Πεντάμηνη πρακτική άσκηση σε ένα διεθνές και πολυπολιτισμικό περιβάλλον, όπως αυτό της Ευρωπαικής Επιτροπής, προσφέρει η Κομισιόν σε 1.300 πτυχιούχους που θέλουν να εργαστούν εκεί που χτυπά η «καρδιά» της Ευρώπης..

Η Κομισιόν, δυο φορές τον χρόνο ανοίγει τις πύλες της σε απόφοιτους πανεπιστημίων, μέσω του προγράμματος πρακτικής άσκησης Traineeships in European Commission.

Οι υποψήφιοι θα εργαστούν έναντι αμοιβής την περίοδο Οκτωβρίου 2016 - Φεβρουαρίου 2017 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή σε κάποιους επιτελικούς φορείς και οργανισμούς της, όπως για παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ή στον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία).

Οι ασκούντες θα λάβουν μηνιαίο επίδομα ύψους περίπου 1.120 ευρώ και τα έξοδα του ταξιδιού τους, ενώ η Κομισιόν καλύπτει ασφάλιση ατυχημάτων και υγείας.

Προυποθέσεις

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης είναι ανοικτό σε αποφοίτους πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο, οι οποίοι έχουν:

- πτυχίο τουλάχιστον τριετούς διάρκειας

- πολύ καλή γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής γλώσσας (Γ1 επίπεδο / Γ2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες).

- πολύ καλή γνώση μιας δεύτερης επίσημης γλώσσας της ΕΕ.

Ένα τυπικό πρόγραμμα εκπαιδευόμενου αποτελείται κυρίως από παρακολούθηση συνεδριάσεων, ομάδων εργασίας, φόρουμ, δημοσίων ακροάσεων, έρευνα και κατάρτιση εκθέσεων και εκτέλεση έργων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων υποβάλλονται έως τις 29 Ιανουαρίου, για την περίοδο άσκησης που ξεκινά την 1η Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες προσφέρονται στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm. Διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία εγγραφής και αίτησης στο email: eucareers.duth@eu-careers.eu και τηλεφωνικά στο +30 694 9666 905.