Η τουριστική βιομηχανία αποτέλεσε βασικό μοχλό ενίσχυσης του εγχώριου εισοδήματος στην Ελλάδα το 2019 όπως αναφέρει η Eurobank στο εβδομαδιαίο της οικονομικό δελτίο.

Αυτό αναδεικνύεται όπως τονίζει η τράπεζα από τα στοιχεία των τουριστικών εισπράξεων της περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2019 (πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος). Συγκεκριμένα, τα ταξιδιωτικά έσοδα εκτός κρουαζιέρας διαμορφώθηκαν στα 17,7 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές το 2019 (18,2 δισ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από κρουαζιέρες) ενισχυμένα σε ετήσια βάση κατά 12,9% ή 2,0 δισ. ευρώ. Ο αριθμός των ταξιδιωτών που επισκέφτηκαν την Ελλάδα ανήλθε στα 31,3 εκατ. (30,1 και 27,2 εκατ. το 2018 και το 2017 αντίστοιχα) με το επίπεδο της κατά κεφαλήν ταξιδιωτικής δαπάνης να διαμορφώνεται στα 563,9 ευρώ (519,6 ευρώ και 522,3 ευρώ το 2018 και το 2017 αντίστοιχα). Βάσει των παραπάνω στοιχείων, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση παρέδωσε τον τίτλο της συνιστώσας με την υψηλότερη συνεισφορά στην άνοδο των τουριστικών εισπράξεων στην κατά κεφαλήν ταξιδιωτική δαπάνη. Η μεν πρώτη κατέβασε ταχύτητα στο 4,1% από 10,8% πέρυσι, η δε δεύτερη ενισχύθηκε κατά 8,5% από οριακή πτώση -0,5% το περασμένο έτος.

 

Η συνιστώσα της κατά κεφαλήν δαπάνης είχε την υψηλότερη συνεισφορά στην ενίσχυση των τουριστικών εισπράξεων (εκτός κρουαζιέρας) κατά 12,9% ή 2,0 δισ. ευρώ το 2019.

Από ποια σύνολα χωρών προήλθε η επιβράδυνση του ετήσιου ρυθμού ανόδου των ταξιδιωτικών αφίξεων το 2019; 

Η Ευρωζώνη είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά και ακολούθησε το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 κρατών μελών (ΕΕ-28) εκτός Ευρωζώνης. Αναλυτικά, το σύνολο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης διαμορφώθηκε στα 11,1 εκατ. ταξιδιώτες μειωμένο σε ετήσια βάση κατά -0,4 εκατ. ταξιδιώτες ή -3,2% από αύξηση 1,6 εκατ. ταξιδιώτες ή 15,9% το 2018.

΄Όπως επισημαίνει η τράπεζα αν και δεν γνωρίζει τα αναλυτικά στοιχεία για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, φαίνεται πως η Γερμανία είχε τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην προαναφερθείσα πτώση. Οι αφίξεις από την ομάδα κρατών της ΕΕ-28 εκτός Ευρωζώνης ανήλθαν στα 11,0 εκατ. ταξιδιώτες, ενισχυμένες με υψηλό ωστόσο μειωμένο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 10,2% από 14,2% το 2018. Στην εν λόγω κατηγορία κρατών ξεχώρισε θετικά με την επίδοση του το Ηνωμένο Βασίλειο (3,5 εκατ. ταξιδιώτες το 2019), καταγράφοντας απότομη αύξηση ταξιδιωτών της τάξης του 18,9% από πτώση -2,0% το 2018. Τέλος, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση από το σύνολο των χωρών εκτός ΕΕ-28 διαμορφώθηκε στα 9,3 εκατ. ταξιδιώτες, σημειώνοντας ετήσια ενίσχυση 6,5% από 1,3% το 2018. Για τις επί μέρους χώρες που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι αφίξεις από τις ΗΠΑ (1,2 εκατ. ταξιδιώτες το 2019) αυξήθηκαν κατά 7,4% και από τη Ρωσία (0,6 εκατ. ταξιδιώτες) κατά 12,1%.

 

Το σύνολο των χωρών της Ευρωζώνης είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην επιβράδυνση του ετήσιου ρυθμού ανόδου της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης το 2019.

Η κατά κεφαλήν ταξιδιωτική δαπάνη, η συνιστώσα με την υψηλότερη συνεισφορά στην αύξηση του συνόλου των τουριστικών εισπράξεων το 2019, ενισχύθηκε σε όλες τις ομάδες χωρών όπως και σε όλες τις επί μέρους οικονομίες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Σε αυτό το αποτέλεσμα συνεισέφερε κυρίως η άνοδος της δαπάνης ανά διανυκτέρευση και σε μικρότερο βαθμό η άνοδος της μέσης διάρκειας παραμονής ανά ταξίδι (τα τελευταία στοιχεία δημοσιεύονται σε τριμηνιαία βάση από την ΤτΕ με τελευταία παρατήρηση το 3ο τρίμηνο 2019). Συγκεκριμένα, η δαπάνη σε τρέχουσες τιμές του μέσου ταξιδιώτη από την Ευρωζώνη ανήλθε στα 697,2 ευρώ το 2019, αυξημένη κατά 76,2 ευρώ ή 12,3% σε σύγκριση με το 2018. Στην περίπτωση της Γερμανίας η κατά κεφαλήν δαπάνη (734,1 ευρώ) αυξήθηκε κατά 58,2 ευρώ ή 8,6% αντισταθμίζοντας σε έναν βαθμό την αρνητική επίδραση στα τουριστικά έσοδα από την πτώση των αφίξεων (αρνητικό αποτέλεσμα κλίμακας). Για το σύνολο των χωρών της ΕΕ-28 εκτός Ευρωζώνης, η άνοδος της κατά κεφαλήν δαπάνης (415,0 ευρώ) ήταν της τάξης των 22,9 ευρώ ή 5,8% με το Ηνωμένο Βασίλειο (730,3 ευρώ) να ξεχωρίζει με αύξηση 72,0 ευρώ ή 10,9%.

Οι Βρετανοί ταξιδιώτες, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα λόγω Brexit, αναδείχτηκαν σε πρωταθλητές των τουριστικών εισπράξεων το 2019 καταγράφοντας άνοδο της τάξης των 0,6 δισ. ευρώ ή 31,9%. Το προαναφερθέν αποτέλεσμα πηγάζει κυρίως από την επίδοση της συνιστώσας των αφίξεων (18,9%) και σε δεύτερο βαθμό από τη συνιστώσα της κατά κεφαλήν δαπάνης (10,9%). Τέλος, από το σύνολο των χωρών εκτός ΕΕ-28, ο μέσος ταξιδιώτης δαπάνησε 580,9 ευρώ το 2019 από 532,3 ευρώ το 2018 (ετήσια αύξηση κατά 48,6 ευρώ ή 9,1%).