Ευνοικό καθεστώς για τα μικρά αγροτικά εισοδήματα των μισθωτών, των εμπόρων και των επιστημόνων επιφυλάσσει χθεσινή εγκύκλιος του υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσου Πετρόπουλου, καθώς απαλάσσει τους εργαζόμενους που δεν απασχολούνται στον αγροτικό τομέα -αλλά δηλώνουν ένα μικρό εισόδημα από κτήματα στο χωριό- από την καταβολή εισφορών.

Μοναδική προυπόθεση είναι το εισόδημα αυτό να μην ξεπερνά τα 4.923,12 ευρώ το χρόνο. Το ίδιο πλαφόν ισχύει και για τους συνταξιούχους οι οποίοι αποκτούν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα.

Με την εγκύκλιο ορίζεται πως όσοι δημόσιοι υπάλληλοι, μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι – επιστήμονες δηλώνουν συγχρόνως με το εισόδημά τους από την εργασία τους και ένα μικρό εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, δεν υποχρεούνται σε καταβολή αγροτικών ασφαλιστικών εισφορών, εφόσον αυτό το αγροτικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το πλαφόν (των 4.923,12 ευρώ).

Συνεπώς, αγροτικό εισόδημα έως του ποσού των  4.923,12€ (410,26 € x 12 = 4.923,12 €) το χρόνο δεν λογίζεται βιοποριστικό εισόδημα, αλλά διατήρηση της αγροτικής περιουσίας τόσο για τους συνταξιούχους (ώστε να μην τους κόβεται η σύνταξη 60%), όσο και για τους εργαζόμενους (ώστε να μην πληρώνουν αγροτικές εισφορές).

Με τον τρόπο αυτό κάθε μισθωτός του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, ή αυτοαπασχολούμενος επιστήμονας ή ελεύθερος επαγγελματίας – έμπορος μπορεί να διατηρήσει την μικρή αγροτική του περιουσία και να δηλώνει εισόδημα ώστε να λαμβάνει επιδότηση, χωρίς να υποχρεούται σε εισφορές, αρκεί το εισόδημα να μην ξεπερνά το πλαφόν των 4.923€.

«Όσον αφορά σε πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα (μισθωτή εργασία ή ελεύθερο επάγγελμα ή αυτοαπασχόληση) και συγχρόνως έχουν εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας,  εμπίπτουν από 1/1/2017 στις ρυθμίσεις περί παράλληλης ασφάλισης και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές επί του εισοδήματος από την αγροτική δραστηριότητα, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ετήσιες καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές, υπερβαίνει το ελάχιστο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα αναγόμενο σε ετήσια βάση, δηλαδή το ποσό των €4.923,12», διευκρινίζει η εγκύκλιος.