Έκρηξη προσλήψεων «βλέπει» η Manpower για το επόμενο τρίμηνο στην Ελλάδα και μάλιστα όχι στον τομέα του Τουρισμού (όπως ήταν αναμενόμενο), αλλά στα χρηματοοικονομικά, τις ασφάλειες και το real estate.

Μάλιστα το 34% των εργοδοτών αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων  για το τρίμηνο Απριλίου - Ιουνίου 2020, το 3% προβλέπει μείωση και το 62% δεν προβλέπει κάποια αλλαγή. Μετά από την εποχική προσαρμογή των δεδομένων, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε +24%. 

Τις ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων καταγράφει η έρευνα της Manpower στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, όπου οι προοπτικές απασχόλησης «σκαρφαλώνουν» στο +31%.

Παράλληλα, εργοδότες που ανήκουν στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής (Βιομηχανία Εξόρυξης, Γεωργία, Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο και Ύδρευση) και της βιομηχανίας φαίνονται διατεθειμένοι να προσλάβουν νέο προσωπικό από τον Απρίλιο, με προοπτικές της τάξης του +27% και +25% αντίστοιχα.

Οι πιο αδύναμες προθέσεις προσλήψεων καταγράφονται στον τομέα του Τουρισμού, όπου οι προοπτικές ανέρχονται σε +17%.

Οι εργοδότες στην ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής αναμένουν έναν θετικό ρυθμό προσλήψεων της τάξης του +26%, ενώ λίγο χαμηλότερες είναι οι προοπτικές στη Βόρεια Ελλάδα που αγγίζουν το +20%.

«Οι προοπτικές προσλήψεων των εργοδοτών για το β’ τρίμηνο του 2020 παραμένουν σταθερά σε υψηλό επίπεδο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η αγορά της Χρηματοοικονομικών και ειδικά της Ακίνητης περιουσίας εμφανίζει υψηλά ποσοστά προθέσεων απασχόλησης, γεγονός που αποδεικνύεται και από την μεγάλη άνοδο σε εγγραφές μεσιτών ακινήτων. Ο κλάδος της Πρωτογενούς παραγωγής εμφανίζεται ισχυρός σε ότι αφορά τις προθέσεις προσλήψεων λόγω της εποχικής υψηλής παραγωγής στον τομέα της Γεωργίας, αλλά κυρίως στον τομέα της Ενέργειας όπου ο μετασχηματισμός που υφίσταται (ψηφιοποίηση, πλάνο απανθρακοποίησης, δραστηριοποίηση νέων εταιρειών) κινείται σε υψηλούς ρυθμούς και απαιτεί ανθρώπινο δυναμικό», δηλώνει ο Χαράλαμπος Καζαντζίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ManpowerGroup Ελλάδος.

Ωστόσο ο κ. Καζαντζίδης επισημαίνει πως η έλλειψη ταλέντου παραμένει η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς η Ελλάδα για το 2019 κατείχε την 3η θέση σε δυσκολία κάλυψης ταλέντων.