Τον πολλά υποσχόμενο εργασιακό παράδεισο της Αυστραλίας θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίζουν εκ του σύνεγγυς 500 νέοι από την Ελλάδα, μέσω το πιλοτικού προγράμματος Working and Holiday Visa που ενεργοποιείται από το 2016.

Η διακρατική συμφωνία που έχουν υπογράψει οι δύο χώρες προβλέπει τη δυνατότητα να παραμείνουν για ένα έτος στη μακρινή ήπειρο νέοι Έλληνες (ηλικίας από 18 έως 31 ετών), προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όχι μόνο για τις διακοπές τους, αλλά και για να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε ένα υψηλών απαιτήσεων επαγγελματικό περιβάλλον. 

Η εφαρμογή της συμφωνίας για την έκδοση βίζας για διακοπές με παράλληλη εργασία (Working and Holiday Visa) επικυρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από το ελληνικό κοινοβούλιο, με ευρεία πλειοψηφία. Υπενθυμίζεται πως σήμερα οι κάτοχοι τουριστικής βίζας δεν επιτρέπεται να εργαστούν, ενώ όσοι ταξιδεύουν με απλή βίζα προσπαθώντας να παραμείνουν νόμιμα στην Αυστραλία, γράφονται συνήθως σε μια σχολή μετατρέποντας την τουριστική τους βίζα σε φοιτητική.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας προβλέπει ότι κάθε χώρα θα παρέχει ετησίως, σύμφωνα με την εθνική της νομοθεσία, έως 500 θεωρήσεις πολλαπλής εισόδου για την κινητικότητα των νέων (από 18 ετών έως 31 ετών) ή άδειες προσωρινής διαμονής για χρονική περίοδο έως 12 μηνών.

Η βίζα αυτή δεν υποκαθιστά την κανονική έκδοση βίζας, απλώς αποτελεί εναλλακτική επιλογή για όσους διαθέτουν τα προσόντα και εκδίδεται πολύ πιο απλά και με πολύ πιο σύντομη διαδικασία. Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα υπάρχει μία φορά, ωστόσο με την ίδια βίζα παρέχεται η δυνατότητα εισόδου και εξόδου για όσες φορές επιθυμεί το άτομο.

Κύρια πρόθεση των εισερχόμενων ατόμων είναι η αναψυχή, παρέχεται όμως η δυνατότητα να εργαστούν με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, χωρίς όμως η περίοδος εργασίας να καλύπτει και τους δώδεκα μήνες, ενώ επίσης επιτρέπεται η δυνατότητα σπουδών με μέγιστη διάρκεια τους τέσσερις μήνες. 

Προυποθέσεις συμμετοχής

Προκειμένου οι νέοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν:

- Ηλικία από 18 έως 31 ετών

- Επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας

- Κατοχή εκ μέρους των αιτούντων πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ή βεβαίωσης φοίτησής τους σε παρόμοιο εκπαιδευτικό ίδρυμα

- Υποχρέωση ταξιδιωτικής ασφάλειας υγείας για όλο το διάστημα παραμονής

- Ιατρικές εξετάσεις για τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να εργαστούν στον τομέα της υγεία,

- Ύπαρξη χρηματικού ποσού ικανού για τη διαβίωση των συμμετεχόντων, το οποίο υπολογίζεται σε τουλάχιστον 4.000 ευρώ με αποδεικτικά στοιχεία

- Κατοχή εισιτηρίου με επιστροφή.