Έως τις 27 Ιανουαρίου θα λάβουν, όσοι γιατροί δικαιούνται, τα αναδρομικά. Tο υπουργείο Οικονομικών θα προβεί άμεσα στην κατάθεση νομοθετικής διάταξης η οποία θα προβλέπει ότι, κατ’ εξαίρεση, η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για το εισόδημα αυτό εξαντλείται μετά την παρακράτηση 20% στο καταβαλλόμενο ποσό, που ορίζεται από τις γενικές φορολογικές διατάξεις (άρθρο 60 του ν.4172/2013).

Αυτό σημαίνει ότι πέραν των κρατήσεων που θα έχουν, με την καταβολή του εφάπαξ αυτού ποσού, δεν θα πληρώσουν άλλους φόρους εισοδήματος. Το ΦΕΚ δημοσιεύτηκε χθες και όπως προβλέπεται στην απόφαση, το ποσό θα δοθεί εφάπαξ σε όσους γιατρούς του ΕΣΥ που ήταν εν ενεργεία το διάστημα από τον Νοέμβριο του 2014 έως τον Δεκέμβριο του 2016, αλλά θα φορολογηθεί με 20% και μάλιστα στο έτος.