Μεταξύ 657 ευρώ και 940 ευρώ θα κυμαίνονται οι μηνιαίες απολαβές των εργαζομένων στις οργανωμένες αλυσίδες εστίασης.

Αυτό προκύπτει από την απόφαση του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), που ορίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο, με περίοδο ισχύος από 28/11/2018 έως 27/11/2019.

Η ομοσπονδία επισιτισμού τουρισμού προσέφυγε στην Μεσολάβηση – Διαιτησία με την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με την εργοδοτική οργάνωση (ΣΕΠΟΑ) για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας το 2017. Ωστόσο η εργοδοτική οργάνωση υπέβαλε διαρκώς ενστάσεις με αποτέλεσμα η υπόθεση να «σέρνεται» για δύο χρόνια.

Όπως τονίζει η ομοσπονδία των εργαζόμενων «οι εργοδότες κατ’ αρχήν εκ του πονηρού τροποποίησαν το καταστατικό τους, μετά την πρόσκληση σε διάλογο από την Ομοσπονδία, έφτασαν στο σημείο να εμπαίζουν, εκτός των άλλων, ακόμα και αυτό το θεσμό της Μεσολάβησης όσο και των Διοικητικών Οργάνων. Η ρύθμιση των όρων εργασίας και αμοιβής των εργαζομένων στις πλέον πολυπαθείς ομάδες εργαζομένων, στον απορυθμισμένο επισιτιστικό τομέα είναι επιβεβλημένη υποχρέωση των κοινωνικών εταίρων και σε αυτό πρέπει να συμβάλει τα μέγιστα και το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας με τις ενέργειες του και τους ελέγχους του».