Περιθώριο έως τις 11 Μαΐου έχουν οι υποψήφιοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην προκήρυξη  της  Περιφέρειας Αττικής, που αφορά στην πρόσληψη -μέσω ΑΣΕΠ- 224 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Οι θέσεις αφορούν τις ειδικότητες: 

 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, 
 • ΠΕ Γεωπόνων –Επιστήμης  Τεχνολογίας  Τροφίμων, 
 • ΠΕ Ιατρών,  
 • ΠΕ Κοινωνικής Πολιτικής, 
 • ΠΕ Φαρμακοποιών,
 • ΠΕ Ψυχολόγων,  
 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,  
 • ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, 
 • ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 
 • ΔΕ Οδηγών και  ΔΕ Τεχνικών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους – υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής: idpros@patt.gov.gr