Μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου έχουν περιθώριο να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους νέοι και νέες, με ειδίκευση στον τομέα της Πληροφορικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος Internship «i-work@nbg» της Εθνικής Τράπεζας.

Το Πρόγραμμα θα προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αποκτήσουν, μέσω έμμισθης πρακτικής άσκησης, τεχνογνωσία και επαγγελματική εμπειρία σε νέες τεχνολογίες, υποστηρίζοντας την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η συστηματική αξιοποίηση νέων τεχνολογιών αποτελεί για την Εθνική Τράπεζα απόλυτη προτεραιότητα και η απασχόληση 20 «digital i-workers» ενισχύει τη δέσμευσή της για ψηφιακή εξέλιξη.

Οι καταλληλότεροι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν σε διαδικασία επιλογής, η οποία περιλαμβάνει:

1.   Γραπτή δοκιμασία / τεστ γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού
2.   Panel interview με εξειδικευμένα Στελέχη HR
3.   Συνέντευξη με Στελέχη Μονάδων Απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο της τράπεζας, https://www.nbg.gr/greek/i-work_nbg