Τις 28.000 πλησιάζουν οι χρήστες που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία για την ένταξη τους στο καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας, μετά από 16 εβδομάδες λειτουργίας της πλατφόρμας.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, αθροιστικά από 1 Ιουλίου 2019 μέχρι 20 Οκτωβρίου 2019:

- Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 41.217 χρήστες.

- Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 27.810 χρήστες.

- Έχουν υποβληθεί 167 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.

- Έχουν δοθεί 21 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες.

- Έχουν ήδη αποδεχθεί 8 προτάσεις ρύθμισης οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων.