Σημαντικό κονδύλι θα διαθέσει το υπουργείο Υγείας για την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας σε ανθρώπινο δυναμικό και την προμήθεια εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού, κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου παρατηρούνται αυξημένες προσφυγικές ροές.

Το κονδύλι, ύψους 3.270.000 ευρώ, που εξασφάλισε το υπουργείο Υγείας είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Έκτακτης Χρηματοδότησης του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME).

Την Τρίτη, μάλιστα, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ, η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη 141 θέσεων σε Νοσοκομεία, ΠΕΔΥ, Περιφερειακά Ιατρεία και ΕΚΑΒ. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 14/01/2016.

Οι προσλήψεις αφορούν συμβάσεις έργου ορισμένου χρόνου, τουλάχιστον οκτάμηνης διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με επόμενες χρηματοδοτικές ροές.

Οι παραπάνω θέσεις θα καλύψουν τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω των αμείωτων προσφυγικών ροών στα Γενικά Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας σε Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο, Λέρο, Λέσβο, Κάλυμνο, Κω, Ρόδο, Τήλο και Σύμη. Επιπλέον, ενισχύονται τα παραρτήματα του ΕΚΑΒ στο Ανατολικό Αιγαίο (Ρόδος, Μυτιλήνη, Σάμος, Χίος, Κως, Κάλυμνος και Λέρος), καθώς προκηρύσσονται και θέσεις Διασωστών - Πληρώματα Ασθενοφόρων.

Αναλυτικά οι ειδικότητες ανά θέσης είναι:

- Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων (33),

- ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Νοσηλευτών (25),

- ΤΕ Μαιευτικής (1),

- ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας ή ΔΕ Χειριστών - Εμφανιστών (8),

- ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστών (9),

- Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές (11),

- Διασώστες - ΔΕ Πλήρωμα Ασθενοφόρου (50).

Το έργο θα υποστηριχθεί επιστημονικά και διοικητικά με πτυχιούχους Επαγγελμάτων Υγείας (2) και πτυχιούχους Διοίκησης/Οικονομίας (2).

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο http://goo.gl/Vqmmi6

Στόχος του υπουργείου είναι, με τις παραπάνω ενέργειες να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες υγείας που παρέχουν οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ, πάντα σε συνεργασία με τις ΜΚΟ και τους αλληλέγγυους πολίτες, των οποίων η συνεισφορά είναι πολύ σημαντική στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.