Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων από τους μισθωτούς στην πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr για να λάβουν την έκτακτη ενίσχυση των 800 ευρώ, ενώ σε παράταση του επιδόματος και τον Μάιο προσανατολίζεται η κυβέρνηση.

Ήδη η πρώτη πληρωμή του ξεκινά τη Μεγάλη Τετάρτη και θα ολοκληρωθεί σε 3 φάσεις, ανάλογα με το ΑΦΜ του εργαζόμενου και τη χρονική στιγμή που ο εργοδότης υπέβαλε την δήλωσή του στο ΕΡΓΑΝΗ.

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερών, δίνεται σε όλους τους μισθωτούς σε αναστολή (εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη) και συνοδεύεται από μια σειρά άλλες παροχές, που προβλέπει η ΠΝΠ της κυβέρνησης με τα μέτρα κατά της πανδημίας.

Συγκεκριμένα:

1. Μείωση ενοικίου 40%: Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που έκλεισαν προσωρινά με κρατική εντολή δικαιούνται να καταβάλλουν το 60% του ενοικίου της κύριας κατοικίας τους εάν αυτή είναι Α’ κατοικία. Με ένα κλικ στην ψηφιακή υπεύθυνη στο πεδίο Γ (περιεχόμενο δήλωσης), θα πρέπει να συμπληρώσουν το κουτάκι «Μισθώνω κύρια κατοικία».

Στην συνέχεια να αναγράψουν το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του εκμισθωτή, όπως και την διεύθυνση του ακινήτου που μένουν. 

2. Αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων: Όσοι εργάζονται σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή δικαιούνται αναστολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων (πληρωτέες τέλη Μαρτίου) για 4 μήνες.

Αν για παράδειγμα έχουν ενεργή ρύθμιση από φόρο εισοδήματος με υποχρέωση καταβολής δόσης την 31η Μαρτίου, μπορούν να την πληρώσουν έως τις 31 Ιουλίου.

Στην ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση υπάρχει η φράση : «Επίσης αιτούμαι την υπαγωγή μου στα μέτρα στήριξης των διατάξεων των από 14.03.2020 ΠΝΠ (Α΄64) και 20.03.2020 ΠΝΠ (Α΄68)», οπότε η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί αυτόματα την ευεργετική διάταξη. 

Όσοι ωστόσο επιλέξουν να πληρώσουν τις βεβαιωμένες οφειλές τους στην προβλεπόμενη  ημερομηνία, δηλαδή στις 31 Μαρτίου, αν και δικαιούνται αναστολή, θα έχουν έκπτωση 25% επί του ποσού που οφείλουν.

3. Αναστολή δόσεων τραπεζικών δανείων: Εργαζόμενοι που θα λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ και είναι συνεπείς δανειολήπτες, δικαιούνται αναστολή των δόσεων δανείων τους για 3 μήνες.

Η διαδικασία θα υλοποιηθεί από το πιστωτικό ίδρυμα που έχει το δάνειό του ο δικαιούχος, κατόπιν επικοινωνίας με τον ίδιο.

4. Πληρωμένες ασφαλιστικές εισφορές: Το κόστος των εισφορών όσων εισπράξουν το επίδομα, θα καλυφθεί εξολοκλήρου από το κράτος και θα υπολογιστεί επί του ονομαστικού τους μισθού για 45 ημέρες, δηλαδή για το διάστημα 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου. 

To insider.gr παρουσιάζει έναν χρήσιμο οδηγό με τις κρίσιμες ημερομηνίες υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων για εργαζόμενους και εργοδότες. Αναλυτικότερα: 

Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή - Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων έως και 10/4   

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει προσωρινά με κρατική εντολή προβλέπεται πως μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους έως και την ερχόμενη Παρασκευή 10 Απριλίου.

Ως ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας, λογίζεται η ημερομηνία της αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας με εντολή δημόσιας αρχής, όπως προβλέπεται στις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις. Η ημερομηνία συμπληρώνεται αυτόματα στη σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

Αρχική δήλωση μπορούν πλέον να υποβάλλουν έως 10 Απριλίου και οι επιχειρήσεις που διαθέτουν, έστω και ένα υποκατάστημα, όπως αυτό έχει καταχωρηθεί στο Taxis, του οποίου η κύρια δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής. Η δήλωση που αφορά υποκατάστημα είναι διαθέσιμη στο “Εργάνη” από 6/4/2020 έως και 10/4/2020.

Διορθώσεις – συμπληρώσεις - ανακλήσεις υποβολής εντύπων από 11/4 έως και 13/4: Με την ορθή επανάληψη της δήλωσης δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες να προβαίνουν στα εξής:

- διόρθωση στοιχείων της υπεύθυνης δήλωσης,
- ανάκληση εκ παραδρομής δήλωσης εργαζόμενου/ων σε αναστολή της/των σύμβασης/εων εργασίας,
- προσθήκη επιπλέον εργαζομένου/ων σε αναστολή της/των σύμβασης/εων εργασίας,
- προσθήκη στοιχείων που αφορούν την επαγγελματική μίσθωση ακινήτου,
- διόρθωση στοιχείων που αφορούν την επαγγελματική μίσθωση ακινήτου,
- διόρθωση ή αλλαγή κατηγορίας υπαγωγής από ΚΑΔ πληττόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ επιχειρηματικής δραστηριότητας που ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής.

Αυτή η διόρθωση επιτρέπει σε επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και ένα υποκατάστημα του οποίου η κύρια δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής να αλλάξουν την αρχική τους δήλωση και να ενταχθούν στο προστατευτικό πλαίσιο που διέπει τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με εντολή δημόσιας αρχής.

Επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει ΚΑΔ -Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων έως και 20/4/2020

Οι επιχειρήσεις που υπολειτουργούν και πλήττονται βάσει ΚΑΔ μπορούν να δηλώνουν εργαζόμενούς τους σε αναστολή σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό μισθωτών κάθε φορά έως και τις 20/4, με την υποχρέωση να γνωστοποιήσουν στους εργαζόμενους αυθημερόν (εγγράφως ή ηλεκτρονικά) την αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους. 

Διορθώσεις - συμπληρώσεις - ανακλήσεις υποβολής εντύπων από 11/4 έως και 13/4 (για όσους θα έχουν ήδη υποβάλλει δήλωση αναστολής) και από 21/4/ έως και 23/4 (για όσους υποβάλλουν αργότερα): Με την ορθή επανάληψη της δήλωσης δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες να προβαίνουν στα εξής:

- διόρθωση στοιχείων της υπεύθυνης δήλωσης,
- ανάκληση εκ παραδρομής δήλωσης εργαζόμενου/ων σε αναστολή της/των σύμβασης/εων εργασίας,
- προσθήκη επιπλέον εργαζομένου/ων σε αναστολή της/των σύμβασης/εων εργασίας,
- προσθήκη στοιχείων που αφορούν την επαγγελματική μίσθωση ακινήτου,
- διόρθωση στοιχείων που αφορούν την επαγγελματική μίσθωση ακινήτου,
- διόρθωση ή αλλαγή κατηγορίας υπαγωγής από ΚΑΔ πληττόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ επιχειρηματικής δραστηριότητας που ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής.

Αυτή η διόρθωση επιτρέπει σε επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και ένα υποκατάστημα του οποίου η κύρια δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής να αλλάξουν την αρχική τους δήλωση και να ενταχθούν στο προστατευτικό πλαίσιο που διέπει τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με εντολή δημόσιας αρχής.

Οι προθεσμίες που ισχύουν για τους εργοδότες που πλήττονται βάσει ΚΑΔ ισχύουν και για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει μεν ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, αλλά τους έχουν επιτραπεί δραστηριότητες όπως υπηρεσίες διανομής φαγητού ή καφέ κτλ κατ’ οίκον (deliveryή takeaway) ή ηλεκτρονικού εμπορίου ( e-shops). 

Εργαζόμενοι 

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή – είτε επειδή η επιχείρηση έκλεισε με εντολή δημόσιας αρχής, είτε επειδή πλήττεται βάσει ΚΑΔ και υπολειτουργεί - υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ, σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν λάβει γνωστοποίηση της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους από τις επιχειρήσεις – εργοδότες τους. Η υποβολή των δηλώσεων γίνεται σε 3 φάσεις:

Α Φάση - Υποβολή δηλώσεων το χρονικό διάστημα από 1/4 έως και 10/4

Οι δηλώσεις που υποβάλλονται σε αυτή τη φάση ανάλογα το ΑΦΜ, εξασφαλίζουν πληρωμή του επιδόματος πριν το Πάσχα. Συγκεκριμένα:

Την 1/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1

Την 2/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2

Την 3/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3

Την 4/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4

Την 5/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5

Την 6/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6

Την 7/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7

Την 8/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8

Την 9/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9

Την 10/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

Διορθώσεις - συμπληρώσεις - ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων από 11/4 έως και 13/4

Συγκεκριμένα με την ορθή επανάληψη, δίνεται στους εργαζόμενους η δυνατότητα να προβούν στις κάτωθι ενέργειες:

- διόρθωση στοιχείων δήλωσης όπως αριθμός IBAN, στοιχεία μισθίου ακινήτου κύριας κατοικίας, κτλ,
- συμπλήρωση στοιχείων μίσθωσης κύριας κατοικίας σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας υπαγωγής της επιχείρησης – εργοδότη από ΚΑΔ πληττόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ επιχειρηματικής δραστηριότητας που ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής,
- ανάκληση της υπεύθυνης δήλωσης σε περίπτωση που ο εργαζόμενος επιθυμεί τη μη υπαγωγή του στην οικονομική ενίσχυση λόγω του ότι στον ενδιάμεσο χρόνο λύθηκε η σύμβαση εργασίας του με οικειοθελή αποχώρηση από την επιχείρηση που είχε θέσει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του.

Καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από 15/4 έως και 17/4. Οι εργαζόμενοι που θα υποβάλλουν δήλωση στην Α φάση θα λάβουν πρώτοι τα 800 ευρώ, πριν το Πάσχα και από την Μ. Τετάρτη έως και την Μ. Παρασκευή. 

Όσοι εργαζόμενοι είτε δεν υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση, είτε οι εργοδότες τους καθυστέρησαν την δική τους δήλωση στην ΕΡΓΑΝΗ, είτε οι συμβάσεις τους τίθενται σε αναστολή σε μεταγενέστερο χρόνο,  μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην Β ή στην Γ φάση.

Β’ Φάση - Υποβολή δηλώσεων από 11/4 έως και 20/4

Την 11/4/2020 όσων εργαζόμενων το ΑΦΜ λήγει σε 1

Την 12/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2

Την 13/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3

Την 14/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4

Την 15/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5

Την 16/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6

Την 17/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7

Την 18/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8

Την 19/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9

Την 20/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

Διορθώσεις - συμπληρώσεις - ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων μετά την ολοκλήρωση της β’ φάσης υποβολών, από 21/4 έως και 23/4. Συγκεκριμένα με την ορθή επανάληψη, δίνεται στους εργαζόμενους η δυνατότητα να προβούν στις κάτωθι ενέργειες:

- διόρθωση στοιχείων δήλωσης όπως αριθμός IBAN, στοιχεία μισθίου ακινήτου κύριας κατοικίας, κτλ,
- συμπλήρωση στοιχείων μίσθωσης κύριας κατοικίας σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας υπαγωγής της επιχείρησης – εργοδότη από ΚΑΔ πληττόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ επιχειρηματικής δραστηριότητας που ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής,
- ανάκληση της υπεύθυνης δήλωσης σε περίπτωση που ο εργαζόμενος επιθυμεί τη μη υπαγωγή του στην οικονομική ενίσχυση λόγω του ότι στον ενδιάμεσο χρόνο λύθηκε η σύμβαση εργασίας του με οικειοθελή αποχώρηση από την επιχείρηση που είχε θέσει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του.

Καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από 27/4 έως και 30/4. Οι εργαζόμενοι που θα υποβάλλουν δήλωση στην Β φάση θα λάβουν τα 800 ευρώ, στα τέλη Απριλίου. 

Γ’ Φάση - Υποβολή δηλώσεων από 21/4 έως και 30/4

Την 21/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1

Την 22/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2

Την 23/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3

Την 24/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4

Την 25/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5

Την 26/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6

Την 27/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7

Την 28/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8

Την 29/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9

Την 30/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

Διορθώσεις - συμπληρώσεις - ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων μετά την ολοκλήρωση της β’ φάσης υποβολών, από 1/5 έως και 3/5. Συγκεκριμένα με την ορθή επανάληψη, δίνεται στους εργαζόμενους η δυνατότητα να προβούν στις κάτωθι ενέργειες:

- διόρθωση στοιχείων δήλωσης όπως αριθμός IBAN, στοιχεία μισθίου ακινήτου κύριας κατοικίας, κτλ,
- συμπλήρωση στοιχείων μίσθωσης κύριας κατοικίας σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας υπαγωγής της επιχείρησης – εργοδότη από ΚΑΔ πληττόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ επιχειρηματικής δραστηριότητας που ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής,
- ανάκληση της υπεύθυνης δήλωσης σε περίπτωση που ο εργαζόμενος επιθυμεί τη μη υπαγωγή του στην οικονομική ενίσχυση λόγω του ότι στον ενδιάμεσο χρόνο λύθηκε η σύμβαση εργασίας του με οικειοθελή αποχώρηση από την επιχείρηση που είχε θέσει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του.

Καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από 5/5 έως και 10/5.

Φωτογραφία: Getty Images/Ideal Image