Όπως αναμενόταν, η Fed διατήρησε αμετάβλητο το βασικό επιτόκιό της στο εύρος 1,50%-1,75% όπως αναφέρει η Τράπεζα Πειραιώς στο οικονομικό της δελτίο. Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

  • Διαπιστώνει ότι η οικονομική δραστηριότητα συνεχίζει να αυξάνει με «μέτριο» (moderate) ρυθμό. Εκτιμά ότι ο ρυθμός αύξησης των δαπανών των νοικοκυριών επιβραδύνθηκε (τον χαρακτηρίζει πλέον ως «μέτριο» από «ισχυρό» προηγουμένως) και επαναλαμβάνει ότι οι επιχειρηματικές επενδύσεις και οι εξαγωγές παραμένουν αδύναμες («weak»).
  • Τονίζει ότι η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή και ότι ο πληθωρισμός «επιστρέφει» στο στόχο («return» έναντι «near» προηγουμένως).
  • Μετέθεσε τη λήξη διενέργειας πράξεων επαναγοράς (repos) μέσω των οποίων παρέχει βραχυχρόνια ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα τουλάχιστον κατά ένα ακόμη τρίμηνο (δηλαδή από «τουλάχιστον έως τον Ιανουάριο» σε «τουλάχιστον έως τον Απρίλιο»).
  • Αναφορικά με την αντίδραση των αγορών, η ισοτιμία του ευρώ ως προς το δολάριο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη και η απόδοση των διετών κρατικών ομολόγων μειώθηκε κοντά στο 1,41%. Παράλληλα, ο μετοχικός δείκτης S&P500 μειώθηκε ελαφρώς, ενώ το spread των εταιρικών ομολόγων διευρύνθηκε ελαφρώς.