Κουραστήκατε από την αναζήτηση εργασίας στην Ελλάδα και είστε έτοιμοι να ανοίξετε τα «φτερά» σας για το εξωτερικό; Κανένα πρόβλημα, καθώς αυτή την περίοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει ευκαιρίες για καριέρα στα όργανα της Κομισιόν στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο.

Οι θέσεις αφορούν διάφορες ειδικότητες για πτυχιούχους , ενώ οι μηνιαίες απολαβές είναι αρκετά δελεαστικές για να σας κάνουν να σπεύσετε!

Αυτή την περίοδο δέχεται αιτήσεις ο διαγωνισμός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) για την επιλογή υπαλλήλων στον τομέα των οικονομικών και στον τομέα διαχείρισης έργων.

Συγκεκριμένα θα δημιουργηθεί ένας εφεδρικός πίνακας υποψηφίων, από τον οποίο οι εκτελεστικοί οργανισμοί της ΕΕ που έχουν την έδρα τους στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο θα προσλαμβάνουν νέο προσωπικό.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Δημοσιονομικών διαχειριστών/ Υπευθύνων έργου θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούνται με δίπλωμα, το οποίο δίδει δικαίωμα εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και κατάλληλη επαγγελματική πείρα τουλάχιστον τριών ετών.

Οι Οικονομικοί σύμβουλοι/ Σύμβουλοι έργου-προγράμματος πρέπει να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου, κατόπιν τουλάχιστον τριετούς φοίτησης.

Για όλες τις θέσεις απαιτείται ελάχιστο επίπεδο - B2 στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα, ενώ οι μηνιαίες απολαβές κυμαίνονται από 2.476 έως 3.170 ευρώ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά μέσω του λογαριασμού της EPSO (http://europa.eu/epso/apply/how_apply/index_el.htm) και να επιλέξουν τη θέση που τους ενδιαφέρει.