Δραματική επιδείνωση παρουσιάζουν τα οικονομικά μεγέθη του e-ΕΦΚΑ, καθώς λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία μειώθηκαν δραματικά οι εισπράξεις του από εισφορές, ενώ εκτός ελέγχου βρίσκονται και οι εκκρεμείς συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις του

Σύμφωνα με παράγοντες της κοινωνικής ασφάλισης, εάν δεν βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες το 2021, ο e-ΕΦΚΑ θα βρεθεί στην ...«εντατική», καθώς δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί ούτε στην πληρωμή των συντάξεων στους ασφαλισμένους του.

Το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει τον ανάγκασε δύο φορές από την αρχή του χρόνου (Απρίλιο και Ιούλιο) να καταφύγει στην λύση του «σπασίματος» ομολόγων, προκειμένου να ανταποκριθεί σε βασικές πληρωμές, ενώ οι ενέσεις του κρατικού προϋπολογισμού είναι εκείνες που τον κρατούν ακόμη στη... ζωή.

Το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο υπερ-φορέας ασφάλισης μαρτυρά και το προσχέδιο του προϋπολογισμού, καθώς αναφέρει πως το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του υποτομέα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ΟΚΑ για το 2020 θα παρουσιάσει επιδείνωση κατά 1,797 εκατ, ευρώ σε σχέση με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού για το τρέχον έτος και αναμένεται να διαμορφωθεί σε οριακό πλεόνασμα ύψους 2 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα τα συνολικά έσοδα εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν αύξηση κατά 363 εκατ. ευρώ περίπου σε σχέση με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, αλλά αυτό οφείλεται σε συγκυριακούς παράγοντες και συγκεκριμένα:

- στην μείωση κατά 2,07 εκατ. ευρώ των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές ως αποτέλεσμα των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας στην οικονομία και στην απασχόληση
- στην αύξηση κατά 2,6 εκατ. ευρώ των εσόδων από μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό με σκοπό:

  • Τη χρηματοδότηση δράσεων για τη στήριξη των εργαζομένων σε κλάδους της οικονομίας που πλήττονται,  όπως η κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν υπό αναστολή
  • Την αναπλήρωση μέρους της απώλειας εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές λόγω της πανδημίας
  • Την επιχορήγηση προς τον φορέα κεφαλαίου ύψους 1,4 εκατ. ευρώ για την καταβολή των αναδρομικών των συντάξεων.

Όσο για τις δαπάνες, αυτές εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 2.160 εκατ ευρώ πάνω από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού.

 

Παύση πληρωμών - Ληξιπρόθεσμα

 

Το μέγεθος του προβλήματος με τις εκκρεμείς συντάξεις είναι τεράστιο, κάτι που έχουν εντοπίσει και οι θεσμοί και ζητούν επίμονα να τακτοποιηθεί από την κυβέρνηση γιατί δημιουργεί επισφάλειες.

Παρότι το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής ζητά από τον e-ΕΦΚΑ τα στοιχεία των εκκρεμών συντάξεων για το β' τρίμηνο του έτους καθώς συνδέονται άμεσα με την παρακολούθηση των δημοσιονομικών μεγεθών της Γενικής Κυβέρνησης, ο φορέας δεν τα δίνει με την δικαιολογία πως βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ακριβούς καθορισμού τους.

«Σε αντίθεση με τις προηγούμενες τριμηνιαίες εκθέσεις, η Έκθεση Β’ Τριμήνου 2020 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή δεν περιέχει στοιχεία εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και την εκτιμώμενη δαπάνη τους. Δυστυχώς, παρά τα επανειλημμένα αιτήματά μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και στην συνέχεια τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ δεν λάβαμε τα συγκεκριμένα στοιχεία όπως διαμορφώθηκαν στο τέλος Ιουνίου 2020, ούτε και καμία εξήγηση για αυτό. Ουδέποτε στο παρελθόν είχαμε συναντήσει παρόμοιο πρόβλημα από τις δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που συνεργαζόμαστε και μας παρέχουν ανελλιπώς τα στοιχεία που χρειαζόμαστε», ανέφερε πρόσφατα το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκκρεμείς συντάξεις (κύριες και επικουρικές) ανέρχονται σήμερα στις 265.000, ενώ το «κρυφό» χρέος του e-ΕΦΚΑ λόγω των εκκρεμοτήτων αυτών φτάνει στα 800 εκατομμύρια ευρώ (συντάξεις και αναδρομικά που «κουβαλούν» μαζί τους).

Μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας δημιουργεί στον φορέα και η παύση πληρωμών των τρεχουσών εισφορών και ρυθμίσεων, καθώς και η αναστολή των κορονο-οφειλών για τον Απρίλιο του 2021. Πιο συγκεκριμένα:

  • Το ποσό της αναστολής πληρωμών των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις, αυτοαπασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες φτάνει τα 410 εκατ. ευρώ
  • Από την αναστολή πληρωμών δόσεων ρυθμίσεων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία για επιχειρήσεις, αυτοαπασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες η «τρύπα» στα έσοδα των πρώην ταμείων φτάνει τα 193 εκατ. ευρώ.


Διαβάστε επίσης