Στο ταμείο εγγυοδοσίας αναμένεται να στραφούν δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που χρειάζονται κεφάλαια για να αντεπεξέλθουν στις δυσχερείς συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία, αλλά και όσες δεν εμπίπτουν στους ΚΑΔ και χρειάζεται να κάνουν ένα δυναμικό «restart».

Επόμενη «στάση» για τους πληγέντες είναι το Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός του πρώτου 15μέρου «μοιράζοντας» 7 δισ. ευρώ -ποσό που προκύπτει από μόχλευση πόρων ύψους 2 δισ. ευρώ. Το Δημόσιο θα εγγυάται –κατά 80%- το 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων κάθε τραπεζικού ιδρύματος και αντίστοιχα το 32% του συνολικού χαρτοφυλακίου μεγάλων επιχειρήσεων. Η εγγύηση θα αφορά νέα δάνεια που θα χορηγηθούν έως το τέλος του έτους.

Τις προηγούμενες ημέρες υπέβαλαν αίτηση για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα 14 πιστωτικά ιδρύματα –συστημικά και μη– επιβεβαιώνοντας έτσι το τεράστιο ενδιαφέρον που υπάρχει για τα προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας εν μέσω της πανδημικής κρίσης. Ενδεικτικό αυτού είναι το γεγονός ότι το ύψος των δανείων για το οποίο οι τράπεζες υπέβαλαν προσφορές ανήλθε στα 8,5 δισ. ευρώ, ενώ το ύψος των χορηγήσεων με τη συνεισφορά των τραπεζών έχει υπολογιστεί στα 7 δισ. ευρώ. 

Διαβάστε επίσης:

Τα 7 δισ. ευρώ θα χορηγηθούν με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης σε όλες τις επιχειρήσεις, χωρίς διάκριση για το αν πλήττονται ή όχι από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία, θα κατανεμηθεί μεταξύ των τραπεζών με βάση το μερίδιο που διαθέτει κάθε τράπεζα στις χρηματοδοτήσεις μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν αποπληρώσει το δάνειο που έχει την κρατική εγγύηση, η τράπεζα, και όχι το Δημόσιο, θα μπορεί να ασκήσει νομικές ενέργειες κατά της επιχείρησης για την είσπραξη της οφειλής. Η τράπεζα θα στρέφεται κατά της επιχείρησης για το σύνολο του ποσού, δηλαδή και για το 80% που θα έχει εισπράξει ως εγγύηση του δανείου από την ΕΑΤ η τράπεζα και την οποία θα πρέπει να επιστρέψει σε αυτήν. 

Περισσότερες από 100.000 επιχειρήσεις έκαναν αίτηση στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Πριν δύο ημέρες, στις 28 Μαΐου, έκλεισε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα επιδότησης τόκων σε επιχειρηματικά δάνεια (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), με περισσότερες από 100.000 επιχειρήσεις να έχουν υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης. Από τα 10 δισ. ευρώ που έχουν αιτηθεί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα εξυπηρετηθούν μόνο 2 δισ. ευρώ δάνεια.  

Το πρόγραμμα προβλέπει 100% επιδότηση τόκων για τα 2 πρώτα χρόνια του δανείου, ενώ 40% του δανείου παρέχεται άτοκα για την υπόλοιπη διάρκεια. Τα κεφάλαια κίνησης προσφέρουν γρήγορη ρευστότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ.