Την Τρίτη 4 Αυγούστου θα ανακοινώσει η Τράπεζα Πειραιώς τα οικονομικά αποτελέσματα για το α' εξάμηνο του έτους.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.