευθύνεται στους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις που θέλουν να καλύψουν την ανάγκη της μετακίνησης χωρίς να έχουν έντονο το αίσθημα της ιδιοκτησίας. O ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος και η επιχείρηση έχουν μεγαλύτερο κίνητρο καθώς η δαπάνη εκπίπτει από τα έξοδα και περιορίζει έτσι τη φορολογική επιβάρυνση.

Leasing

Στα βασικά πλεονεκτήματα του Leasing είναι ότι δεν απαιτείται να δαπανηθεί αρχικό κεφάλαιο ή να εκταμιευτεί ένα καταναλωτικό δάνειο για την αγορά του αυτοκινήτου ενώ στο μίσθωμα περιλαμβάνονται η μεικτή ασφάλεια του αυτοκινήτου, η κάλυψη προκαθορισμένων σέρβις, η αλλαγή ελαστικών και τα τέλη κυκλοφορίας.

Από την άλλη πλευρά, η μίσθωση Leasing δεν περιλαμβάνει:

- τη δυνατότητα αποδέσμευσης από το συμβόλαιο μίσθωσης,

- απεριόριστα χιλιόμετρα αφού θα υπάρξει χρέωση αν κάποιος υπερβεί το ετήσιο όριο χιλιομέτρων που έχει συμφωνηθεί,

- επισκευές και σέρβις που δεν σχετίζονται με την εγγύηση ή την προκαθορισμένη συντήρηση και

- κόστη αναβάθμισης όπως για παράδειγμα φιμέ τζάμια.

Με το Leasing oι δαπάνες συντήρησης και χρήσης του οχήματος είναι «κλειδωμένες», με μόνη ίσως εξαίρεση την τιμή του καυσίμου.

Στο τέλος της μίσθωσης, ο οδηγός μένει χωρίς αυτοκίνητο και δεν έχει στην κατοχή του κάποιο περιουσιακό στοιχείο να ρευστοποιήσει. Ωστόσο θα έχει τη δυνατότητα να συνάψει μια καινούργια σύμβαση, επιλέγοντας ένα διαφορετικό όχημα που θα καλύπτει τις ανάγκες εκείνης της περιόδου. Αν πάλι θέλει να κρατήσει το αυτοκίνητο μπορεί να το εξαγοράσει στο τίμημα που έχει συμφωνήσει με την εταιρεία.

Αγορά αυτοκινήτου

Από την άλλη πλευρά , η απόκτηση ενός καινούργιου αυτοκινήτου συνεπάγεται τη «δέσμευση» ενός κεφαλαίου που πρέπει να υπάρχει για την αγορά του ενώ ο κάτοχος του οχήματος αναλαμβάνει ο ίδιος όλα τα έξοδα (ασφάλεια, δόση δανείου, τέλη κυκλοφορίας, σέρβις). Το αυτοκίνητο όμως, ανήκει στον οδηγό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει όπως θέλει χωρίς κανένα περιορισμό ενώ αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο μπορεί να το πουλήσει οποιαδήποτε στιγμή καλύπτοντας έτσι ένα σημαντικό μέρος των εξόδων απόκτησης του αυτοκινήτου.

Leasing

Φορολογία και Leasing

Ο ελεύθερος επαγγελματίας ή η ατομική επιχείρηση έχουν ένα επιπλέον κίνητρο να επιλέξουν το Leasing για την απόκτηση αυτοκινήτου. Η δαπάνη εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα, μειώνοντας τον φόρο εισοδήματος. Για παράδειγμα ένας επαγγελματίας με φορολογητέο εισόδημα 20.000 ευρώ που θα συνάψει μια σύμβαση Leasing με ετήσια δαπάνη 4.000 ευρώ, θα φορολογηθεί για εισόδημα 16.000 ευρώ, περιορίζοντας έτσι τη φορολογική επιβάρυνση του.

Ως δαπάνη δεν αναγνωρίζεται ο ΦΠΑ παρά μόνο η καθαρή αξία. Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία ο ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να εξασφαλίζει έκπτωση φόρου δηλώνοντας τα μισθώματα ως επαγγελματική δαπάνη αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απαλλάσσεται και το τεκμήριο. Στη φορολογική δήλωση δηλώνονται τα μισθώματα που καταβάλλονται σε ετήσια βάση ενώ αν η σύμβαση είναι χρηματοδοτική, δηλαδή στο τέλος της σύμβασης θα παραμείνει στον ελεύθερο επαγγελματία η κυριότητα του αυτοκινήτου τότε θα πρέπει να δηλώνεται και το ποσό που καταβάλλεται κάθε χρόνο για τη δαπάνη τοκοχρεoλυτικής απόσβεσης του δανείου.

Leasing

Ποια είναι η φθηνότερη λύση

Το Leasing έχει αρκετά πλεονεκτήματα καθώς ο οδηγός ξεχνά τα έξοδα συντήρησης και χρήσης (πλην των καυσίμων) του αυτοκινήτου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στο βάθος χρόνου είναι και η πιο οικονομική λύση. Το ύψος των μισθωμάτων που θα κληθεί να πληρώσει κάποιος στο τέλος της μίσθωσης, σε τέσσερα ή πέντε χρόνια είναι ένα σημαντικό ποσό ενώ η διαφορά είναι ότι στο τέλος της τετραετίας ή της πενταετίας, με το Leasing δεν θα έχει στην κατοχή του κάποιο περιουσιακό στοιχείο να ρευστοποιήσει.

Για παράδειγμα κάποιος θέλει να μισθώσει ένα αυτοκίνητο, το οποίο έχει κόστος αγοράς 16.800 ευρώ, με προκαταβολή και εξόφληση σε 48 μήνες. Αν επιλέξει Leasing με προκαταβολή 4.000 ευρώ, τότε το μηνιαίο μίσθωμα διαμορφώνεται στα 210 ευρώ για 48 μήνες και έως 20.000 χλμ/χρόνο. Συμπεριλαμβάνονται ασφάλιση, συντήρηση, όχημα αντικατάστασης, οδική βοήθεια, τέλη κυκλοφορίας και ελαστικά.

Leasing

Αν επιλέξει αγορά με προκαταβολή 4.000 ευρώ, τότε το μηνιαίο μίσθωμα διαμορφώνεται στα 325 ευρώ για 48 μήνες, χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων. Στο κόστος αυτό δε συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα του αυτοκινήτου που κατά μέσο όρο υπολογίζονται σε 1.000 ευρώ το χρόνο.

Μετά την τετραετία στην περίπτωση Leasing ο οδηγός θα έχει ξοδέψει 14.080 ευρώ (10.080 + 4.000) στα οποία δεν υπολογίζονται το ποσό που θα χρειαστεί να καταβάλλει σε περίπτωση που αποφασίσει να το αγοράσει. Στη περίπτωση της αγοράς, μετά το πέρασμα της 4ετίας ο οδηγός θα έχει ξοδέψει 19.600 ευρώ (15.600 + 4.000) αλλά θα έχει στην κυριότητα του το αυτοκίνητο. Αν αποφασίσει να το πουλήσει μόλις συμπληρωθεί η 4ετια 11.000 ευρώ, θα έχει ξοδέψει συνολικά 12.600 ευρώ (μαζί με τα έξοδα στην 4ετία). Ουσιαστικά, σε βάθος χρόνου, με την αγορά ο οδηγός κερδίζει σε σχέση με το Leasing 1.960 ευρώ με χρηματοδότηση, κέρδος που μπορεί να ανέβει ακόμη περισσότερο αν εξοφληθεί εξαρχής όλο το ποσό.

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider