Ξεκινάει από την 1η Οκτωβρίου η υλοποίηση ενός νέους προγράμματος, προϋπολογισμού 345 εκατ. ευρώ, για την δημιουργία 100.000 θέσεων εργασίας με εξάμηνη επιδότηση 100% των ασφαλιστικών εισφορών.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, στόχος του προγράμματος είναι η παροχή κινήτρων προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης και να μειωθεί η ανεργία, γι' αυτό και θα "τρεξει" μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων.

Όπως ανέφερε ο κ. Βρούτσης, μετά το πέρας του εξαμήνου ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, χωρίς την κρατική επιδότηση.

Το νέο πρόγραμμα:

  • Αφορά όλες τις επιχειρήσεις, χωρίς περιορισμό και επιδοτεί τις ασφαλιστικές εισφορές του νέου εργαζόμενους για 6 μήνες μετά από την δήλωση που θα κάνει η επιχείρηση στην ΕΡΓΑΝΗ
  • Εάν η νέα πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο εγγεγραμμένο στον ΟΑΕΔ, τότε επιδοτείται επιπλέον με 200 ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού του
  • Οι εργαζόμενοι που θα τοποθετηθούν στις νέες θέσεις εργασίας δεν μπορούν να ενταχθούν ούτε στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ούτε οι συμβάσεις τους να τεθούν σε αναστολή
  • Η επιχείρηση που θα προβαίνει σε νέες προσλήψεις θα πρέπει υπευθύνως να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη και να έχει ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές της προς το Δημόσιο και τον e- ΕΦΚΑ, αλλά και να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζόμενων  για διάστημα 6 μηνών 
  • Εάν η επιχείρηση δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, εκπίπτει του προγράμματος και καταβάλει η ίδια τις συνολικές εισφορές για το 6μηνο της πρόσληψης.

Η επιδότηση θα αφορά νέους μισθωτούς υπαλλήλους ανεξαρτήτως μισθού και ειδικότητας. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, για μία νέα  πρόσληψη με μισθό 700 ευρώ μέσω του προγράμματος, θα προκύψει κέρδος 2.821 ευρώ στο 6μηνο και για τις δύο πλευρές, εργαζόμενο και εργοδότη. Αντίστοιχα για μισθό 1.200 ευρώ, η επιδότηση στο 6μηνο αγγίζει περίπου τα 4.000 ευρώ.

 

Διαβάστε επίσης