Διάφορα σενάρια για τις αλλαγές στο σύστημα χορήγησης του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης επεξεργάζονται στο υπουργείου Οικονομικών, σχεδιάζοντας αλλαγές στα γεωγραφικά κριτήρια, αλλά και στη διαδικασία χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης.

Μεταξύ των αλλαγών που βρίσκονται στο τραπέζι εξετάζεται η χορήγηση των ποσών του επιδόματος σε όλους τους δικαιούχους μέχρι το τέλος του έτους και όχι από τον Ιανουάριο του επόμενου έτους.

Ακόμη, διερευνάται η χορήγηση μεγαλύτερων ποσών επιδόματος σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και μικρής αξίας ακίνητη περιουσία. Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται σήμερα σε 0,16 ευρώ για κάθε λίτρο πετρελαίου θέρμανσης, με το συνολικό ποσό να ξεκινά από τα 64 ευρώ και να φτάνει μέχρι και τα 400 ευρώ. Το ύψος του συνολικού ποσού του επιδόματος διαμορφώνεται για κάθε δικαιούχο ανάλογα με την Κλιματική Γεωγραφική Ζώνη στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία του, ενώ σε καθεμία από τις ζώνες αυτές ισχύει διαφορετικό ανώτατο όριο επιδοτούμενων λίτρων ανά τετραγωνικό μέτρο κύριας κατοικίας. Ανεξαρτήτως ζώνης, χορηγείται επίδομα για τα πρώτα 80 τετραγωνικά μέτρα κύριας κατοικίας σε κάθε άγαμο δικαιούχο και για τα πρώτα 100 τ.μ. σε κάθε έγγαμο ή συνάψαντα σύμφωνο συμβίωσης ή μονογονεϊκή οικογένεια.

Στην ίδια βάση εξετάζεται η αύξηση του επιδόματος για τα νοικοκυριά που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές περιοχές και πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Κάθε χρόνο οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών αρχίζουν να καταναλώνουν πετρέλαιο για τη θέρμανσή τους πολύ πιο νωρίς από τα νοικοκυριά που κατοικούν στην υπόλοιπη χώρα. Συγκεκριμένα για τα νοικοκυριά που κατοικούν στην Α’ Γεωγραφική Ζώνη και συγκεκριμένα στους Νομούς Γρεβενών, Δράμας, Εβρου, Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κοζάνης, Σερρών, Φλώρινας, το επίδομα φτάνει έως τα 320 ευρώ για τον άγαμο και έως τα 400 ευρώ για τον έγγαμο ή τη μονογονεϊκή οικογένεια.